Tổng đài CSKH: 0249 999 2999
Thông báo
no avatar
Đơn giá / ngày

GIÁ ĐẨY MỚI TIN/ LẦN
ưu điểm
GÓI 7 NGÀY

(Chiết khấu thêm 5%)


GÓI 15 NGÀY

(Chiết khấu thêm 10%)


GÓI 30 NGÀY

(Chiết khấu thêm 15%)


GÓI 90 NGÀY

(Chiết khấu thêm 20%)

Tin VIP 1

160,000 đ -75%

40,000 đ

/1 tin/1 ngày


4,000 đ

/1 lần

Đứng đầu danh sách các tin đăng

Có tiêu đề CHỮ IN HOA MÀU TÍM

Được chèn link video vào trong tin đăng

Được đăng tối đa 30 ảnh

266,000 đ


540,000 đ


1,020,000 đ


2,880,000 đ

Tin VIP 2

80,000 đ -68%

25,000 đ

/1 tin/1 ngày


2,500 đ

/1 lần

Hiển thị dưới tin VIP 1, trên tin VIP 3 và tin thường

Có tiêu đề CHỮ IN HOA MÀU CAM

Được chèn link video vào trong tin đăng

Được đăng tối đa 30 ảnh

166,250 đ


337,500 đ


637,500 đ


1,800,000 đ

Tin VIP 3

45,000 đ -66%

15,000 đ

/1 tin/1 ngày


1,500 đ

/1 lần

Hiển thị dưới tin VIP1, VIP2 và trên tin thường

Có tiêu đề Chữ thường màu vàng đồng

Được chèn link video vào trong tin đăng

Được đăng tối đa 30 ảnh

99,750 đ


202,500 đ


382,500 đ


1,080,000 đ

Tin thường

Miễn phí

Đăng tin


1,000 đ

/1 lần

Hiển thị dưới tất cả các tin VIP

Có tiêu đề Chữ thường màu đen

Được chèn link video vào trong tin đăng

Được đăng tối đa 30 ảnh

Miễn phí


Miễn phí


Miễn phí


Miễn phí

Chú thích hiển thị tin đăng
no avatar