Tiền thuế thu nhập cá nhân, bất động sản tăng mạnh: Quý 1 đạt xấp xỉ 40% dự toán

Phạm Thị Tâm

Theo Tổng Cục thuế, trong quý 1/2022 tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 389,320 tỷ đồng bằng 33,1% so với dự toán pháp lệnh và so với cùng kỳ năm 2021 bằng 105,3%.

Sắc thuế đạt khá khi có 16/19 khoản thu

Theo số liệu của Tổng cục Thuế, khoản thu nội địa ước đạt 374.581 tỷ đồng bằng 32,7% so với dự toán, so với cùng kỳ năm 2021 tằng 3,8%. Nguồn thu từ dầu thô ước đạt 14.739 tỷ đồng và nằng 52,3% so với dự đoán, so với cùng kỳ tăng 67,6%. 

So với dự toán có 16/19 khoản thu và sắc thuế khởi sắc đạt khá (trên 25%) trong đó một số khoản thu lớn như: Khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 27,5%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 30%, khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt mức 34%, thuế thu nhập cá nhân ước đạt 43,3%, thuế bảo vệ môi trường ước đạt 25,9%; thu lệ phí trước bạn ước đạt 30,3% và thu phí, lệ phí ước đạt 27,3%; thu tiền sử dụng đất ước đạt 38%,...

nganh-thue-2-1648896980.jpg
Theo số liệu của Tổng cục Thuế, khoản thu nội địa ước đạt 374.581 tỷ đồng bằng 32,7% so với dự toán, so với cùng kỳ năm 2021 tằng 3,8%

So với cùng kỳ năm 2021 có 11/19 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng lần lượt là: Thuế Thu nhập cá nhân ước tăng 20,6%; thuế Bảo vệ môi trường ước tăng 7,1%; lệ phí trước bạ ước tăng 5,1%; phí - lệ phí ước tăng 4,2%; thu tiền cho thuê đất ước tăng 26,9%; thu tiền sử dụng đất ước tăng 21%. 

Cũng theo Tổng cục Thuế, nguồn thu ngân sách trong quý 1/2022 đạt khá về tiến độ thực hiện dự toán và tăng so với cùng kỳ. Lý do là tình hình dịch bệnh trên cả nước tiếp tục được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh hồi phục. Các chính sách hỗ trợ của Chính Phủ đã và đang phát huy tác dụng tốt, các doanh nghiệp đã có sự tăng tốc hoạt động sản xuất kinh doanh. Còn đối với số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong quý 1/2022 ghi nhận tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước; tổng vốn đăng ký vào nền kinh tế tăng 21%, trong đó vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động tăng 34,5%. 

Đối với khu vực dịch vụ trong quý 1/2022 tăng trưởng khởi sắc khi nhiều hoạt động dịch vụ sôi động trở lại. Đóng góp của một số ngành dịch vụ thị trường có tỷ trọng lớn vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của quý 1 năm nay, điển hình như: Hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tăng 9,75% so với cùng kỳ năm trước; ngành vận tải, kho bãi tăng 7,06% và ngành bán buôn, bán lẻ tăng 2,98%. 

Ngoài việc các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời đóng góp lớn cho ngân sách thì có được kết quả trên là do ngành thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý. 

Tính đến thời điểm ngày 14/3/2022, toàn ngành thuế đã đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, tổng tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 4.255 tỷ đồng. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 1.050,2 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 237,8 tỷ đồng, giảm lỗ là 2.967,1 tỷ đồng. 

3 tháng đầu năm 2022, toàn ngành thuế đã thu được 7.250 tỷ đồng tiền nợ thuế. Theo đó, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoản nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước theo Nghị quyết 94/2019/QH14 ước đạt 150 tỷ đồng. 

nganh-thue-1-1648897005.jpg
So với cùng kỳ năm 2021 có 11/19 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng lần lượt là: Thuế Thu nhập cá nhân ước tăng 20,6%; thuế Bảo vệ môi trường ước tăng 7,1%; lệ phí trước bạ ước tăng 5,1%; phí - lệ phí ước tăng 4,2%; thu tiền cho thuê đất ước tăng 26,9%; thu tiền sử dụng đất ước tăng 21%

Tiến hành đẩy mạnh triển khai ứng dụng, điện tử hóa ngành thuế

Thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ theo nghị quyết 01 và chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế đồng thời triển khai đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin và tiếp tục duy trì, triển khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử. 

Phát biểu tại Hội nghị giao ban quý 1/2021, Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nhấn mạnh: "Thu ngân sách quý 1 đạt kết quả tương đối khả quan. Tuy nhiên thì các đơn vị cần tiếp tục rà soát và nắm bắt từng nguồn thu, sắc thuế chi tiết đến từng tháng, từng khu vực, sắc thuế để đánh giá được dự báo sát diễn biến, tình hình thu để từ đó tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Thuế phương án điều hành ngân sách cho phù hợp. 

Đáng chú ý, trong bối cảnh từ 1/4/2022, thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn giảm 50%, đối với mặt hàng dầu hỏa giảm 70% sẽ làm cho nguồn thu ngân sách giảm trên 20.000 tỷ đồng. 

thue-1648897110.jpg
Tiến hành đẩy mạnh triển khai ứng dụng, điện tử hóa ngành thuế

Còn đối với công tác quản lý nợ, cơ quan thuế các cấp và Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cũng yêu cầu các đơn vị chức năng cần chủ động trong việc phân tích nguyên nhân từng khoản nợ thuế, tính chất nợ tại các địa phương để cho Tổng cục có giải pháp xử lý, thu hồ nợ thuế một cách hiệu quả. Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng tận dụng tối đa các ứng dụng công nghệ thông tin có sẵn vào công tác quản lý nợ thuế để từ đó đẩy nhanh được tiến độ xử lý nợ, chủ động trong việc đề xuất phương án tháo gỡ kịp thời việc xử lý khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội. 

Bên cạnh đó, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn yêu cầu các Cục thuế khẩn trương hoàn thành các cuộc thanh kiểm tra còn tồn từ năm 2021 chuyển sang và triển khai thực hiện thanh kiểm tra theo kế hoạch năm 2022 đã được phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện thanh, kiểm tra theo chuyên đề hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp rủi ro cao về thuế.