MeeyLand - Sàn giao dịch bất động sản trực tuyến

1. Vị trí: Giám Đốc Hành chính - Nhân Sự (Lĩnh vực công nghệ)

Số lượng: 1

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Thời gian làm việc: từ 8h đến 17h30, thứ 2 đến sáng thứ 7 (nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật).

Mức lương: $1000 - $2000

Kinh nghiệm: 5-10 năm

Trình độ học vấn: Đại học

Mô tả công việc:

 • Lập kế hoạch về tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
 • Xây dựng thương hiệu tuyển dụng, các chính sách về phát triển văn hóa doanh nghiệp.
 • Xây dựng chính sách thăng tiến, chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV công ty, lập ngân sách nhân sự.
 • Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích - kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
 • Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.
 • Hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu quả bộ máy tổ chức hoạt động toàn doanh nghiệp.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.
 • Nghiên cứu, soạn thảo và xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.
 • Tham mưu cho HĐQT về các công tác sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả, công tác hành chính, lương bổng, khen thưởng và các chế độ phúc lợi cho người lao động.
 • Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc và HĐQT.

Yêu cầu:

 • Có kinh nghiệm 5-10 năm làm việc cho công ty công nghệ hoặc bất động sản ở vị trí giám đốc nhân sự hoặc tương đương.
 • Am hiểu các bộ quản lý tiêu chuẩn chất lượng trong quản trị doanh nghiệp.
 • Am hiểu công nghệ thông tin, biết áp dụng vào công tác quản trị doanh nghiệp.
 • Am hiểu sâu sắc văn hoá doanh nghiệp.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật, Quản trị doanh nghiệp hoặc chuyên ngành có liên quan
 • Nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề nhân sự.
 • Làm việc chủ động, tư duy logic, có tầm nhìn và khả năng hoạch định chiến lược tốt
 • Ý thức tổ chức kỷ luật cao, tinh thần chịu trách nhiệm đến cùng trong công việc thuộc phạm vi quản lý.

2. Vị trí: Giám Đốc Tài Chính

Số lượng: 1

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Thời gian làm việc: từ 8h đến 17h30, thứ 2 đến sáng thứ 7 (nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật).

Mức lương: 1500$-2000$

Kinh nghiệm: 5 năm

Trình độ học vấn: Đại học

Mô tả công việc:

Phân tích và xây dựng chính sách quản lý tài chính doanh nghiệp:

 • Phân tích cấu trúc và tình hình tài chính nhằm nhận diện, đánh giá tính khả thi về mặt tài chính trong các dự án sắp triển khai của doanh nghiệp;
 • Tham mưu cho HĐQT trong việc xây dựng các chiến lược phát triển trung, dài hạn của Tập đoàn;
 • Nghiên cứu, phân tích môi trường kinh doanh, các yếu tố kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế để kịp thời tham mưu cho HĐQT trong việc đưa ra các quyết định thích hợp;
 • Đề xuất và soạn thảo trình HĐQT các quy chế, quy trình phục vụ cho công tác quản lý tài chính.

Xây dựng kế hoạch tài chính và tổ chức thực hiện:

 • Xây dựng phương án vốn tổng thể nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cần tài trợ cho các dự án đầu tư của Tập đoàn và các đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt;
 • Quản lý nguồn tiền nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, SXKD và hiệu quả sử dụng vốn của Tập đoàn.
 • Phối hợp với bộ phận tài chính xây dựng và trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch tài chính hàng năm và kế hoạch tài chính trung, dài hạn;
 • Xây dựng và vận dụng hiệu quả các công cụ tài chính để thực hiện các phương án huy động vốn cần thiết phục vụ cho hoạt động của Tập đoàn;
 • Phối hợp triển khai kế hoạch tài chính của Tập đoàn và của các đơn vị đã được duyệt;
 • Quản lý cổ phần và danh mục đầu tư.

Đối ngoại và một số công tác khác:

 • Làm việc và phát triển các mối quan hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, cộng đồng các nhà đầu tư trong nước và quốc tế nhằm thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác tài chính;
 • Duy trì và đảm bảo quan hệ với các Cổ đông và các cơ quan chức năng có liên quan đến tài chính, chứng khoán doanh nghiệp;
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc và HĐQT.

Yêu cầu:

 • Có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực: kế toán, tài chính, quản trị
 • Thành thạo các công cụ, phương pháp phân tích định lượng, thống kê
 • Có khả năng kiểm tra, đánh giá và phối hợp với các bộ phận liên quan trong doanh nghiệp.
 • Có tính trung thực, có tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực trong công việc.
 • Có 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên đã từng làm giám đốc ở doanh nghiệp về lĩnh vực tài chính, công nghệ hoặc bất động sản.

3. Vị trí: Giám đốc Marketing

Số lượng: 1

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Thời gian làm việc: từ 8h đến 17h30, thứ 2 đến sáng thứ 7 (nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật).

Mức lương: up to $3.000 (thỏa thuận theo năng lực)

Kinh nghiệm: 5 năm

Trình độ học vấn: Đại học

Mô tả công việc:

Quản lý công tác Marketing

 • Lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch Marketing tổng thể hàng năm của Cty theo định hướng, chiến lược định kỳ tháng/quý/năm được BLĐ thông qua.
 • Đầu mối cập nhập, theo dõi thông tin thị trường, đối thủ, đối tác trong và ngoài nước; tham mưu cho lãnh đạo phương hướng, mục tiêu phát triển dài hạn, ngắn hạn và từng kỳ kế hoạch.
 • Phối hợp với các bộ phận và BLĐ xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình marketing, khuyến mãi của công ty.
 • Theo dõi, giám sát hỗ trợ, tư vấn, đánh giá hoạt động truyền thông - Marketing (khuyến mãi, tài trợ, quảng bá, kích hoạt thương hiệu… tại địa phương) cho công ty

Quản lý công tác truyền thông

 • Lên kế hoạch xây dựng nội dung và các ý tưởng triển khai các chiến dịch truyền thông.
 • Biên tập và kiểm soát nội dung truyền thông (thông tin và hình ảnh) của các ấn phẩm/sản phẩm truyền thông ... của các đơn vị thành viên/Phòng ban/Bộ phận khác
 • Phát triển, duy trì các mối quan hệ truyền thông, cơ quan ban ngành, đối tác, quan hệ cộng đồng để đưa tin và quảng bá hình ảnh, sản phẩm/dịch vụ của công ty.
 • Tham mưu và thực hiện các biện pháp phòng ngừa khủng hoảng truyền thông, ngăn chặn tin bài xấu về công ty trên các kênh truyền thông đại chúng.

Quản lý công tác quảng bá thương hiệu và quan hệ công chúng

 • Xây dựng, quản lý hệ thống nhận diện thương hiệu trên toàn hệ thống (thông điệp, hình ảnh truyền thông, các loại ấn phẩm, vật phẩm, bản tin nội bộ… của Công ty)
 • Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu theo từng giai đoạn phát triển của Công ty. Triển khai các kênh truyền thông, tổ chức các sự kiện và thực hiện các kế hoạch quảng bá thương hiệu.
 • Tham mưu, xây dựng, tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả các chương trình, hoạt động CSR.
 • Tổ chức các sự kiện phục vụ cho các hoạt động phát triển thương hiệu công ty

 

Công tác quản trị khác

 • Phối hợp cùng nhân sự tiến hành tuyển dụng; đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng; đánh giá kết quả công việc của nhân viên.
 • Tham gia vào quá trình nghiên cứu, xây dựng và triển khai trên thực tế các sản phẩm, dịch vụ mới, quy trình quy định có liên quan.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ.

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing/Truyền thông/ QTKD và các chuyên ngành liên quan khác.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm vị trí trưởng phòng trở lên tại các công ty có quy mô > 500 nhân sự, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc bất động sản.
 • Có kiến thức về nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược, truyền thông quảng cáo, phát triển thương hiệu, bán hàng, hệ thống phân phối, PR, trade marketing, phát triển sản phẩm, thiết kế sáng tạo, ngoại ngữ...
 • Có tư duy sáng tạo, đột phá; khả năng phân tích và tổng hợp tốt
 • Thành thạo trong việc lập, triển khai, giám sát thực hiện, đánh giá các kế hoạch marketing.
 • Có khả năng quản lý, điều hành, phát triển đội nhóm tốt.

4. Vị trí: Trợ lý CEO (CEO assistant)

Số lượng: 1

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Thời gian làm việc: từ 8h đến 17h30, thứ 2 đến sáng thứ 7 (nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật).

Mức lương: Thương lượng

Kinh nghiệm: 1 năm

Trình độ học vấn: Đại học

Mô tả công việc:

 • Hỗ trợ GĐ Quản lý các hoạt động liên quan đến Kinh doanh, Điều phối công việc, Nhân sự, văn hóa doanh nghiệp.
 • Sắp xếp, triển khai các chính sách kế hoạch phát triển kinh doanh, Marketing từ GĐ đến các bộ phận, hỗ trợ GĐ trong việc điều hành, giám sát và đôn đốc các bộ phận trong việc triển khai các mục tiêu
 • Cầu nối thông tin từ các phòng ban trực thuộc công ty và các đối tác đến GĐ, truyền đạt thông tin của GĐ tới các phòng ban liên quan
 • Tổng hơp, đánh giá và lập báo cáo về tình hình hoạt động của công ty và các phòng ban thông qua các báo cáo/email từng bộ phận, tham mưu GĐ trình tự giải quyết công việc.
 • Tham gia giao lưu đối nội/đối ngoại gặp gỡ, giao lưu các đối tác, khách hàng.
 • Tham gia thiết lập các hệ thống kinh doanh mới theo sự chỉ đạo của GĐ.

Yêu cầu:

 • Có hiểu biết về Marketing hoặc học các chuyên ngành có liên quan: Marketing, Truyền thông Giải trí, Quảng cáo ....
 • Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Có kinh nghiệm xử lý các vấn đề trong quản trị, nhân sự, hành chính...
 • Có khả năng làm việc chi tiết và năng lực tổ chức công việc khoa học.
 • Ưu tiên ứng viên hiểu về dịch vụ truyền thông giải trí
 • Tiếng Anh tốt, đặc biệt là khả năng giao tiếp, tự tin biên phiên dịch trực tiếp.
 • Có kỹ năng lãnh đạo, tổ chức
 • Có kỹ năng trình bày thuyết trình trước đám đông.
 • Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề thông minh, nhạy bén.
 • Trung thực, nhiệt tình, chiụ áp lực cao trong công việc.
 • Chủ động trong công việc
 • Chia sẻ và hòa đồng với mọi người
 • Điềm tĩnh và chắc chắn

5. Vị trí: Trưởng nhóm Content Marketing

Số lượng: 1

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Thời gian làm việc: từ 8h đến 17h30, thứ 2 đến sáng thứ 7 (nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật).

Mức lương: 6- 20triệu

Kinh nghiệm: 1 năm

Trình độ học vấn: Đại học

Mô tả công việc:

 • Xây dựng chiến lược nội dung trên tất cả phương tiện truyền thông của công ty gồm có: Facebook, Youtube, Báo chí, Forum, Website, Google Ads.
 • Training cho bộ phận bên dưới hiểu về chiến lược nội dung (thông điệp, mục đích, cách thể hiện).
 • Giao việc và đảm bảo bộ phận viết bài và thiết kế sản xuất đúng tiến độ.
 • Liên tục đánh giá về chất lượng phản hồi của khách hàng cũng như tìm kiếm Insights khách hàng để cải tiến Chiến Lược Nội Dung bằng các công cụ Social Listening, Hỏi trực tiếp,... (câu này Tiếng việt nó cứ sao sao ấy)
 • Phối hợp chặt chẽ với bộ phận Digital Ads để đảm bảo nội dung được phân phối đúng tiến độ, đúng cách, đúng thời điểm nhằm đảm bảo hiệu quả cuối cùng.
 • Đánh giá các chỉ số Impression, CTR, Time-on-site, Bounce Rate,... và đề xuất hướng cải thiện cho Giám Đốc Marketing.

Yêu cầu:

 • Trung thực
 • Nhiệt tình, năng động trong công việc.
 • Có kỹ năng quản lý thời gian, công việc.
 • Có kỹ năng làm việc nhóm tốt.
 • BẮT BUỘC: LIÊN TỤC HỌC HỎI VỀ CONTENT MARKETING.
 • Đã từng có kinh nghiệm quản lý.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS

6. Vị trí: Nhân viên Content Marketing

Số lượng: 2

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Thời gian làm việc: từ 8h đến 17h30, thứ 2 đến sáng thứ 7 (nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật).

Mức lương: 6- 20triệu

Kinh nghiệm: 1 năm

Trình độ học vấn: Đại học

Mô tả công việc:

Triển khai xây dựng nội dung ở định dạng bài viết cho Website công ty theo định hướng thông điệp có sẵn.

 • Triển khai xây dựng các bài viết PR, Native Ads, Forum Seeding,... (Sponsored Content)
 • Triển khai xây dựng hệ thống nội dung trên Fanpage công ty ở định dạng bài viết.
 • Triển khai xây dựng các ấn phẩm truyền thông của công ty như: Catalogue, Flyer,... (khi có chiến dịch truyền thông)
 • Tương tác với khách hàng sau ở mỗi nội dung đã đăng tải.
 • Báo cáo các chỉ số: Impression, CTR, Time-on-site, Bounce Rate,... cho Content Leader.

Yêu cầu:

 • Nhiệt tình, năng động trong công việc
 • Yêu thích việc viết lách
 • Có kỹ năng làm việc nhóm
 • Đã từng có kinh nghiệm làm việc
 • Ưu tiên ứng viên đã từng làm ngành BĐS

7. Vị trí: SEO Excutive

Số lượng: 10 người

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Thời gian làm việc: từ 8h đến 17h30, thứ 2 đến sáng thứ 7 (nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật).

Mức lương: 6-20tr (thỏa thuận)

Kinh nghiệm: 1 năm

Trình độ học vấn: Đại học

Mô tả công việc:

 • Triển khai hoạt động SEO Onpage theo bộ tiêu chuẩn được Training.
 • Triển khai xây dựng Backlink, PBN theo định hướng từ SEO Leader.
 • Triển khai xây dựng Signals theo định hướng từ SEO Leader.
 • Định kỳ triển khai SEO Audit theo tiêu chuẩn từ SEO Leader.
 • Liên tục cập nhật, đo lường các chỉ số trong Webmaster Tool và báo cáo lên SEO Leader.

Yêu cầu:

 • Sẵn sàng học hỏi
 • Đã có kiến thức nền tảng về SEO
 • Đã có kinh nghiệm làm SEO.

8. Vị trí: Kỹ sư phần mềm cao cấp

Số lượng: 1

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Thời gian làm việc: từ 8h đến 17h30, thứ 2 đến sáng thứ 7 (nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật).

Mức lương: 1500$ - 2000$

Kinh nghiệm: 5 năm

Trình độ học vấn: Đại học

Mô tả công việc:

 • Kỹ sư phần mềm cao cấp chịu trách nhiệm viết các chương trình phần mềm từ thông số kỹ thuật thiết kế; lên Kế hoạch, thực hiện và kiểm tra đơn vị tài liệu; Báo cáo tình trạng và các vấn đề; Tài liệu thiết kế chi tiết; Chịu trách nhiệm về rò rỉ thử nghiệm đơn vị; Đóng góp vào kiến trúc hệ thống và quyết định thiết kế.
 • Phát triển chương trình phần mềm với sự hỗ trợ từ các kỹ sư cao cấp.
 • Viết chương trình tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng mã hóa đã thiết lập của công ty
 • Chạy qua tất cả các trường hợp thử nghiệm cho các nhiệm vụ được giao và đảm bảo tất cả các trường hợp được kiểm tra và thông qua trước khi phát hành để thử nghiệm.
 • Tự đào tạo về công nghệ mới
 • Có thể thực hiện lãnh đạo kỹ thuật hoặc vai trò lãnh đạo nhóm cho dự án.
 • Thực hiện nghiêm túc tất cả quy trình của khách hàng nếu được yêu cầu, quy trình của công ty
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sản phẩm, Quản lý dự án & Quản lý kỹ thuật giao.

Yêu cầu:

 • Hơn 5 năm kinh nghiệm thiết kế các ứng dụng web và di động và kiến thức vững chắc về đánh dấu web, bao gồm các nền tảng tiền xử lý CSS phía HTML5, CSS3 và máy chủ, như LESS và SASS
 • Sử dụng thành thạo JavaScript, ES Next, Typecript
 • Hiểu biết tốt của các thư viện và khung công tác JavaScript nâng cao, như ReactJS hoặc AngularJS hoặc VueJS
 • Hiểu rõ về xử lý yêu cầu không đồng bộ, cập nhật một phần trang và AJAX
 • Hiểu rõ các nguyên tắc SEO và đảm bảo rằng các ứng dụng sẽ tuân thủ chúng.
 • Triển khai nền tảng kiểm thử tự động và kiểm tra đơn vị
 • Hiểu biết thành thạo các công cụ phiên bản mã, chẳng hạn như Git
 • Thể hiện sự hiểu biết về kiểm soát sửa đổi, hệ thống theo dõi lỗi và phương pháp xây dựng và triển khai
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề đã được chứng minh và chú ý đến chi tiết
 • Đam mê công nghệ, sẵn sàng học hỏi và có thái độ tốt
 • Trải nghiệm với nhiều mối quan hệ khác nhau và NoQuery cơ sở dữ liệu như Mongo, Redis và MySQL / PostgreSQL,
 • Hiểu về chu trình phát triển Agile / Scrum.
 • Kinh nghiệm làm việc trong các dịch vụ vi mô là một lợi thế.