Hoàng Anh Gia Lai chào bán riêng lẻ 162 triệu cổ phiếu, dự thu 1.700 tỷ đồng

Phạm Thị Tâm

Mới đây, Hoàng Anh Gia Lai đã lên kế hoạch chào riêng lẻ gần 162 triệu cổ phiếu nhằm bổ sung vốn cho các công ty con và để thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu.

Theo Nhịp sống kinh tế, vào ngày 12/4/2022, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã công bố thông tin Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên trong năm 2022. Theo đó, một trong những nội dung quan trọng được Đại hội đồng cổ đông thông qua chính là phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với số lượng là 161.904.760 cổ phiếu, mức giá được xác định là 10.500 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền dự kiến sẽ thu được từ đợt chào bán này là 1.700 tỷ đồng. Hoàng Anh Gia Lai cũng nêu rõ mục đích của đợt chào bán riêng lẻ này với mục đích sẽ bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu. Cụ thể, số tiền thu được sẽ bổ sung nguồn vốn và vốn lưu động cho các công ty con, bao gồm: 

Cho vay Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hưng Thắng Lợi Gia Lai 500 tỷ đồng để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, trái cây,... 

Cho vay Công ty cổ phần chăn nuôi Gia lai và Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang 700 tỷ đồng để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Mang Yang, huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prông của tỉnh Gia Lai. 

Trả nợ lãi gốc 500 tỷ đồng đối với khoản trái phiếu do HGL phát hành vào ngày 30/12/206 với mã trái phiếu là HAGLBOND16.26. 

hoang-anh-gia-lai-2-1649758273.jpg
Vào ngày 12/4/2022, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã công bố thông tin Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên trong năm 2022

Trong đợt phát hành riêng lẻ này của HAGL được chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư với tiêu chuẩn là các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước như ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty tài chính, quỹ đầu tư, công ty có vốn điều lệ đã góp đạt 100 tỷ đồng. Còn đối với cá nhân cần có danh mục đầu tư chứng khoán tối thiểu là 2 tỷ đồng, cá nhân có thu nhập chịu thuế trong năm gần nhất tối thiểu là 1 tỷ đồng đồng và là nhà đầu tư chuyên nghiệp. 

HAGL cũng cho biết trong trường hợp việc chào bán cổ phiếu không thu đủ số tiền cho các mục đích như đã nêu trên thì sẽ tiến hành triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn để có thể thực hiện được các mục đích đã đưa ra, điển hình như: Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác như sử dụng vốn lưu động, sử dụng nguồn tiền từ doanh thu các dự án đã được hoạt động và vay ngân hàng để đảm bảo các kế hoạch theo phương án đề ra. Cũng theo thông tin từ Đại hội đồng cổ đông cho biết, các khoản nợ gốc trái phiếu có trái chủ là ngân hàng BIDV. Và việc trả nợ gốc được HAGL kỳ vọng BIDV sẽ nhả tài sản thế chấp bên Campuchia cho HAGL và tập đoàn này sẽ trả lại tài sản cho HAGL Agrico - THACO. Và HAGL Agrico - THACO sẽ tiến hành trả lại 2.000 tỷ đồng còn nợ HAGL. 

Và khi xem xét báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán trong năm 2016 của HAGL cho thấy, tại thời điểm 31/12/2016, dư nợ trái phiếu của tập đoàn này với ngân hàng BIDV là 6.456 tỷ đồng. Theo đó, lô trái phiếu này có lãi suất bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân trong kỳ hạn 12 tháng tại 4 ngân hàng thương mại tại Gia Lai gồm: BIDV, Agribank, Vietcombank, Vietinbank cộng với biên độ là 3%/năm. Lô trái phiếu này được đáo hạn vào ngày 30/12/2016. Và tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này gồm các bất động sản có tổng diện tích khoảng 32.297 ha tại các tỉnh các tỉnh Attapeu, Lào và tỉnh Ratanakiri, Campuchia và 44.926.000 cổ phiếu HAG do chủ tịch Đoàn Nguyên Đức nắm giữ.

Bên cạnh khoản trái phiếu phát hành cho BIDV thì tại thời điểm 31/12/2016 HAGL còn phát hành các trái phiếu như 930 tỷ đồng cho ngân hàng HDBank chi nhánh sở giao dịch Đồng Nai, 3.614 tỷ đồng cho VPB và 300 tỷ đồng cho NHTMCP Quốc dân.