Quý I/2022: Eximbank báo lãi trước thuế gấp 3,8 lần cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 800 tỷ đồng

Thân Ngọc Quý

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của ngân hàng, trong quý I/2022 thu nhập lãi thuần của Eximbank đạt 1.245 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, chi phí lãi vay trong quý đầu năm lại giảm 12% so với năm trước đó.

Theo Nhịp sống kinh tế, mới đây Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2022 với nhiều con số ấn tượng. Cụ thể, trong quý đầu năm nay, ngân hàng báo lãi trước thuế hơn 809 tỷ đồng, con số này gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Khi xem xét chi tiết hơn, thu nhập lãi thuần của ngân hàng trong quý I/2022 đạt mức 1.245 tỷ đồng, tăng 52% so với năm trước. Tuy nhiên, cũng trong quý này chi phí lãi vay ghi nhận mức giảm 12% so với năm trước đó.

Trong quý I/2022, thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam đạt 155 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước. Nhà băng này cũng chi ra 700,5 tỷ đồng cho chi phí hoạt động, con số này so với cùng kỳ năm trước đã tăng 21%. Việc tăng chi phí hoạt động là để ngân hàng có thể tăng mức thu nhập lãi thuần.

eximbank-1651222053.jpeg
Trong quý I/2022, thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam đạt 155 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: minh họa

Cũng trong quý đầu năm nay, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Eximbank đạt mức 967 tỷ đồng, tăng 81,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, nhà băng này phải chi ra chi phí dự phòng là 158 tỷ đồng. Con số này giảm 50% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến ngày 31/3/2022, tổng tài sản của Eximbank đạt 172.343 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 3,9% so với thời điểm đầu năm. Trong khi đó, dư nợ cho vay khách hàng cũng tăng trưởng 6,8%, đạt con số 121.027 tỷ đồng. Đồng thời, tiền gửi khách hàng cũng tăng lên gần 139.086 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,2%. Ngoài ra, tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác cũng tăng mạnh hơn 58%.

Nợ xấu nội bảng của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam là 3.410 tỷ đồng, tăng 4,8% so với đầu năm. Trong quý I/2022, tỷ lệ nợ xấu của Eximbank ở mức 2,78%, giảm nhẹ so với mức 2,84% hồi đầu năm nay. Ngoài ra, nợ xấu nhóm 4 của Eximbank ghi nhận xu hướng tăng mạnh 43,8% còn nợ nhóm 5 tăng 6% so đầu năm.

Trước đó, trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Eximbank cũng đã trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh của năm nay. Trong đó, nổi bật nhất chính là việc ngân hàng đặt ra mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế lên 107,5%. Đồng thời, ngân hàng cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 2.500 tỷ đồng. Nếu đạt được con số này, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất Eximbank đạt được 10 năm trở lại đây.