Tổng đài CSKH : 0249 999 2999

Điều khoản và điều kiện

Chào mừng Quý khách đến với website meeyland.com (“Website”) – Trang thông tin điện tử tổng hợp và là website thương mại điện tử đang trong quá trình thử nghiệm, hướng tới mục tiêu cung cấp cho thị trường bất động sản các giải pháp đột phá kết hợp ba lĩnh vực Công nghệ - Bất động sản – Tài chính. Website là một sản phẩm thuộc Hệ sinh thái Công nghệ Bất động sản Meey Land, được thiết lập, quản lý, vận hành và sở hữu bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land.

Xin vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện dưới đây ("ĐKĐK") trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào, sử dụng bất kỳ tính năng nào hay tiến hành bất kỳ giao dịch nào đối với và liên quan đến Website.

Bằng việc truy cập vào Website, Quý khách thừa nhận đã đọc, hiểu và đồng ý rằng: (i) đã chấp thuận toàn bộ nội dung của ĐKĐK này và toàn bộ các quy định, chính sách được dẫn chiếu trong ĐKĐK này và (ii) theo đây đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin liên quan đến Quý khách theo quy định tại ĐKĐK này.

Chúng tôi có thể sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ các ĐKĐK này (“Thay Đổi”) vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước tới Quý khách. Sau khi các Thay Đổi này được đăng tải, việc Quý khách tiếp tục truy cập vào Website sẽ được coi như là Quý khách thừa nhận và đồng ý hoàn toàn với những Thay Đổi đó. Nếu Quý khách không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Quý khách có thể ngừng việc truy cập vào Website. Để đảm bảo Quý khách không bỏ sót bấtỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung ĐKĐK này để nắm được những cập nhật mới nhất của chúng tôi.

ĐKĐK bao gồm các nội dung sau:
 1. Giải thích từ ngữ
  • Meey Land: là Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land, một công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, có Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 0108867454 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/8/2019 và các lần đăng ký thay đổi sau đó, có trụ sở chính tại Tầng 5, tòa nhà 97-99 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam, thông tin liên hệ tại Liên Hệ;
  • Website: là trang web có địa chỉ https://meeyland.com thuộc sở hữu của Meey Land;
  • Dịch Vụ: là tất cả và bất kỳ tính năng, tiện ích nào được Meey Land cung cấp tại Website;
  • Sản Phẩm: là tất cả và bất kỳ trang web, ứng dụng nào thuộc sở hữu của Meey Land bao gồm cả Website;
  • Khách Hàng: là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào truy cập vào Website;
  • Đăng Tin: là một Dịch Vụ được cung cấp tại Website, trong đó cho phép Khách Hàng đăng tải những thông tin liên quan đến các nhu cầu giao dịch trong lĩnh vực bất động sản bao gồm: cần bán, cần mua, cho thuê, cần thuê, sang nhượng, mua sang nhượng;
  • Người Đăng Tin: là Khách Hàng có hoạt động Đăng Tin trên Website;
  • Tin Đăng: là các tin được Người Đăng Tin đăng trên Website;
  • Người Xem Tin: là Khách Hàng có hoạt động xem các Tin Đăng của Người Đăng Tin trên Website;
  • Người Tiêu Dùng: là Khách Hàng có hoạt động mua, thuê và/hoặc nhận sang nhượng bất động sản;
  • Meey ID: là nền tảng quản lý tài khoản do Meey Land cung cấp và sở hữu để quản lý tài khoản của Khách Hàng được tạo lập hoặc đăng ký trên bất kỳ Sản Phẩm nào;
  • Tài Khoản Đăng Nhập: là tài khoản mà Khách Hàng sử dụng để đăng nhập và sử dụng Website;
  • Tài Khoản Giao Dịch: là tài khoản thuộc Tài Khoản Đăng Nhập trong đó thể hiện số tiền Khách Hàng nạp vào và/hoặc nhận được liên quan đến các giao dịch đối với Sản Phẩm;
  • Cập Nhật: là việc nâng cấp, cập nhật, thay thế, tạm ngưng và/hoặc chấm dứt bất kỳ Dịch Vụ và/hoặc một phần hoặc toàn bộ Website;
  • Tranh Chấp: là bất kỳ tranh cãi, tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến nội dung của ĐKĐK này;
  • Sự Kiện Bất Khả Kháng: là bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của Meey Land và Khách Hàng một cách hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, hành vi xâm phạm bất hợp pháp của bên thứ ba vào hệ thống, thiết bị kỹ thuật của Meey Land, sự cố mạng lưới điện trên diện rộng, sự cố internet trên diện rộng;
  • Bên: là Meey Land hoặc Khách Hàng tùy từng ngữ cảnh;
  • Các Bên: là cả Meey Land và Khách Hàng;
  • Thông tin cá nhân: Là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và thông tin khác theo quy định của pháp luật;
  • Cookies: là những tập tin một trang web gửi đến máy người dùng và được lưu lại thông qua trình duyệt khi người dùng truy cập trang web đó. Cookies được dùng để ghi nhớ thông tin trạng thái, ghi nhớ hoạt động người dùng thực hiện trong quá trình truy cập và duyệt một trang web. Cookie cũng được dùng để lưu lại các thông tin khác mà người dùng nhập hay điền vào trang web như tên, địa chỉ, mật khẩu, v.v.
  • Dữ Liệu Khách Hàng: là tất cả và bất kỳ những thông tin liên quan đến Khách Hàng (bao gồm cả Cookies, thông tin cá nhân, thông tin về thanh toán) mà Khách Hàng cung cấp cho Meey Land hoặc Meey Land có được trong quá trình Khách Hàng truy cập, sử dụng Dịch Vụ, tiến hành giao dịch liên quan đến Website.
 2. Phạm vi áp dụng

  ĐKĐK này sẽ được áp dụng cho tất cả các Khách Hàng khi truy cập vào Website, đăng nhập và/hoặc đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập tại Website, sử dụng bất kỳ tính năng nào thuộc Website và/hoặc tiến hành bất cứ giao dịch nào liên quan tới Website.

 3. Tài khoản Đăng Nhập
  1. Bằng việc tạo lập, đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập, Khách Hàng theo đây thừa nhận và đồng ý rằng
   • Tài Khoản Đăng Nhập được lập sẽ được tích hợp vào Meey ID và Khách Hàng có thể sử dụng chính Tài Khoản Đăng Nhập đã lập để đăng nhập vào các Sản Phẩm khác của Meey Land; và
   • Dữ Liệu Khách Hàng sẽ chịu sự điều chỉnh của quy định về bảo mật, sử dụng và chia sẻ thông tin cũng như chính sách quyền riêng tư của Meey Land tại Chính Sách Bảo Mật
  2. Mỗi Khách Hàng chỉ được đăng ký 01 Tài Khoản Đăng Nhập để sử dụng Website. Trường hợp Khách Hàng đã có sẵn tài khoản Meey ID, Khách Hàng có thể sử dụng chính tài khoản này để đăng nhập vào Website.
  3. Khi tạo lập, đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập, Khách Hàng phải đáp ứng các điều kiện sau
   • Đối với Khách Hàng là cá nhân: Phải là người mang quốc tịch Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để sử dụng và thực hiện các giao dịch trên Website.Nếu Khách Hàng là người chưa đủ 18 tuổi hoặc khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật, Khách Hàng phải có sự đồng ý từ người đại diện theo pháp luật hợp pháp để sử dụng và/hoặc tiến hành giao dịch liên quan đến Website. Trong trường hợp đó, người đại diện theo pháp luật phải tuân theo và hỗ trợ Khách Hàng tuân theo ĐKĐK này và phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động của Khách Hàng liên quan đến Website và Dịch Vụ; và
   • Đối với Khách Hàng là tổ chức: phải được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Để Khách Hàng tổ chức có thể mở Tài Khoản Đăng Nhập, Khách Hàng cần cử một người đại diện theo uỷ quyền của Khách Hàng tạo lập, quản lý và sử dụng Tài Khoản Đăng Nhập tuân theo ĐKĐK này. Khách Hàng phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động của người đại diện đó liên quan đến Website và Dịch Vụ.
  4. Khách Hàng chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và trung thực về Khách Hàng khi mở Tài Khoản Đăng Nhập. Khách Hàng cũng phải kịp thời cập nhật thông tin liên quan đến Tài Khoản Đăng Nhập đã được đăng ký nếu có bất kỳ thay đổi nào. Meey Land sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong trường hợp Khách Hàng cung cấp không đầy đủ hoặc chậm cập nhật thông tin của mình.
  5. Khách Hàng có thể sửa đổi, xóa bỏ hoặc thay đổi thông tin Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng, tuy nhiên Meey Land xin lưu ý rằng những dữ liệu đã bị Khách Hàng xóa bỏ có thể sẽ không khôi phục lại được.
  6. Khách Hàng phải chịu trách nhiệm với mật khẩu, Tài Khoản Đăng Nhập và tất cả hoạt động của mình trên Website bao gồm cả việc thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập của chính Khách Hàng, bao gồm cả mật khẩu, mật mã, các thông tin xác thực và thông tin định danh khác.
  7. Khi phát hiện bất kỳ thông tin nào của Khách Hàng bị mất hoặc bị lấy cắp hoặc bị tiết lộ một cách bất hợp pháp, hoặc Tài Khoản Đăng Nhập bị truy cập, sử dụng trái phép, Khách Hàng phải thông báo ngay cho Meey Land và thực hiện các thủ tục cần thiết để được hỗ trợ tạm ngừng/tạm khóa Tài Khoản Đăng Nhập/Tài Khoản Giao Dịch theo hướng dẫn của Meey Land. Trường hợp không thông báo hoặc không thông báo kịp thời, Khách Hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh, Meey Land không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc tổn thất của Khách Hàng xuất phát từ sự không tuân thủ quy định, hướng dẫn của Meey Land.
  8. Meey Land bảo lưu quyền từ chối đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng với bất kỳ lý do nào.
  9. Meey Land bảo lưu quyền ngay lập tức tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập, sử dụng của Khách Hàng đối với Dịch Vụ và/hoặc xoá Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng mà không cần thông báo trước, đồng thời có quyền áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:
   • Meey Land phát hiện bất kỳ thông tin nào Khách Hàng cung cấp là giả mạo;
   • Khách Hàng không thỏa mãn đầy đủ điều kiện để sử dụng và/hoặc thực hiện giao dịch liên quan đến Website;
   • Khách Hàng vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều nghĩa vụ hoặc tái phạm bất cứ ĐKĐK được nêu ra ở đây;
   • Meey Land buộc phải tuân thủ một yêu cầu pháp lý hoặc lệnh của toà án;
   • Khi Khách Hàng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự hoặc chết, hoặc bị tuyên bố là đã chết hoặc bị tuyên bố mất tích;
   • Khi Khách Hàng là tổ chức giải thể hoặc chấm dứt hoạt động dưới bất cứ hình thức nào;
   • Meey Land nhận định rằng việc tiếp tục trao quyền truy cập hoặc sử dụng của Khách Hàng có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật hoặc khả năng vận hành của Dịch Vụ, Website hoặc bất kỳ Sản Phẩm khác;
   • Meey Land có lý do hợp lý để tin rằng hành vi của Khách Hàng gây thiệt hại hoặc làm phát sinh trách nhiệm cho một bên thứ ba hoặc bất kỳ Sản Phẩm nào – ví dụ như thâm nhập trái phép, tấn công giả mạo, quấy rối, gửi thư rác, hoặc sao chép và sử dụng trái phép nội dung không do Khách Hàng sở hữu.
  10. Nếu tin rằng Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng bị ngừng hoặc chấm dứt do nhầm lẫn, Khách Hàng có thể gửi khiếu nại cho Meey Land.

 4. Nghĩa vụ của Khách Hàng

  Trong quá trình truy cập, sử dụng Website, Khách Hàng phải tuân theo những nghĩa vụ sau đây:

  1. Nguyên tắc tuân thủ

   Khi truy cập, sử dụng Website, Khách Hàng phải thực hiện đúng theo các quy định và hướng dẫn của Meey Land. Meey Land sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác trừ khi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của Meey Land.

  2. Nguyên tắc tôn trọng

   Một số Dịch Vụ và Sản Phẩm cho phép và/hoặc cung cấp thông tin để Khách Hàng tương tác với bên thứ ba, do vậy, Khách Hàng phải tuân theo quy tắc ứng xử cơ bản sau đây:

   • Tôn trọng các quyền của tổ chức/cá nhân khác, bao gồm cả quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ;
   • Không lợi dụng hoặc lạm dụng các thông tin hoặc công cụ được Meey Land cung cấp để gây tổn hại đến chính mình hoặc bên thứ ba, chẳng hạn như đưa thông tin sai lệch, lừa đảo, phỉ báng, bắt nạt, quấy rối hoặc đeo bám người khác.
   • Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành
  3. Thao tác trái phép:

   Khách Hàng không được phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào sau đây đối với Website:

   • Sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, kết nối tới, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Website hoặc xây dựng trang web nhân bản (mirror website) để công bố các thông tin liên quan đến Website;
   • Thiết kế lại, biên dịch, thay đổi, tháo gỡ, chỉnh sửa đảo lộn thiết kế hoặc nội dung Website;
   • Thay đổi hoặc huỷ bỏ trạng thái ban đầu của Website;
   • Đăng nhập và sử dụng Website bằng một phần mềm hoặc một hệ thống trung gian khác khi chưa được cấp quyền, chấp thuận bởi Meey Land;
   • Sử dụng thông tin của Website để cung cấp dịch vụ giống hoặc tương tự hoặc về cơ bản là tương tự như Dịch Vụ;
   • Tải xuống hàng loạt hoặc tạo nguồn cấp dữ liệu khối lượng lớn của nội dung Website.
  4. Sử dụng trái phép

   Khách Hàng không được sử dụng Website, các Dịch Vụ hoặc bất kỳ dịch vụ khác được tích hợp với Website để thực hiện bất kỳ hành vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau đây:

   • Đăng tải, tuyên truyền, hoặc lưu trữ các thông tin chống phá và xuyên tạc Chính quyền, thể chế, chính sách Nhà nước, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh, gây mâu thuẫn giữa các dân tộc và các đất nước hoặc các hoạt động kêu gọi bạo loạn, biểu tình khác;
   • Sử dụng Website để tuyên truyền các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;
   • Thực hiện bất cứ hành vi nào gây ảnh hưởng tới hệ thống an ninh mạng của bất kỳ Sản Phẩm nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản khi không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xoá bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin, phát tán các chương trình độc hại, vi rút (virus) hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm gây hại tới hệ thống mạng;
   • Đăng tải, truyền hoặc lưu trữ bất kì nội dung, hình ảnh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh, hoặc quyền hợp pháp khác của bên thứ ba;
   • Truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, âm nhạc, phim ảnh, xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.
  5. Các nghĩa vụ khác quy định tại ĐKĐK này và theo quy định của pháp luật.
 5. Giao dịch trên Website
  1. Khi tham gia vào bất cứ giao dịch nào liên quan đến Website, Khách Hàng phải đáp ứng yêu cầu tại Điều 3.3 trên đây và ngoài ra phải chuẩn bị các hồ sơ sau liên quan đến Khách Hàng để cung cấp cho Meey Land khi được yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
   • Đối với Khách Hàng cá nhân: một trong các loại giấy tờ sau đây: thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có thêm giấy tờ theo quy định sau:
    • Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;
    • Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
   • Đối với Khách Hàng tổ chức: một trong các loại giấy tờ sau đây: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc tài liệu pháp lý tương đương khác
  2. Phí và các khoản phải thu
   • Meey Land sẽ có quyền áp dụng phí dịch vụ và/hoặc lệ phí, chi phí khác có liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc Sản Phẩm khác và Khách Hàng sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin này trước khi tiến hành giao dịch.
   • Phí Dịch Vụ trừ khi được quy định rõ ràng khác tại Báo Giá, sẽ được hiểu là đã bao gồm thuế GTGT và toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí và chi phí khác có liên quan để Meey Land có thể cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng.
   • Trường hợp Meey Land phát hiện sai sót về hiển thị giá niêm yết do lỗi hệ thống hoặc bị tác động bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng, Meey Land có quyền điều chỉnh giá niêm yết và thu hồi Dịch Vụ mà không cần báo trước. Mọi thông tin về giá sẽ được Meey Land cung cấp trước khi Khách Hàng thực hiện bất cứ giao dịch nào.
   • Khách Hàng đồng ý sẽ chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn mọi khoản phí dịch vụ và các lệ phí, chi phí khác đến hạn thanh toán liên quan đến bất kỳ giao dịch nào hoặc việc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc Sản Phẩm mà được tính phí, và đồng ý cho phép Meey Land khấu trừ bất kỳ khoản phí, lệ phí hay khoản tiền khác mà Khách Hàng phải trả cho Meey Land vào số dư Tài Khoản Giao Dịch của Khách Hàng. Meey Land có quyền điều chỉnh, thay đổi biểu phí tùy từng thời điểm theo quyết định riêng của mình.
   • Ngoài ra, nếu Khách Hàng dùng một đơn vị trung gian để thanh toán hay nạp tiền vào Meey Land, Khách Hàng cũng cần tuân thủ quy định và biểu phí của đơn vị trung gian đó, và Meey Land sẽ không chịu trách nhiệm hay phải có bất cứ nghĩa vụ nào đối với các khoản phí phát sinh từ đơn vị trung gian đó.
  3. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện tại Điều Khoản Giao DịchQuy Chế Hoạt Động trước khi Khách Hàng thực hiện bất kỳ giao dịch nào để nạp tiền và/hoặc thanh toán cho Dịch Vụ.
 6. Xử lý vi phạm và bồi thường
  1. Báo cáo vi phạm

   Nếu Khách Hàng phát hiện người sử dụng khác trên Website có hành vi vi phạm ĐKĐK, vui lòng chọn nút “Báo cáo xấu” trên giao diện hoặc liên hệ Meey Land để thông báo về vi phạm đó.

  2. Thông báo vi phạm

   Trước khi tiến hành xử lý như quy định tại Điều 6.3 dưới đây, Meey Land có thể thông báo trước cho Khách Hàng một cách hợp lý, nêu rõ hành vi vi phạm của Khách Hàng và biện pháp xử lý theo ĐKĐK này, và có thể cho Khách Hàng cơ hội khắc phục vi phạm, trừ các trường hợp được nêu tại Điều 3.9 trên đây.

  3. Hình thức xử phạt

   Tùy theo nhận định của Meey Land ứng với từng trường hợp vi phạm cụ thể của Khách Hàng, Meey Land có toàn quyền đưa ra mức xử phạt phù hợp bao gồm, nhưng không giới hạn ở (các) hình thức dưới đây:

   • Tạm ngưng, chấm dứt hoạt động một phần hoặc toàn bộ hoặc xóa Tài Khoản Đăng Nhập. Tùy từng trường hợp tương ứng, Khách Hàng sẽ không thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ Dịch Vụ và/hoặc Website và/hoặc bất kỳ Sản Phẩm khác liên quan đến Tài Khoản Đăng Nhập bị xử lý vi phạm.
   • Nếu tài khoản Meey ID bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ những quyền lợi của Chủ tài khoản cũng sẽ khóa vĩnh viễn.
   • Yêu cầu Khách Hàng bồi thường đối với mọi tổn thất, thiệt hại mà Meey Land phải gánh chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến vi phạm của Khách Hàng. Theo đó, Khách Hàng tại đây thừa nhận và đồng ý rằng Meey Land có quyền giữ lại bất kỳ khoản tiền nào mà Khách Hàng đã nạp vào Tài Khoản Giao Dịch nhưng chưa sử dụng hết để khấu trừ vào khoản bồi thường nói trên (nếu có).
  4. Bồi thường

   Khách Hàng đồng ý rằng Khách Hàng sẽ giữ cho Meey Land và các tổ chức là công ty con, công ty liên kết, nhận sự quản lý, giám đốc, thành viên, nhân viên, luật sư và đại lý của Meey Land không bị phương hại bởi bất kỳ và tất cả khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm cả phí luật sư và các chi phí khác) phát sinh từ hoặc liên quan tới:

   • Việc Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ và/hoặc Website trong các giao dịch riêng của Khách Hàng.
   • Việc Khách Hàng vi phạm hoặc xâm phạm bất kỳ ĐKĐK hoặc quy định hoặc pháp luật liên quan, cho dù có hoặc không được dẫn chiếu trong ĐKĐK này.
   • Việc Khách Hàng sử dụng sai Dịch Vụ và/hoặc Website.
 7. Giới hạn trách nhiệm
  1. Meey Land không đưa ra cam đoan, bảo đảm hoặc bảo lãnh nào về bất kỳ nội dung nào dưới đây:
   • Về thời gian, chất lượng, sự phù hợp, sự sẵn sàng, tính chính xác hoặc tính hoàn thiện của Dịch Vụ và Website;
   • Dịch Vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu và kỳ vọng của Khách Hàng;
   • Việc sử dụng Dịch Vụ sẽ an toàn, đúng hạn, không bị gián đoạn hoặc không mắc lỗi hoặc hoạt động kết hợp với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác;
   • Các lỗi hoặc sai sót thuộc Website sẽ được sửa;
   • Website hoặc máy chủ duy trì Website không bị nhiễm vi rút hoặc cấu phần nguy hại khác
  2. Tất cả các điều kiện, cam đoan và bảo đảm, cho dù là rõ ràng, ngụ ý, bắt buộc theo quy định của pháp luật hoặc theo cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm ngụ ý về khả năng thương mại, tính phù hợp đối với một mục đích cụ thể, hoặc không xâm phạm đến các quyền của bên thứ ba, được loại trừ trong phạm vi tối đa mà pháp luật Việt Nam cho phép.
  3. Dịch Vụ, Website có thể phụ thuộc vào các giới hạn, tiềm ẩn vốn có trong việc sử dụng internet và thông tin liên lạc bằng hình thức điện tử bao gồm thiết bị do Khách Hàng sử dụng bị lỗi, không kết nối, ngoài tầm phủ sóng điện thoại di động hoặc hoạt động không chính xác. Meey Land được miễn trừ mọi trách nhiệm nếu hệ thống kỹ thuật của Meey Land không đảm bảo hoạt động trong trường hợp phát sinh các Sự Kiện Bất Khả Kháng.
  4. Meey Land có thể cung cấp các liên kết hoặc tham chiếu tới các trang khác trên Internet được vận hành bởi bên thứ ba, chỉ nhằm giúp tạo sự thuận tiện cho Khách Hàng. Meey Land không chịu trách nhiệm với nội dung của các trang khác và vì vậy không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào phát sinh từ hoặc liên quan tới những nội dung của trang được liên kết bởi bất cứ hình thức nào.
  5. Meey Land không có trách nhiệm giải quyết bất kỳ trường hợp nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở Dịch Vụ giả mạo, Dịch Vụ đã được sử dụng, Dịch Vụ không sử dụng được, mà Khách Hàng mua từ các bên trung gian.
  6. Vui lòng tham khảo điều khoản bổ sung liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và Website tại Điều Khoản Sử Dụng.
 8. Quyền sở hữu trí tuệ
  1. Toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Website (bao gồm nhưng không giới hạn ở mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Website) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc sở hữu duy nhất của Meey Land.
  2. Khách Hàng không được phép sao chép, tái tạo, phân phối hoặc thực hiện những hành vi tương tự khác để xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ của Meey Land nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Meey Land.
  3. Mặc dù trao quyền sử dụng Dịch Vụ cho Khách Hàng, Meey Land bảo lưu mọi quyền sở hữu, quyền sở hữu trí tuệ của Meey Land đối với Dịch Vụ, Website và Sản Phẩm.
 9. Bảo mật thông tin
  1. Trong quá trình Khách Hàng sử dụng Website và Dịch Vụ, Meey Land có thể thu thập và sử dụng Dữ Liệu Khách Hàng nhằm mục đích cuối cùng để phục vụ lợi ích của Khách Hàng và mang đến cho Khách Hàng những trải nghiệm tốt nhất.
  2. Meey Land xem thông tin như tài sản phải được bảo vệ và dùng rất nhiều công cụ (mã hóa, mật khẩu, bảo mật vật lý…) để bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng khỏi truy cập trái phép và bị tiết lộ.
  3. Meey Land luôn nỗ lực bảo mật Dữ Liệu Khách Hàng để ngăn chặn việc rò rỉ, đánh cắp thông tin cá nhân, hình thức sử dụng và truy cập tài khoản trái phép. Ngoài ra, Meey Land cũng triển khai và áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin trong khuôn khổ các tiêu chuẩn bảo mật an ninh mạng mà Meey Land xây dựng.
  4. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện tại Chính Sách Bảo Mật trước khi Khách Hàng thực hiện bất kỳ hoạt động nào trong phạm vi Website và/hoặc Sản Phẩm.
 10. Điều khoản khác
  1. Meey Land bảo lưu quyền Cập Nhật vào bất cứ thời điểm nào, và sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách Hàng có thể không sử dụng được hoặc không được sử dụng đầy đủ một phần hoặc toàn bộ Website trong quá trình Cập Nhật này.
  2. Meey Land không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. Meey Land có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của Khách Hàng đối với một phần hoặc toàn bộ Website hoặc Dịch Vụ của Meey Land mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.
  3. ĐKĐK này cùng tất cả những quy định, chính sách, điều kiện và điều khoản khác được nói tới và/hoặc dẫn chiếu tại ĐKĐK này sẽ cấu thành toàn bộ ĐKĐK mà Khách Hàng phải tuân theo. Trong quá trình sử dụng Website và/hoặc Dịch Vụ, Khách Hàng có thể được yêu cầu phải tuân theo điều khoản và điều kiện riêng của một dịch vụ cụ thể liên quan đến Website và/hoặc của Sản Phẩm khác. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa ĐKĐK và điều khoản và điều kiện của dịch vụ/Sản Phẩm khác đó, điều khoản và điều kiện của dịch vụ/Sản Phẩm khác sẽ được ưu tiên áp dụng.
  4. ĐKĐK này có thể được viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn hoặc không nhất quán giữa các ngôn ngữ, bản tiếng Việt sẽ là bản được ưu tiên áp dụng.
  5. ĐKĐK này được lập, điều chỉnh và diễn giải theo quy định của pháp luật Việt Nam. Mọi Tranh Chấp (nếu có) trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần hợp tác thiện chí trong vòng 30 (ba mươi) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn này, Meey Land và/hoặc Khách Hàng có thể đưa Tranh Chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Điều Khoản Giao Dịch này ("Điều Khoản Giao Dịch") quy định những nội dung liên quan đến những giao dịch mà Khách Hàng thực hiện với Meey Land liên quan đến Website cũng như việc sử dụng Tài Khoản Giao Dịch của Khách Hàng.Trước khi tiến hành bất cứ giao dịch nào liên quan đến Website, Khách Hàng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các nội dung tại Quy Định Chung và Điều Khoản Giao Dịch này.Khách Hàng cũng hiểu và đồng ý rằng, Meey Land có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ các Điều Khoản Giao Dịch này (“Thay Đổi”) tại bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được Meey Land quy định khác đi, các Thay Đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Meey Land đăng tải lên giao diện của Website mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Bằng việc tiếp tục thực hiện giao dịch sau thời điểm các Thay Đổi được đăng tải, Khách Hàng được coi là đã đồng ý với các Thay Đổi. Nếu Khách Hàng không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Khách Hàng có thể không thực hiện việc giao dịch. Để đảm bảo Khách Hàng không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung Điều Khoản Giao Dịch này để nắm được những cập nhật mới nhất của Meey Land.Các thuật ngữ viết tắt hoặc viết hoa được sử dụng trong Điều Khoản Giao Dịch này, trừ khi được định nghĩa khác đi ở đây, sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Quy Định Chung.

 1. Phạm vi áp dụng
  1. Điều Khoản Giao Dịch này được áp dụng đối với Khách Hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại Điều 5.1 của Quy Định Chung và mong muốn thực hiện giao dịch để sử dụng các Dịch Vụ của Meey Land.
  2. Đối tượng giao dịch của Điều Khoản Giao Dịch này là bất kỳ và tất cả Dịch Vụ.
 2. Quy trình thực hiện giao dịch

  Các giao dịch liên quan đến Website và Dịch Vụ được thực hiện theo quy trình như sau:

  1. Đăng ký/Đăng nhập Tài Khoản Đăng Nhập
   • Trường hợp Khách Hàng chưa có Tài Khoản Đăng Nhập (tài khoản Meey ID): Khách Hàng vui lòng liên hệ với Meey Land tại Liên Hệ để mở hoặc truy cập Website, vào phần “Đăng nhập” và làm theo từng bước được hướng dẫn
   • Trường hợp Khách Hàng đã có Tài Khoản Đăng Nhập (tài khoản Meey ID): Khách Hàng tiến hành đăng nhập bằng Tài Khoản Đăng Nhập đã đăng ký.
  2. Nạp tiền
   • Nếu chưa có tiền hoặc chưa có đủ số dư trong Tài Khoản Giao Dịch, Khách Hàng vui lòng liên hệ với Meey Land tại Liên Hệ hoặc chat trực tiếp với nhân viên Chăm sóc khách hàng của Meey Land qua công cụ được hiển thị ở góc phải của màn hình giao diện Website để được hướng dẫn nạp tiền.
   • Việc nạp tiền vào Tài Khoản Giao Dịch có thể thực hiện bằng các phương thức sau:
    • Chuyển khoản qua tài khoản của Meey Land;
    • Thanh toán thông qua cổng thanh toán VNPAY;
    • Nộp tiền mặt tại văn phòng của Meey Land; hoặc
    • Các hình thức thanh toán/nạp tiền khác có thể được Meey Land quy định tùy từng thời kỳ và có thông báo tới Khách Hàng.
  3. Quản lý, sử dụng Tài Khoản Giao Dịch:
   • Sau khi Meey Land nhận được khoản tiền nạp của Khách Hàng, Meey Land sẽ thể hiện số tiền nạp tương ứng tại mục “Số dư tài khoản” trên trang “Quản lý giao dịch” của Khách Hàng tùy theo quy định của Meey Land tại từng thời điểm.
   • Khách Hàng thanh toán cho Meey Land hoặc nạp tiền vào Tài Khoản Giao Dịch thông qua các đơn vị thanh toán trung gian cần tuân thủ theo quy định của đơn vị trung gian đó.
   • Một Tài Khoản Giao Dịch bao gồm: Tài khoản Chính, Tài khoản khuyến mại 1 và Tài khoản khuyến mại 2. Trong đó, phân biệt như sau:
   STT Tên loại tài khoản Ký hiệu Nguồn tiền Tính năng
   1Tài khoản chínhTKCTiền do Khách Hàng nạp trực tiếp từ ngân hàng vào Tài Khoản Giao Dịch Không thể yêu cầu rút tiền về tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mở tại các đơn vị trung gian tài chính khác;Không giới hạn số tiền sử dụng trong tháng (có thể sử dụng hết 100%).
   2Tài khoản Khuyến mại 1TKKM1Tiền thưởng từ chương trình Khách Hàng giới thiệu khách HàngCác loại tiền thưởng khác Được ưu tiên sử dụng trước TKC và sau TKKM2Có thể yêu cầu rút tiền về tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mở tại các đơn vị trung gian tài chính khác;Số tiền tối thiểu rút tiền trong mỗi giao dịch là 300.000 VNĐ/giao dịchPhí rút theo quy định của ngân hàng và Khách Hàng phải chịu phí nàyKhông giới hạn số tiền sử dụng trong tháng (có thể sử dụng hết 100%).
   3Tài khoản Khuyến mại 2TKKM2Tiền khuyến mại (tiền thưởng khi nạp tiền vào Tài Khoản Giao Dịch)Tiền thưởng khác Được ưu tiên sử dụng trước TKC và TKKM1Không giới hạn số tiền sử dụng trong tháng (có thể sử dụng hết 100%).Không thể yêu cầu rút tiền về tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mở tại các đơn vị trung gian tài chính khác
  4. Mua Dịch Vụ
   • Khi đã có đủ số dư trong Tài Khoản Giao Dịch, Khách Hàng thực hiện đăng tải Tin Đăng theo hướng dẫn tại Đăng tin và/hoặc liên hệ Meey Land để mua những Dịch Vụ và/hoặc Sản Phẩm khác.
   • Meey Land có quyền giới hạn trường hợp, thời gian mà Khách Hàng được phép dừng hoặc hủy giao dịch mua Dịch Vụ. Khách Hàng tại đây hiểu rằng, trừ khi có quy định rõ ràng khác tại từng thời điểm và/hoặc được sự chấp thuận của Meey Land, Khách Hàng không được phép hủy Dịch Vụ đã được mua và yêu cầu nhận lại số tiền đã thanh toán nhưng chưa sử dụng hết.
   • Trong trường hợp giao dịch mua Dịch Vụ đã được xác nhận bị hủy một phần hoặc toàn bộ mà không do lỗi của Khách Hàng, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng mà chưa sử dụng hết sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng vào Tài Khoản Giao Dịch sau khi Meey Land trừ đi các khoản phải trừ (nếu có).
  5. Hoàn tất giao dịch

   Khách Hàng có thể tra cứu lịch sử, nội dung chi tiết, tình trạng của các giao dịch liên quan tại mục Quản lý giao dịch trong Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng.

  6. Giá Dịch Vụ, hóa đơn GTGT
   • Giá của Dịch Vụ quy định tại Báo Giá và tuân theo Điều 5.2 của Quy Định Chung.
   • Khách Hàng có nhu cầu xuất hóa đơn tài chính hợp lệ cho giao dịch vui lòng liên hệ với Meey Land tại Liên Hệ.
  7. Sử dụng Dịch Vụ
   • Sau khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán nói trên, Khách Hàng có thể tiến hành sử dụng ngay Dịch Vụ đã mua tuân theo quy định của Meey Land tại Quy Định Chung, Điều Khoản Sử DụngQuy Chế Hoạt Động.
   • Trong trường hợp Khách Hàng đã thanh toán mua Dịch Vụ thành công nhưng không sử dụng được Dịch Vụ, vui lòng liên hệ ngay tới Meey Land để được hỗ trợ.
 3. Quyền và nghĩa vụ của Khách Hàng
  1. Cam kết rằng Khách Hàng có đầy đủ năng lực hành vi, quyền hạn hoặc thẩm quyền để giao kết, thực hiện Điều Khoản Giao Dịch này và sử dụng Dịch Vụ.
  2. Đảm bảo các thông tin của Khách Hàng cung cấp cho Meey Land là chính xác, cập nhật và đầy đủ.
  3. Khi sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả hành động cũng như sai sót phát sinh từ lỗi của bản thân mình trong khi thực hiện giao dịch. Nếu bất kỳ một sai sót hay sự cố nào xảy ra, Khách Hàng phải liên hệ ngay với Meey Land để được hướng dẫn, hỗ trợ.
  4. Trong trường hợp có sự cố phát sinh từ phía hệ thống hoặc nếu một giao dịch không được thực hiện theo mong muốn của Khách Hàng, Khách Hàng cần thông báo ngay cho Meey Land và Meey Land sẽ nỗ lực hết sức để tư vấn và trợ giúp Khách Hàng.
  5. Bằng việc cung cấp thông tin khi sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng đồng ý cho Meey Land toàn quyền sử dụng các thông tin này theo Chính Sách Bảo Mật và được tích hợp Tin Đăng của Khách Hàng trên các Sản Phẩm khác. Trường hợp Khách Hàng không muốn Tin Đăng được hiển thị và/hoặc tích hợp và bất cứ Sản Phẩm nào, vui lòng liên hệ với Meey Land tại Liên Hệ.
  6. Tự đảm bảo thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập, Tài Khoản Giao Dịch và các thông tin khác của chính Khách Hàng trong quá trình thực hiện giao dịch và sử dụng Dịch Vụ.
  7. Các quyền và nghĩa vụ khác tại Điều Khoản Giao Dịch này, Quy Định Chung và quy định của pháp luật
 4. Quyền và nghĩa vụ của Meey Land
  1. Việc cung cấp Dịch Vụ của Meey Land sẽ tuân theo Điều Khoản Sử Dụng
  2. Có quyền đề nghị Khách Hàng cung cấp bổ sung các thông tin liên quan đến Khách Hàng phù hợp với yêu cầu quản lý của Meey Land và quy định pháp luật.
  3. Có quyền tạm ngưng, chấm dứt Tài Khoản Đăng Nhập, Tài Khoản Giao Dịch và/hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của Khách Hàng mà không cần bất cứ thông báo và/hoặc chấp thuận trước của Khách Hàng trong các trường hợp tại Điều 3.9 của Quy Định Chung
  4. Hỗ trợ Khách Hàng xử lý các yêu cầu, khiếu nại liên quan đến thực hiện giao dịch và sử dụng Dịch Vụ. Thời gian tiếp nhận yêu cầu và hỗ trợ của Meey Land:
   • Tổng đài chăm sóc khách hàng: 0249.999.2999 từ 8:00 – 18:00, thứ 2 đến thứ 6;
   • Đường dây nóng (Hotline): 0869.092.929 hỗ trợ 24/7
  5. Các quyền và nghĩa vụ khác tại Điều Khoản Giao Dịch này, Quy Định Chung và quy định của pháp luật.
 5. Bảo mật thông tin
  1. Các Bên cam kết bảo mật mọi thông tin mà Các Bên cung cấp cho nhau trong quá trình thực hiện giao dịch. Các Bên chỉ sử dụng các thông tin đó đúng mục đích nhằm thực hiện các giao dịch theo quy định trong Điều Khoản Giao Dịch này hoặc theo thỏa thuận khác giữa Các Bên bằng văn bản.
  2. Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng và thông tin thanh toán được thực hiện theo Chính Sách Bảo Mật
  3. Mỗi Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tiết lộ các thông tin do Bên kia cung cấp hoặc có được trong quá trình thực hiện Điều Khoản Giao Dịch mà việc tiết lộ các thông tin đó gây ảnh hưởng bất lợi cho Bên kia, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc pháp luật.
 6. Bất khả kháng
  1. Nếu một trong Các Bên bị ảnh hưởng bởi bất kỳ Sự Kiện Bất Khả Kháng nào, thì Bên đó sẽ không phải chịu trách nhiệm liên quan đến Điều Khoản Giao Dịch trong phạm vi bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng; với điều kiện là Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng phải:
   • Thông báo ngay lập tức cho Bên còn lại về Sự Kiện Bất Khả Kháng; và
   • Thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để loại bỏ hoặc giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của Sự Kiện Bất Khả Kháng ngay khi có thể và trong phạm vi thực hiện được.
  2. Nếu như một Bên không thể thực hiện được đầy đủ một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình tại Điều Khoản Giao Dịch này do nguyên nhân từ Sự Kiện Bất Khả Kháng trong khoảng thời gian hơn 30 (ba mươi) ngày liên tục thì Bên còn lại có thể chấm dứt Điều Khoản Giao Dịch bằng việc gửi thông báo qua email cho Bên bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng.
  3. Để làm rõ, Các Bên đồng ý rằng trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin, hệ thống điện bị trục trặc, gặp sự cố, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do gì nằm ngoài khả năng kiểm soát của Meey Land mà không phải phát sinh do lỗi của Meey Land cũng được xem là một Sự Kiện Bất Khả Kháng theo quy định tại Điều Khoản Giao Dịch này.
 7. Quy định khác
  1. Điều Khoản Giao Dịch này có hiệu lực kể từ thời điểm Meey Land nhận được bất kỳ số tiền nào của Khách Hàng nạp vào Tài Khoản Giao Dịch.
  2. Các Bên cam kết tuân thủ đúng,đầy đủ và chính xác các quy địnhcủaĐiềuKhoản Giao Dịch này.
  3. Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Giao Dịch được tuyên là vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào khác của Điều Khoản Giao Dịch này, và trong phạm vi điều khoản đó vô hiệu hoặc không thể thi hành, điều khoản đó được xem là không được đưa vào trong Điều Khoản Giao Dịch này.
  4. Các nội dung khác không có trong Điều Khoản Giao Dịch này sẽ thực hiện theo Quy Định Chung

Chính Sách Bảo Mật này ("Chính Sách Bảo Mật") quy định những nội dung liên quan đến việc thu thập, xử lý, bảo mật thông tin và quyền riêng tư của Khách Hàng.

Trước khi tiến hành bất cứ hoạt động nào liên quan đến Website, Khách Hàng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các nội dung tại Quy Định Chung và Chính Sách Bảo Mật này.

Khách Hàng cũng hiểu và đồng ý rằng, Meey Land có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ Chính Sách Bảo Mật này (“Thay Đổi”) tại bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được Meey Land quy định khác đi, các Thay Đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Meey Land đăng tải lên giao diện của Website mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Bằng việc tiếp tục thực hiện việc truy cập Website sau thời điểm các Thay Đổi được đăng tải, Khách Hàng được coi là đã đồng ý với các Thay Đổi. Nếu Khách Hàng không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Khách Hàng có thể ngừng việc truy cập Website. Để đảm bảo Khách Hàng không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung Chính Sách Bảo Mật này để nắm được những cập nhật mới nhất của Meey Land.

Các thuật ngữ viết tắt hoặc viết hoa được sử dụng trong Chính Sách Bảo Mật này, trừ khi được định nghĩa khác đi ở đây, sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Quy Định Chung.

 1. PHẠM VI ÁP DỤNG
  • Chính Sách Bảo Mật này áp dụng cho việc thu thập, xử lý, bảo mật Dữ Liệu Khách Hàng trong quá trình Khách Hàng truy cập, sử dụng Dịch Vụ, giao dịch liên quan đến Website.
  • Chính Sách Bảo Mật này không áp dụng với thông tin mà Khách Hàng chọn tiết lộ hay gửi cho:
   • Các dịch vụ, trang web, ứng dụng không phải do Meey Land quản lý và phát triển (kể cả các dịch vụ khác do bên liên kết của Meey Land cung cấp hoặc vận hành) mà không nêu rõ Chính Sách Bảo Mật này sẽ được áp dụng;
   • Bất cứ dịch vụ của bên thứ ba nào (bao gồm bất cứ trang web của bên thứ ba nào) mà Khách Hàng có thể truy cập qua Website.
   • Khách Hàng cần hiểu và đồng ý rằng các dịch vụ, trang web, ứng dụng của các bên thứ ba nêu trên có thể thu thập thông tin của Khách Hàng theo các điều khoản, điều kiện và chính sách của họ.
 2. BẢO MẬT DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG
  1. Mục đích và phạm vi thu thập, sử dụng Dữ Liệu Khách Hàng
   1. Mục đích thu thập Dữ Liệu Khách Hàng
    • Việc Meey Land thu thập Dữ Liệu Khách Hàng nhằm mục đích đảm bảo quyền và lợi ích cho Khách Hàng, cải thiện chất lượng dịch vụ, phục vụ công tác bảo mật để đem lại cho Khách Hàng trải nghiệm tốt hơn, bao gồm các nội dung chính sau đây:
     • Để xác nhận khi Khách Hàng dùng thông tin để đăng nhập vào Tài Khoản Đăng Nhập;
     • Xác minh danh tính Khách Hàng và bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập;
     • Để thực hiện giao dịch liên quan đến Website và/hoặc hỗ trợ Khách Hàng khi thực hiện giao dịch;
     • Để cung cấp các dịch vụ như xử lý những cụm từ Khách Hàng tìm kiếm để trả về kết quả chính xác, cung cấp cho Khách Hàng các dịch vụ dựa trên địa điểm mà Khách Hàng chọn sử dụng;
     • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ Khách Hàng, nhằm mục đích xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, đảm bảo an ninh, phát hiện các hành vi lạm dụng, lừa đảo, và hành vi trái pháp luật khác, đảm bảo cam kết của Meey Land với Khách Hàng (ví dụ đảm bảo không có nhiều lượt đăng nhập hoặc đăng nhập đáng nghi vào Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng);
     • Để quản lý thông tin, phục vụ cho hoạt động cung cấp Dịch Vụ và hỗ trợ sau mua hàng, để phản hồi những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của Khách Hàng;
     • Để tuyên truyền quảng cáo các thông tin hoặc gửi email giới thiệu về các Dịch Vụ và Sản Phẩm, đánh giá tính hiệu quả và cải thiện việc quảng cáo và các hoạt động tiếp thị và xúc tiến khác;
     • Để cá nhân hóa nội dung mỗi khi Khách Hàng truy cập vào Website, dựa theo giới tính, tuổi, nơi ở, sở thích, lịch sử giao dịch, nội dung đã xem;
     • Để phân tích xu hướng tiêu dùng của Khách Hàng, với mục đích phát triển dịch vụ mới vả cải thiện dịch vụ hiện tại;
     • Để liên lạc, thông báo tới Khách Hàng về, bao gồm nhưng không giới hạn ở, (i) những sản phẩm/dịch vụ khác mà Meey Land đang hoặc sẽ cung cấp; (ii) xin ý kiến của Khách Hàng về những Sản Phẩm hiện tại hoặc những Sản Phẩm mới trong tương lai, (ii) thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách Hàng và Meey Land;
     • Duy trì Tài Khoản Đăng Nhập theo ĐKĐK;
     • Quản lý hoạt động Khách Hàng thực hiện trên Sản Phẩm;
     • Dùng cho những mục đích khác được quy định cụ thể tại Chính Sách Bảo Mật này và theo quyết định của Meey Land tùy từng thời điểm và sẽ thông báo trên Website.
    • Meey Land chỉ thu thập Dữ Liệu Khách Hàng trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của Meey Land. Meey Land duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà Khách Hàng đã cung cấp. Ngoài ra, Meey Land cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà Meey Land cung cấp cho họ.
    • Meey Land không bán thông tin cá nhân của Khách Hàng với bên thứ ba vì bất cứ lý do nào.
   2. Phạm vi thu thập Dữ Liệu Khách Hàng

    Trong quá trình Khách Hàng truy cập, sử dụng Dịch Vụ, tiến hành giao dịch liên quan đến Website, Meey Land sẽ thu thập các thông tin cá nhân và phi cá nhân liên quan đến Khách Hàng như sau:

    • Thông tin mà Khách Hàng bắt buộc phải cung cấp khi đăng ký/đăng nhập Tài Khoản Đăng Nhập như Tên, địa chỉ, điện thoại, địa chỉ email, v.v.
    • Thông tin Khách Hàng tự nguyện chia sẻ, cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi những bài đăng của Khách Hàng trên Sản Phẩm, thông tin khi Khách Hàng đưa ra ý kiến, phản hồi, khiếu nại liên quan đến Sản Phẩm, trả lời các bảng điều tra thông tin mà Meey Land đưa ra, qua bất cứ phương tiện và hình thức nào;
    • Thông tin mà Khách Hàng trao đổi với Meey Land và/hoặc các Khách Hàng khác thông qua công cụ trò chuyện (chat) trực tuyến trên Website;
    • Thông tin nhận được trong quá trình Khách Hàng truy cập, sử dụng Sản Phẩm:
     • Cookies;
     • Địa chỉ IP;
     • Các thuộc tính thiết bị điện thoại, máy tính cũng như các thiết bị kết nối web khác mà Khách Hàng sử dụng để truy cập Sản Phẩm như hệ điều hành, phiên bản phần cứng và phần mềm, dung lượng bộ nhớ trống, plugin, loại trình duyệt;
     • Dữ liệu từ cài đặt thiết bị: là thông tin Khách Hàng cho phép Meey Land nhận thông qua cài đặt thiết bị mà Khách Hàng bật, ví dụ như quyền truy cập vào vị trí GPS, máy ảnh hoặc ảnh của Khách Hàng;
     • Hoạt động trên thiết bị: thông tin về các hoạt động và hành vi Khách Hàng thực hiện trên thiết bị;
     • Phiên bản Sản Phẩm Khách Hàng đang sử dụng trên thiết bị của mình;
     • Dữ liệu địa điểm: là thông tin được lấy từ GPS, Wifi, địa chỉ IP hoặc bài đăng công khai có chứa thông tin địa điểm của Khách Hàng;
     • Mạng và kết nối: thông tin như tên của nhà mạng di động, ngôn ngữ, múi giờ, số điện thoại di động, địa chỉ IP, tốc độ kết nối.
   3. Phạm vi sử dụng Dữ Liệu Khách Hàng
    • Dữ Liệu Khách Hàng chỉ được sử dụng trong hoạt động quản lý và kinh doanh của Meey Land, cũng như cung cấp cho các bên liên kết tuy nhiên vẫn đảm bảo ngăn ngừa các hoạt động gây ảnh hưởng bất lợi tới Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách Hàng
    • Meey Land sẽ không sử dụng Dữ Liệu Khách Hàng ngoài mục đích và phạm vi tại Chính Sách Bảo Mật này.
    • Meey Land sẽ không cung cấp Dữ Liệu Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trước khi có sự đồng ý của Khách Hàng ngoài những bên đã được quy định tại Chính Sách Bảo Mật này, và trừ khi phải cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc tuân theo quy định của pháp luật.
   4. Quyền riêng tư
    • Trong quá trình Khách Hàng sử dụng Sản Phẩm, Meey Land mặc định Khách Hàng đồng ý cho phép Meey Land sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng để gửi thông báo, tin tức của Meey Land tới email và tin nhắn (SMS) của Khách Hàng.
    • Nếu không muốn tiếp tục nhận những thông báo và tin tức này, Khách Hàng có thể từ chối bằng cách thực hiện theo hướng dẫn hủy đăng ký của Meey Land trong mỗi email.
    • Tuy nhiên Khách Hàng không được huỷ đăng ký nhận thông báo, tin tức này nếu như chúng không có tính chất quảng cáo và được sử dụng để đăng ký, xác minh, bảo vệ Tài Khoản Đăng Nhập và thông báo cho Khách Hàng về những thay đổi quan trọng của Meey Land.
  2. Bảo mật thông tin cá nhân
   1. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

    Thông tin cá nhân của Khách Hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách Hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách Hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Meey Land.

   2. Phương tiện và công cụ để Khách Hàng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân
    • Khách Hàng có thể tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình tại Tài Khoản Đăng Nhập của mình đã đăng ký trên Website.
    • Việc đăng nhập và chỉnh sửa có thể thực hiện trên máy tính, điện thoại, hay các công cụ khác có tính năng truy cập vào Website.
   3. Những đối tượng có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân
    • Meey Land không cung cấp thông tin cá nhân của Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Meey Land cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng, cụ thể như sau:
     • Trao đổi thông tin cá nhân Khách Hàng với các công ty liên kết của Meey Land và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc Khách Hàng với Meey Land:
     • Meey Land có thể chia sẻ thông tin cá nhân Khách Hàng cho các đối tác của Meey Land, công ty liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Meey Land. Việc chia sẻ này giúp Meey Land có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Khách Hàng có thể quan tâm. Trong trường hợp các đối tác của Meey Land và các công ty liên kết của Meey Land được cấp quyền truy cập thông tin cá nhân Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.
     • Meey Land có thể chuyển thông tin cá nhân Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách Hàng. Meey Land cũng có thể trao đổi thông tin cá nhân Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
     • Trao đổi thông tin cá nhân Khách Hàng với các đối tác quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi Khách Hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.
     • Trao đổi thông tin cá nhân Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Meey Land có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Meey Land sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách Bảo Mật này.
     • Cung cấp các thông tin cần thiết cho các đơn vị đối tác thanh toán, v.v.
    • Meey Land có thể dùng thông tin cá nhân Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý...), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Meey Land tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho Meey Land sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
    • Ngoài các trường hợp nêu trên, Meey Land sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ thông tin cá nhân Khách Hàng cho một bên thứ ba và sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.
    • Khách Hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Meey Land. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Meey Land sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách Hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
   4. Cơ chế bảo mật thông tin cá nhân
    • Meey Land thiết lập hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân Khách Hàng qua cách hình thức
     • Meey Land duy trì biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử, và quy trình được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng. Ví dụ, đối với sự an toàn của lượt truy cập từ Khách Hàng vào Sản Phẩm, Meey Land có thể sử dụng các hàng rào tường lửa, các kỹ thuật mã hóa và/hoặc các thủ tục xác thực khác. Bất kỳ thông tin cá nhân nào của Khách Hàng lưu trên Sản Phẩm thông qua Tài Khoản Đăng Nhập của Khách Hàng sẽ được lưu trữ trên các máy chủ an toàn, chỉ có những người có thẩm quyền mới có thế truy cập được.
     • Đội ngũ kỹ thuật, nhân viên của Meey Land thường xuyên túc trực theo dõi toàn bộ hoạt động của Sản Phẩm. Meey Land luôn nỗ lực tối đa để đảm bảo mọi cuộc tấn công từ các phía đều được phát hiện kịp thời và thực hiện biện pháp ngăn chặn.
     • Các thông tin cá nhân của Khách Hàng sẽ được lưu trữ theo các bước và thực hiện bảo mật nghiêm ngặt theo các quy định của pháp luật.
     • Tuy nhiên không có dịch vụ truyền dữ liệu nào qua Internet được đảm bảo tuyệt đối an toàn. Vì vậy mặc dù Meey Land cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng, Meey Land không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của bất kỳ thông tin mà Khách Hàng chuyển tới Meey Land, Khách Hàng phải chấp nhận rằng Khách Hàng tự chịu rủi ro khi gửi thông tin qua Internet.
    • Chính sách bảo mật dữ liệu nội bộ của Meey Land chỉ cho phép nhân viên có thẩm quyền truy cập vào thông tin cá nhân của Khách Hàng. Nhân viên được ủy quyền có thể sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng nhằm mục đích phục vụ kinh doanh.
    • Khách Hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng Dịch Vụ và giao dịch bằng Tài Khoản Đăng Nhập đã đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách Hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Meey Land về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên Tài Khoản Đăng Nhập và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
    • Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin Tài Khoản Đăng Nhập của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.
    • Meey Land không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào Website và/hoặc Sản Phẩm từ các website khác không phải là Sản Phẩm chính thức của Meey Land.
    • Trong trường hợp có vi phạm bảo mật hoặc an toàn thông tin cá nhân của Khách Hàng, Meey Land sẽ thông báo ngay cho Khách Hàng khi cần thiết và trong phạm vi có thể, Khách Hàng có thể thực hiện các bước bảo vệ thích hợp. Trừ khi Khách Hàng đưa ra được giải pháp khác, Meey Land có thể thông báo cho Khách Hàng những trường hợp nghi ngờ bằng cách sử dụng email mà Khách Hàng cung cấp cho Meey Land khi Khách Hàng đăng ký với Meey Land.
   5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

    Meey Land là đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân của Khách Hàng. Khách Hàng có thể liên lạc với Meey Land để hỏi về mọi hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình tại Liên Hệ;

 3. CHÍNH SÁCH VỀ COOKIES
  1. Cookies thiết yếu

   Cookies thiết yếu là những Cookies cần thiết và mang tính bắt buộc để Meey Land có thể cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng, vì vậy Khách Hàng không thể từ chối chúng. Khách Hàng có thể chặn hoặc xóa Cookies trong cài đặt trình duyệt của mình.

  2. Cookies chức năng

   Cookies chức năng là những Cookies cho phép Khách Hàng sử dụng các tính năng chính trên Website mà khi tắt Cookies này, Khách Hàng sẽ không thể sử dụng những tính năng này và có thể dẫn đến một số bất tiện như sau:

   • Không thể truy cập được một số mục của Meey Land;
   • Hạn chế các Dịch Vụ Meey Land có thể cung cấp cho Khách Hàng;
   • Meey Land không thể ghi nhớ các tùy chọn của Khách Hàng;
   • Meey Land không dùng dữ liệu thu thập được từ các Cookies này cho các mục đích tiếp thị.

  3. Cookies hiệu suất và phân tích
   • Cookies hiệu suất cho phép Meey Land nâng cao hiệu suất và chức năng của Website và phát hiện bất cứ lỗi nào gây cản trở việc sử dụng của Khách Hàng.
   • Cookies này cũng cho phép thu thập thông tin về cách thức Khách Hàng truy cập sử dụng Meey Land bao gồm thông tin về thời gian truy cập trên mỗi trang, số lượng truy cập trên mỗi trang, lỗi tin nhắn hiển thị, số lượng nhấp chuột trên mỗi mục của Meey Land.
   • Dựa trên Cookies này, Meey Land có thể tính và phân tích số lượng Dịch Vụ được mua và số lượng nhấp chuột liên quan đến chi phí đầu tư quảng cáo. Meey Land chia sẻ những thông tin này với các đối tác của mình.
   • Meey Land không dùng dữ liệu thu thập được từ các Cookies này cho các mục đích tiếp thị.
  4. Cookies cá nhân hóa
   • Cookies cá nhân hóa giúp Meey Land tùy chỉnh Website khi Khách Hàng sử dụng và cho phép Meey Land ghi nhớ các lựa chọn, sở thích của Khách Hàng.
   • Dữ liệu mà các Cookies này thu thập bao gồm tên nước cư trú, ngôn ngữ, hành trình cuối cùng Khách Hàng thực hiện.
   • Khi tắt những Cookies này, Khách Hàng có thể gặp một số bất tiện như sau:
    • Một số nội dung trên Website có thể không thể hiển thị chính xác;.
    • Hỗ trợ trực tuyến mà Meey Land cung cấp bị hạn chế;.
    • Việc lưu trữ các tùy chọn cần thiết để hiển thị hoặc tắt một số tính năng nhất định bị chặn.
  5. Cookies tiếp thị và quảng cáo
   • Những Cookies này được sử dụng để truyền tải thông điệp quảng cáo phù hợp hơn với Khách Hàng. Chúng thực hiện các chức năng như ngăn quảng cáo giống nhau hiển thị liên tục, đảm bảo quảng cáo được hiển thị chính xác và trong một số trường hợp lựa chọn các quảng cáo phù hợp dựa trên sở thích của Khách Hàng.
   • Những Cookies này cho phép Meey Land xác định:
    • Nội dung Website Khách Hàng truy cập;
    • Nội dung Khách Hàng tìm kiếm;
    • Thông tin Khách Hàng chia sẻ khi đăng ký trên website khác;
    • Website khác Khách Hàng truy cập gần đây hoặc ngay trước khi truy cập Website.
   • Cookies tiếp thị được cài đặt trên Meey Land bằng mạng lưới quảng cáo là các công ty đóng vai trò trung gian giữa Meey Land và nhà quảng cáo. Những Cookies này được sử dụng để:
    • Hiển thị các quảng cáo và khuyến mại liên quan đến dịch vụ đang được tìm kiếm thông qua các phương tiện trung gian (email, truyền thông xã hội, quảng cáo biểu ngữ) dựa trên việc truy cập và nhấp chuột trên Website;
    • Hạn chế số lần mỗi quảng cáo được hiển thị;
    • Đánh giá tính hiệu quả của chiến dịch quảng cáo;
    • Tạo liên kết với các phương tiện truyền thông xã hội để nhận diện khi Khách Hàng muốn sử dụng các phương tiện này thông qua Website.
  6. Bảo mật thông tin về Cookies
   • Meey Land cam kết đảm bảo bảo mật dữ liệu về Cookies của Khách Hàng theo các nguyên tắc sau:
    • Meey Land không đính kèm bất kỳ thông tin nào vào Cookies được sử dụng để nhận dạng cá nhân.
    • Meey Land không sử dụng Cookies để phục hồi địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại hay bất kỳ thông tin nào khác cho phép nhận dạng cá nhân.
    • Meey Land không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của Khách Hàng cho các nhà quảng cáo hoặc bên thứ ba chạy quảng cáo cho Meey Land.
   • Nếu Khách Hàng sử dụng chung máy tính hoặc điện thoại với nhiều người, hoặc nếu máy tính hay điện thoại của Khách Hàng sử dụng nhiều trình duyệt khác nhau, những nội dung quảng cáo tương thích với sở thích của Khách Hàng có thể sẽ được hiển thị khi người khác sử dụng thiết bị.
   • Khách Hàng có thể thay đổi cài đặt Trình duyệt để tắt Cookies nếu muốn.
 4. BẢO MẬT THÔNG TIN THANH TOÁN

  Hệ thống thanh toán trên Meey Land được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, kết nối với hệ thống các Ngân hàng nội địa và Quốc tế (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”). Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán của Meey Land đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán. Ngoài ra, Meey Land còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thông tin thanh toán của Khách Hàng.

  1. Tiêu chuẩn bảo mật

   Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán và các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin đối với ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

  2. Cơ chế bảo mật

   Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Meey Land áp dụng với Khách Hàng:

   • Thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng không được lưu trên hệ thống của Meey Land. Khi sử dụng thẻ ngân hàng để nạp tiền trên Sản Phẩm, Khách Hàng sẽ nhập thông tin thẻ trên hệ thống của Đối Tác Cổng Thanh Toán.
   • Khi có các vấn đề phát sinh liên quan đến việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán, Khách Hàng liên hệ với Đối Tác Cổng Thanh Toán để được giải quyết.
   • Khách Hàng truy cập vào Website thông qua giao thức HTTPS.
   • Khách Hàng có tùy chọn sử dụng OTP xác nhận giao dịch.
   • Hệ thống nội bộ giữa các modules của Meey Land sử dụng các phương thức trao đổi mã hoá keys: Các hệ thống ứng dụng trao đổi dữ liệu nội bộ được mã hoá bằng bộ khóa Private, Public & Key đảm bảo tính bảo mật và an toàn trọn vẹn dữ liệu.

  3. Giải pháp đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống

   Để đảm bảo tính an toàn và toàn vẹn thông tin trên Sản Phẩm, hệ thống công nghệ thông tin được thiết lập cơ chế bảo mật như sau

   1. Thông tin về máy chủ và hệ thống dự phòng

    Hệ thống máy chủ đặt tại Cloud của Amazon (Amazon Web Service).

   2. Bảo mật hệ thống
    • Kết nối từ người sử dụng hệ thống phần mềm được mã hóa dữ liệu
    • Kết nối giữa các thành phần trong hệ thống được bảo vệ bởi thiết bị tường lửa và chỉ mở kết nối cho những địa chỉ IP xác định.
    • Có phần mềm giám sát tình trạng hoạt động của các thành phần của hệ thống và gửi các cảnh báo khi có sự cố, khi có các sự kiện đăng nhập không hợp lệ.
    • Thiết lập cơ chế ngăn chặn tấn công sử dụng quyền chứng thực người dùng cho toàn bộ Module trên hệ thống.
    • Thiết lập tường lửa ứng dụng Web (WAF: Web Application Firewall) để kiểm soát truy cập từ một mạng không tin cậy đến trang thương mại điện tử và ngược lại.
    • Thiết lập cơ chế quản lý tài khoản Khách Hàng thường xuyên và rà soát theo quy trình
    • Thiết lập giám sát và lưu trữ lịch sử sự kiện của trang thương mại điện tử.
    • Các cơ chế bảo mật hệ thống khác tuân theo quy định pháp luật.
   3. Sao lưu và xử lý sự cố
    • Nhân viên kỹ thuật Meey Land thường xuyên cập nhật, bảo trì, backup dữ liệu Sản Phẩm.
    • Ngoài ra, Meey Land áp dụng các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn giao dịch, lưu trữ thông tin như sau:
     • Cơ chế bảo vệ bằng mật khẩu đã mã hóa;
     • Sao lưu dự phòng;
     • Hệ thống giám sát hoạt động sàn 24/7;
     • Hệ thống khi phát triển được kiểm thử, vá lỗi, nâng cấp, ghi lại nhật ký phát hành để đảm bảo tính liên tục trong vận hành và bảo trì;
     • Xây dựng các kịch bản khắc phục sự cố và khôi phục dữ liệu khi xảy ra sự cố.
     • Các biện pháp khác tuân thủ quy định pháp luật
   4. Xây dựng các kịch bản khắc phục sự cố hệ thống bảo mật chia thành nhiều lớp và nhiều tầng
    • Sử dụng thiết bị bảo mật mạng
    • Sử dụng tường lửa máy chủ (server firewall).
    • Tích hợp sẵn các phương án chống DDOS tự động gồm phần cứng và trang defrag.
   5. Phương án và biện pháp bảo mật
    • Đối với máy chủ:
     • Áp dụng các biện pháp bảo vệ hệ thống như tạo tường lửa, cài đặt phần mềm diệt vi rút.
     • Meey Land thuê máy chủ với đầy đủ hệ thống tường lửa như kết nối bên trên để ngăn chặn việc truy cập thông tin trái phép từ bên ngoài, tấn công DDOS, Flush… vào hệ thống.
     • Các máy chủ được Meey Land thuê từ các nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu đám mây, được thiết kế tối ưu cho hoạt động của Website. Đội ngũ nhân viên của các nhà cung cấp sẽ thường xuyên theo dõi, bảo trì, khắc phục sự cố, tư vấn các tùy chỉnh vào thời điểm cần thiết, hỗ trợ các giải pháp bảo mật tiên tiến nhất, tránh được các cuộc tấn công như DDos, dos,… hoặc phân tải lưu lượng phù hợp.
    • Đối với thông tin cá nhân Khách Hàng: Thông tin cá nhân của Khách Hàng được lưu trong máy chủ của Meey Land.

Điều Khoản Sử Dụng này ("Điều Khoản Sử Dụng") quy định những nội dung liên quan đến Dịch Vụ và việc Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ do Meey Land cung cấp.Trước khi tiến hành bất cứ hoạt động nào liên quan đến Website, Khách Hàng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các nội dung tại Quy Định Chung và Điều Khoản Sử Dụng.Khách Hàng cũng hiểu và đồng ý rằng, Meey Land có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ các Điều Khoản Sử Dụng này (“Thay Đổi”) tại bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được Meey Land quy định khác đi, các Thay Đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Meey Land đăng tải lên giao diện của Website mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Bằng việc tiếp tục thực hiện việc truy cập Website sau thời điểm các Thay Đổi được đăng tải, Khách Hàng được coi là đã đồng ý với các Thay Đổi. Nếu Khách Hàng không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Khách Hàng có thể ngừng việc truy cập Website. Để đảm bảo Khách Hàng không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung Điều Khoản Sử Dụng này để nắm được những cập nhật mới nhất của Meey Land.Các thuật ngữ viết tắt hoặc viết hoa được sử dụng trong Điều Khoản Sử Dụng này, trừ khi được định nghĩa khác đi ở đây, sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Quy Định Chung.

 1. Thông tin về Dịch Vụ
  1. Các Dịch Vụ được Meey Land cung cấp tại Website bao gồm, nhưng không giới hạn ở những hoạt động sau:
   • Cung cấp nền tảng cho Khách Hàng thực hiện Đăng Tin, đẩy Tin Đăng, làm mới Tin Đăng, đặt banner quảng cáo và giới thiệu thông tin về các công trình, dự án của các chủ đầu tư;
   • Sàng lọc Tin Đăng theo nhiều lựa chọn, hỗ trợ Khách Hàng tìm kiếm Tin Đăng theo đúng nhu cầu; cho phép Khách Hàng đặt lịch hẹn xem bất động sản; cung cấp công cụ tạm tính lãi suất vay để Khách Hàng tham khảo;
   • Hiển thị Tin Đăng theo dạng lưới và dạng bản đồ, hỗ trợ Khách Hàng xem Tin Đăng trực quan hơn;
   • Kết nối giữa Người Đăng Tin và Người Xem Tin, cung cấp công cụ trò chuyện (chat) trực tuyến giữa các Khách Hàng;
   • Dẫn chiếu tới các Sản Phẩm hỗ trợ khác của Meey Land nhằm đáp ứng nhu cầu của Khách Hàng ví dụ như tra cứu thông tin quy hoạch, chạy quảng cáo, quản lý khách hàng (CRM) và trong tương lai sẽ hướng tới cung cấp những tiện ích khác nữa như định giá bất động sản, công chứng, tư vấn thủ tục v.v;
   • Quản lý giao dịch, tài khoản, lịch sử truy cập Tin Đăng, các Tin Đăng yêu thích, v.v.;
   • Cung cấp các thông tin tổng hợp liên quan đến thị trường, bất động sản, ví dụ như về quy hoạch, khóa học bất động sản, phong thủy, nội ngoại thất, xây dựng, v.v.
  2. Dịch Vụ có thể được Meey Land thu hoặc không thu phí sử dụng với mức giá tùy từng thời điểm.
  3. Meey Land luôn nỗ lực tối đã để đảm bảo các thông tin, hình ảnh và tài liệu được đăng tải trên Website là chính xác và đầy đủ tại thời điểm đăng tải, tuy nhiên, Meey Land không chịu trách nhiệm, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với các Tin Đăng và nội dung cũng như tính pháp lý của các thông tin đăng tải khác, các đường dẫn và/hoặc các trang web khác được dẫn chiếu tại Website nhưng được vận hành bởi bên thứ ba.
  4. Meey Land có quyền sửa đổi, xóa bỏ các thông tin, tài liệu được đăng tải trên Website mà không cần báo trước, tùy theo quyết định của Meey Land và quy định của pháp luật.
  5. Meey Land có quyền thay đổi Dịch Vụ và thông tin về Dịch Vụ mà không cần báo trước cho Khách Hàng, tuy nhiên sẽ được cung cấp và quy định rõ ràng trước khi Khách Hàng tiến hành giao dịch.
  6. Việc sử dụng Dịch Vụ liên quan đến Tin Đăng và các trao đổi, giao dịch (nếu có) giữa các Khách Hàng sẽ phải tuân theo Quy Chế Hoạt Động.
 2. Nghĩa vụ của Khách Hàng khi sử dụng Dịch Vụ
  1. Khách Hàng phải đọc hiểu và đồng ý với ĐKĐK trước khi sử dụng Dịch Vụ và phải tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của mình tại ĐKĐK.
  2. Khách Hàng có thể thực hiện Đăng Tin và/hoặc xem Tin Đăng mà không cần đăng nhập hoặc đăng ký Tài Khoản Đăng Nhập. Tuy nhiên,
  3. Khách Hàng phải tự chịu trách nhiệm bảo mật tất cả những thông tin mà Khách Hàng đăng tải, cung cấp, chia sẻ cho Meey Land và/hoặc Khách Hàng khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác trong quá trình sử dụng Dịch Vụ.
  4. Khách Hàng phải tự tìm hiểu và tự chịu mọi rủi ro và trách nhiệm đối với mọi thiệt hại, tổn thất và chi phí của mình phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập, không truy cập được, tham khảo, sử dụng, hay tương tác trên các đường dẫn và/hoặc trang web được dẫn chiếu trên Website mà không do Meey Land vận hành.
  5. Việc sử dụng Dịch Vụ có thể cho phép Khách Hàng liên hệ, trao đổi với những Khách Hàng khác. Khách Hàng cần tự trang bị những biện pháp thích hợp để bảo vệ bản thân trong quá trình liên hệ, tiếp xúc với bất kỳ Khách Hàng hay một bên thứ ba nào khác. Meey Land sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tranh cãi, tranh chấp, khiếu nại giữa các Khách Hàng và giữa Khách Hàng với bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, trong trường hợp Khách Hàng phát hiện có bất kỳ Người Dùng nào khác có dấu hiệu lừa đảo, phạm tội hoặc gây phiền toái, vui lòng báo cáo lại cho Meey Land để Meey Land đưa ra những hỗ trợ kịp thời.
  6. Trường hợp phát sinh thắc mắc nào liên quan đến Dịch Vụ và/hoặc các Sản Phẩm khác, Khách Hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Meey Land hoặc chat trực tiếp với nhân viên Chăm sóc khách hàng của Meey Land qua công cụ được hiển thị ở góc phải của màn hình giao diện Website để được hỗ trợ.
  7. Các nghĩa vụ khác quy định tại ĐKĐK và theo quy định của pháp luật.

Quy Chế Hoạt Động này ("Quy Chế Hoạt Động") quy định những nội dung về hoạt động của Người Đăng Tin và Người Xem Tin trên Website cũng như quyền và nghĩa vụ của Người Đăng Tin, Người Xem Tin và Meey Land liên quan đến những hoạt động đó.

Trước khi tiến hành bất cứ hoạt động nào liên quan đến Website, Khách Hàng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với tất cả các nội dung tại Quy Định Chung và Quy Chế Hoạt Động.

Khách Hàng cũng hiểu và đồng ý rằng, Meey Land có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bất kỳ và/hoặc toàn bộ các Quy Chế Hoạt Động này (“Thay Đổi”) tại bất kỳ thời điểm nào. Trừ khi được Meey Land quy định khác đi, các Thay Đổi sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm Meey Land đăng tải lên giao diện của Website mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Bằng việc tiếp tục thực hiện việc truy cập Website sau thời điểm các Thay Đổi được đăng tải, Khách Hàng được coi là đã đồng ý với các Thay Đổi. Nếu Khách Hàng không đồng ý với các nội dung Thay Đổi, Khách Hàng có thể ngừng việc truy cập Website. Để đảm bảo Khách Hàng không bỏ sót bất kỳ Thay Đổi nào, vui lòng kiểm tra thường xuyên nội dung Quy Chế Hoạt Động này để nắm được những cập nhật mới nhất của Meey Land.

Các thuật ngữ viết tắt hoặc viết hoa được sử dụng trong Quy Chế Hoạt Động này, trừ khi được định nghĩa khác đi ở đây, sẽ có ý nghĩa như được quy định tại Quy Định Chung.

 1. Nguyên tắc chung
  1. Quy Chế Hoạt Động này áp dụng cho Meey Land và tất cả các Khách Hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại Điều 5.1 của Quy Định Chung.
  2. Bất kỳ Khách Hàng nào trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Website đều phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam, phải đọc, hiểu và đồng ý với Quy Chế Hoạt Động này và những nội dung khác trong ĐKĐK.
  3. Các Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ trên Website có thể tự do tìm hiểu, trao đổi, thỏa thuận và giao dịch với các Khách Hàng khác có nhu cầu liên quan nhưng phải thực hiện trên cơ sở tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của nhau và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.
  4. Trường hợp Khách Hàng không đồng ý với bất kỳ nội dung nào tại ĐKĐK nói chung và Quy Chế Hoạt Động này nói riêng, Khách Hàng có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch Vụ bằng cách ngừng việc truy cập vào Website.
  5. Quy Chế Hoạt Động này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/11/2021 và thay thế tất cả những quy chế hoạt động khác được ban hành và đăng tải trước đây trên Website.
 2. Giao dịch giữa Người Đăng Tin và Người Xem Tin trên Website
  • Người Đăng Tin và Người Xem Tin phải tự trao đổi, thỏa thuận các nội dung liên quan đến các giao dịch giữa Người Đăng Tin và Người Xem Tin (nếu có) bao gồm cả việc đàm phán, xác nhận đơn hàng, hủy đơn hàng, ký kết, thanh toán, thực hiện thủ tục pháp lý, v.v. và phải tự chịu trách nhiệm đối với mọi trao đổi, thỏa thuận và giao dịch đó.
  • Meey Land sẽ không tham gia vào bất kỳ tương tác hay thỏa thuận, giao dịch nào giữa các Khách Hàng.
  • Bất kể nội dung ở trên, Meey Land được bảo lưu quyền giám sát, tạm dừng, ngăn chặn và chấm dứt những trao đổi và tương tác giữa các Khách Hàng thực hiện trên phạm vi Website để bảo vệ quyền lợi Người Tiêu Dùng và đảm bảo tuân thủ ĐKĐK và quy định pháp luật.
 3. Quyền và nghĩa vụ của Meey Land
  1. Quyền và nghĩa vụ
   • Được yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch trên Website.
   • Được yêu cầu và công bố thông tin của Người Đăng Tin theo đúng quy định của pháp luật.
   • Được yêu cầu Người Đăng Tin phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ trên Tin Đăng đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
   • Được yêu cầu Khách Hàng thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung đã thỏa thuận với Người Tiêu Dùng.
   • Được bảo lưu quyền sở hữu trí tuệ đối với Website như quy định tại Điều 8 của Quy Định Chung. Để làm rõ thêm, quyền sở hữu trí tuệ đối với Website bao gồm nhưng không giới hạn ở những thông tin, tài liệu, giao diện, các thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, v.v. mà không phụ thuộc vào việc các quyền sở hữu trí tuệ đó đã đăng ký hay chưa.
   • Phải xây dựng quy định, hướng dẫn, quy chế hoạt động và cung cấp thông tin đầy đủ đến các Khách Hàng.
   • Phải xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của các Khách Hàng trên phạm vi Website.
   • Phải kiểm tra, rà soát và xử lý các Khách Hàng vi phạm ĐKĐK này và/hoặc quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng Website.
   • Phải lưu trữ thông tin cá nhân của các Khách Hàng và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan. Tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng.
   • Phải đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Khách Hàng.
   • Phải có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên Website.
   • Phải hỗ trợ Cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Website.
   • Phải công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Website.
   • Có các quyền và phải tuân theo các nghĩa vụ khác được quy định tại ĐKĐK này và theo quy định của pháp luật
  2. Giới hạn trách nhiệm

   Ngoài nội dung được quy định tại Điều 7 của Quy Định Chung, Meey Land còn được miễn trừ những trách nhiệm sau:

   • Meey Land không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định thuê, cho thuê, mua, bán, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng v.v. liên quan đến bất động sản hiện tại và trong tương lai của Khách Hàng cũng như mối quan hệ giữa Khách Hàng và các cá nhân, tổ chức liên quan trong quá trình thực hiện những giao dịch đó.
   • Meey Land luôn nỗ lực duy trì hệ thống kỹ thuật trong tình trạng ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Bất kể quy định trên đây, Meey Land được miễn trừ mọi trách nhiệm nếu hệ thống kỹ thuật của Meey Land không đảm bảo hoạt động trong trường hợp phát sinh các Sự Kiện Bất Khả Kháng.
   • Khi thực hiện các giao dịch trên Meey Land, Khách Hàng phải thực hiện đúng theo các quy định, hướng dẫn, chỉ dẫn của Meey Land và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, có liên quan. Meey Land sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác phát sinh từ hoặc liên quan đến quá trình xác lập, thực hiện giao dịch giữa các Khách Hàng và/hoặc giữa Khách Hàng với bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ khi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của Meey Land.

 4. Quyền và nghĩa vụ của Người Đăng Tin
  • Được tạo lập tài khoản để sử dụng các Dịch Vụ trên Website.
  • Được sử dụng các Dịch Vụ trên Website tuân theo ĐKĐK.
  • Được khiếu nại Người Xem Tin hoặc Meey Land đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ hoặc giao dịch với Người Xem Tin.
  • Được yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Người Xem Tin không được giải quyết thỏa đáng.
  • Phải tuân thủ đầy đủ quy định đăng tin tại Quy định đăng tin và hoàn toàn chịu trách nhiệm về Tin Đăng của mình.
  • Phải tự chịu trách nhiệm về bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập (nếu có) và về những thông tin mà Người Đăng Tin đăng tải, cung cấp cho Meey Land và Người Xem Tin. Để làm rõ, những nội dung, tài liệu, thông tin, đường dẫn, v.v. mà Người Đăng Tin đăng tải, truyền bá, cung cấp cho Meey Land và/hoặc Người Xem Tin sẽ phải tuân thủ nguyên tắc tại Điều 4 của Quy Định Chung.
  • Phải cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin cá nhân và thông tin pháp lý khác cho Meey Land theo quy định tại ĐKĐK.
  • Phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện việc Đăng Tin và tiến hành giao dịch với Meey Land và các Khách Hàng khác, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh hay không đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.
  • Trường hợp có khiếu nại phát sinh, Người Đăng Tin có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc cho Người Xem Tin và Meey Land (tùy từng trường hợp).
  • Phải bồi thường cho những thiệt hại mà Meey Land và/hoặc Người Xem Tin phải chịu do Người Đăng Tin vi phạm ĐKĐK và/hoặc quy định pháp luật.
  • Trường hợp Người Đăng Tin là bên muốn bán, cho thuê và/hoặc sang nhượng bất động sản, Người Đăng Tin phải thực hiện thêm những nghĩa vụ sau:
   • Phải có quyền sở hữu hợp pháp đối với bất động sản hoặc phải nhận được sự ủy quyền hợp pháp của chủ sở hữu bất động sản này.
   • Phải cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến hàng hóa, dịch vụ cho Người Xem Tin.
   • Phải chịu trách nhiệm về chất lượng của hàng hóa, dịch vụ cung cấp và nội dung thỏa thuận với Người Xem Tin.
   • Phải cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của Người Đăng Tin khi có yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
  • Có các quyền và phải tuân theo các nghĩa vụ khác tại Quy Chế Hoạt Động này, ĐKĐK và theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở lĩnh vực thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quyền sở hữu trí tuệ, thuế và hóa đơn, v.v.
 5. Quyền và nghĩa vụ của Người Xem Tin
  • Được tạo lập tài khoản để sử dụng các Dịch Vụ trên Website. Để làm rõ, Khách Hàng không cần phải đăng nhập để xem được Tin Đăng trên Website, tuy nhiên Meey Land khuyến khích Khách Hàng tạo Tài Khoản Đăng Nhập để có thể được sử dụng đầy đủ các Dịch Vụ và Sản Phẩm khác của Meey Land cũng như được bảo vệ quyền lợi tối đa trong trường hợp có bât kỳ tranh chấp, khiếu nại phát sinh.
  • Được sử dụng các Dịch Vụ trên Website tuân theo ĐKĐK.
  • Được khiếu nại Người Đăng Tin hoặc Meey Land đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ hoặc giao dịch với Người Đăng Tin.
  • Được yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Người Đăng Tin không được giải quyết thỏa đáng.
  • Phải tự chịu trách nhiệm về bảo mật Tài Khoản Đăng Nhập và về những thông tin mà Người Xem Tin đăng tải, cung cấp cho Meey Land và Người Đăng Tin. Để làm rõ, những nội dung, tài liệu, thông tin, đường dẫn, v.v. mà Người Xem Tin đăng tải, truyền bá, cung cấp cho Meey Land và/hoặc Người Đăng Tin sẽ phải tuân thủ nguyên tắc tại Điều 4 của Quy Định Chung.
  • Phải cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin cá nhân và thông tin pháp lý khác cho Meey Land theo quy định tại ĐKĐK.
  • Phải đọc kỹ nội dung Tin Đăng, xác định rõ đối tượng Đăng Tin, sự chi tiết, độ uy tín của Tin Đăng, có thể kết hợp sử dụng các tiện ích khác do Meey Land cung cấp tại Website và các Sản Phẩm khác như tra cứu quy hoạch để tham khảo thêm về tính chính xác của Tin Đăng.
  • Phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan để tiến hành giao dịch với Meey Land và các Khách Hàng khác, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh hay không đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.
  • Trường hợp có khiếu nại phát sinh, Người Xem Tin có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc cho Người Đăng Tin và Meey Land (tùy từng trường hợp).
  • Phải bồi thường cho những thiệt hại mà Meey Land và/hoặc Người Đăng Tin phải chịu do Khách Hàng vi phạm ĐKĐK và/hoặc quy định pháp luật
  • Trường hợp Người Xem Tin là bên muốn bán, cho thuê và/hoặc sang nhượng bất động sản cho Người Đăng Tin, Người Xem Tin có trách nhiệm:
   • Phải có quyền sở hữu hợp pháp đối với bất động sản hoặc phải nhận được sự ủy quyền hợp pháp của chủ sở hữu bất động sản này.
   • Phải cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến hàng hóa, dịch vụ cho Người Đăng Tin.
   • Phải chịu trách nhiệm về chất lượng của hàng hóa, dịch vụ cung cấp và nội dung thỏa thuận với Người Đăng Tin.
  • Có các quyền và phải tuân theo các nghĩa vụ khác tại Quy Chế Hoạt Động này, ĐKĐK và theo quy định của pháp luật.
 6. Bảo mật thông tin

  Các quy định về an toàn thông tin, quản lý thông tin trên Website cũng như chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Người Đăng Tin và Người Xem Tin sẽ được thực hiện tuân theo Chính Sách Bảo Mật.

 7. Cơ chế kiểm tra, giám sát
  1. Đối với Tin Đăng của Khách Hàng
   • Đối với các Khách Hàng không đăng nhập (vãng lai):
    • Khách Hàng vãng lai vẫn có thể tiến hành Đăng Tin trên Website. Tuy nhiên, Meey Land sẽ có Bộ phận kiểm duyệt nội dung để tiến hành kiểm tra thông tin đăng tải của Khách Hàng trong thời gian là 24h kể từ thời điểm Khách Hàng thực hiện Đăng Tin.
    • Meey Land cũng sẽ yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin liên quan được quy định tại Điều 5.1 của Quy Định Chung để tiến hành xác minh đối tượng Đăng Tin theo đúng quy định pháp luật.
    • Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xét duyệt và cho phép hiển thị nếu Tin Đăng tuân thủ quy định hoặc sẽ từ chối yêu cầu Đăng Tin và/hoặc xóa Tin Đăng và thông báo đến Khách Hàng.
    • Khách Hàng vãng lai sẽ không thể tự mình thay đổi hay chỉnh sửa bất kỳ nội dung Tin Đăng nào đã được hiển thị trên Website.
    • Kể cả sau khi Bộ phận kiểm duyệt nội dung đã cho phép hiển thị Tin Đăng, Meey Land vẫn bảo lưu quyền chỉnh sửa, xóa bỏ Tin Đăng theo quyết định của Meey Land tuân thủ quy định pháp luật.
   • Đối với các Khách Hàng đã đăng nhập:
    • Khách Hàng đã đăng nhập bằng Tài Khoản Đăng Nhập có thể tự mình tiến hành Đăng Tin hoặc gửi thông tin cần Đăng Tin cho Meey Land.
    • Trường hợp Khách Hàng tự Đăng Tin, Tin Đăng sẽ được hiển thị ngay sau khi Khách Hàng tiến hành Đăng Tin, tuy nhiên, Meey Land sẽ tiến hành hậu kiểm để rà soát thông tin Đăng Tải phù hợp với ĐKĐK.
    • Trường hợp Khách Hàng gủi thông tin cần Đăng Tin cho Meey Land để Meey Land hỗ trợ Đăng Tin, Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xác thực, xác minh nội dung cần Đăng Tin.
    • Trong quá trình kiểm tra nội dung trước và sau khi Tin Đăng được hiển thị, Meey Land có thể yêu cầu Khách Hàng cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan để xác minh và Khách Hàng có trách nhiệm cung cấp tương ứng.
    • Đối với những nội dung Tin Đăng vi phạm quy định của Meey Land, tùy theo nhận định của mình, Meey Land sẽ có quyền thực hiện một hoặc một số các hành động sau và sẽ có thông báo tương ứng cho Khách Hàng:
     • Yêu cầu Khách Hàng chỉnh sửa nội dung Tin Đăng;
     • Chuyển Tin Đăng sang chuyên mục, chủ đề mà Meey Land cho là phù hợp hơn;
     • Từ chối Đăng Tin và/hoặc xóa bỏ Tin Đăng.
    • Nếu Khách Hàng tin rằng sự chỉnh sửa, xóa bỏ, chuyển đổi như trên của Meey Land là nhầm lẫn, vui lòng liên hệ lại cho Meey Land.
  2. Đối với trao đổi, giao dịch giữa các Khách Hàng

   Meey Land sẽ không can thiệp và nội dung trao đổi và giao dịch giữa các Khách Hàng, tuy nhiên Meey Land sẽ giám sát nội dung Khách Hàng trao đổi trong phạm vi Website để đảm bảo quyền lợi Người Tiêu Dùng và tuân thủ những quy định khác của pháp luật

 8. Cơ chế xử lý khiếu nại, giải quyết tranh chấp
  1. Nguyên tắc xử lý khiếu nại, giải quyết tranh chấp:
   • Trong mọi trường hợp, Khách Hàng phải chịu trách nhiệm đối với việc xem xét, đánh giá, tìm hiểu, đưa ra quyết định đối với việc thực hiện bất kỳ hoạt động và giao dịch nào liên quan đến Website, và phải giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến những trao đổi, thỏa thuận với các Khách Hàng khác.
   • Trong trường hợp phát sinh tranh chấp giữa các Khách Hàng, các bên sẽ ưu tiên giải quyết bằng biện pháp thương lượng, hòa giải. Nếu thông qua hình thức thương lượng, hòa giải mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh thì một trong các bên có quyền gửi khiếu nại tới cho Meey land và/hoặc gửi đơn yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.
   • Meey Land tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Người Tiêu Dùng, tuy nhiên Meey Land sẽ chỉ có quyền và nghĩa vụ tiến hành những hoạt động thuộc thẩm quyền của Meey Land, tuân theo ĐKĐK và trong phạm vi pháp luật cho phép. Meey Land không cam kết hay bảo đảm rằng sẽ xử lý ổn thỏa mọi tranh chấp giữa các Khách Hàng, hay việc tất cả Khách Hàng sẽ tuân theo yêu cầu, đề nghị của Meey Land, hay Người Tiêu Dùng sẽ được bồi hoàn đầy đủ mọi thiệt hại, tổn thất, chi phí.
   • Để tự bảo vệ quyền lợi của mình và hỗ trợ Meey Land trong việc bảo vệ quyền lợi của chính Khách Hàng, Khách Hàng cần cung cấp cho Meey Land đầy đủ, chính xác, trung thực mọi thông tin có liên quan.
   • Người Tiêu Dùng có thể gửi khiếu nại trực tiếp đến Người Đăng Tin hoặc Người Xem Tin (tùy từng trường hợp) hoặc liên hệ với Meey Land.
   • Sau khi Meey Land nhận được khiếu nại từ phía Khách Hàng, Meey Land sẽ xác nhận lại thông tin, nếu đúng như phản ánh thì tuỳ theo mức độ, Meey Land sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp với ĐKĐK và quy định pháp luật.
   • Bất kể sự tham gia của Meey Land trong việc giải quyết tranh chấp, các bên liên quan bao gồm cả Người Đăng Tin và Người Xem Tin đều có vai trò và trách nhiệm tích cực trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh, bao gồm cả việc cung cấp cho Meey Land những thông tin, tài liệu, giấy tờ liên quan một cách chính xác và đầy đủ.
  2. Quy trình tiếp nhận thông tin khiếu nại, giải quyết tranh chấp của Meey Land:
   • Bước 1: Tất cả các yêu cầu giải quyết khiếu nại sẽ được chuyển đến bộ phận Chăm sóc khách hàng của Meey Land: Hotline: 0869.092.929; Email: contact@meeyland.com
   • Bước 2: Sau khi tiếp nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại, bộ phận Chăm sóc khách hàng sẽ tiến hành xác minh lại những thông tin do Khách Hàng cung cấp (qua nhân viên có liên quan, và nội dung thông tin trên Website).
   • Bước 3: Tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, Meey Land sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ các bên liên quan đến khiếu nại, tranh chấp đó Trong trường hợp cần thiết, Meey Land sẽ tiến hành lập tờ trình giải quyết khiếu nại, thực hiện thủ tục phê duyệt nội bộ và gửi văn bản phúc đáp cụ thể cho Khách Hàng.
   • Bước 4: Trường hợp Khách Hàng không đồng ý với phương thức giải quyết Meey Land đưa ra, Khách Hàng có thể yêu cầu Meey Land giải quyết lại hoặc đưa vụ việc ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Quy trình lặp lại các bước 2, 3, 4.
   • Bước 5: Trường hợp Khách Hàng vẫn không đồng ý với phương án giải quyết lại mà Meey Land đưa ra, Khách Hàng có thể đưa vụ việc ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
 9. Xử lý vi phạm
  1. Việc xử lý vi phạm sẽ được thực hiện tuân theo nguyên tắc tại Điều 6 của Quy Định Chung.
  2. Biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi Người Tiêu Dùng trên Website:
   • Meey Land chỉ đóng vai trò là cầu nối giữa những Khách Hàng có nhu cầu liên quan, cụ thể là giữa Người Đăng Tin và Người Xem Tin. Meey Land không chịu trách nhiệm đối với Tin Đăng của Người Đăng Tin cũng như những giao dịch được thực hiện giữa Người Đăng Tin và Người Xem Tin, tuy nhiên Meey Land luôn nỗ lực tối đa để bảo vệ quyền và lợi ích của Người Tiêu Dùng.
   • Trường hợp Meey Land nhận được bất kỳ báo cáo xấu hay khiếu nại nào khác từ một Người Tiêu Dùng về bất kỳ Tin Đăng hay Khách Hàng nào, Meey Land sẽ nhanh chóng tiếp nhận, đánh giá và đưa ra phương án xử lý theo cơ chế nói trên.
   • Trường hợp Người Tiêu Dùng phát sinh mâu thuẫn với Khách Hàng khác hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp trong quá trình giao dịch với Khách Hàng khác đó, Meey Land sẽ cung cấp cho Người Tiêu Dùng những thông tin liên quan về Khách Hàng khác đó trong phạm vi được pháp luật cho phép, đồng thời sẽ tích cực hỗ trợ Người Tiêu Dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
  3. Biện pháp xử lý vi phạm đối với Người Đăng Tin không tuân thủ Quy Chế Hoạt Động:
   • Meey Land sẽ ngăn chặn và loại bỏ khỏi Website những Tin Đăng về hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh.
   • Meey Land sẽ loại bỏ khỏi Website những Tin Đăng bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.
   • Ngoài ra, đối với các Khách Hàng vi phạm về Đăng Tin, Meey Land sẽ xử lý như sau:
    • Meey Land có quyền chỉnh sửa, thay đổi hay xóa bỏ những Tin Đăng vi phạm tùy theo quyết định của mình mà không cần giải thích lý do hay thông báo trước với Người Đăng Tin.
    • Khách Hàng vi phạm quy định về Đăng Tin 03 lần sẽ bị khóa Tài Khoản Đăng Nhập trong thời gian 01 tuần
    • Khách Hàng vi phạm quy định Đăng Tin bị khóa Tài Khoản Đăng Nhập 03 lần theo quy định trên sẽ bị khóa Tài Khoản Đăng Nhập vĩnh viễn
    • Bất kể quy định trên, Khách Hàng thực hiện Đăng Tin vi phạm liên quan đến vi phạm pháp luật như: chống phá nhà nước, bán hàng cấm sẽ bị khóa Tài Khoản Đăng Nhập vĩnh viễn.
    • Người Đăng Tin bị phản ánh cung cấp thông tin không chính xác về bất động sản đăng bán, cho thuê, sang nhượng hoặc có hành vi lừa đảo và Meey Land đã xác định thông tin phản ánh đó là chính xác thì Meey Land sẽ tiến hành khóa Tài Khoản Đăng Nhập của Người Đăng Tin đó 03 tháng hoặc vĩnh viễn tùy mức độ của hành vi.
[{"value":"1","label":"user_type_chinh_chu","default":"Chính chủ"},{"value":"0","label":"user_type_nha_moi_gioi","default":"Nhà môi giới"},{"value":"2","label":"user_type_nha_dau_tu","default":"Nhà đầu tư"},{"value":"3","label":"user_type_chu_dau_tu","default":"Chủ đầu tư"},{"value":"4","label":"user_type_san_bat_dong_san","default":"Sàn bất động sản"},{"value":"5","label":"user_type_ngan_hang","default":"Ngân Hàng"},{"value":"6","label":"user_type_pr_quang_cao","default":"Quảng cáo"},{"value":"-1","label":"khach_vang_lai","default":"Khách vãng lai"}]