Đóng BHXH tự nguyện tối thiểu bao nhiêu tiền và bao nhiêu năm sẽ được hưởng lương hưu?

Thân Ngọc Quý

Hầu hết những người tham gia BHXH đều thắc mắc rằng: Đóng BHXH tự nguyện tối thiểu bao nhiêu năm và bao nhiêu tiền thì họ sẽ được hưởng lương hưu?

Theo Nhịp sống kinh tế, nhiều người dân hiện nay có xu hướng tham gia BHXH tự nguyện để có thể được hưởng lương hưu sau này. Để có thể tham gia BHXH tự nguyện, người dân sẽ đến những đại lý thu của cơ quan BHXH ở phường xã, đại lý thu bưu điện, hoặc có thể nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH để làm thủ tục.

Được biết, những thủ tục để tham gia BHXH tự nguyện sẽ gồm có tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin của bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT)...

Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP có quy định rõ mà mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng sẽ tương đương với 22% mức thu nhập tháng và do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

Bên cạnh đó, Khoản 2, Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 cũng quy định, mức thu nhập tháng thấp nhất để chọn đóng BHXH tự nguyện là 700.000 đồng - tương đương với mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Trong khi đó, mức thu nhập cao nhất để đóng BHXH là 29.800.000 đồng, bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

bhxh-1652865609.jpg
Để có thể tham gia BHXH tự nguyện, người dân sẽ đến những đại lý thu của cơ quan BHXH ở phường xã, đại lý thu bưu điện, hoặc có thể nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH để làm thủ tục. Ảnh minh họa

Theo đó, những người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng trên mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Cụ thể, người thuộc hộ nghèo sẽ được Nhà nước hỗ trợ 30%, tương đương với 46.200 đồng/tháng; người thuộc hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ 25%, tương đương 38.500 đồng/tháng còn các trường hợp khác sẽ được hỗ trợ 10%, tương đương với 15.400 đồng/tháng.

Sau khi tính toán, mức đóng thấp nhất đối với BHXH tự nguyện là 138.600 đồng/tháng. Với mức đóng này, dự kiến mức lương hưu người dân được hưởng là khoảng trên 464.000 đồng/tháng đối với nam, và trên 567.000 đồng/tháng đối với nữ.

Mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất là 6.540.600 đồng/tháng. Với mức đóng này, dự kiến mức lương hưu được hưởng là khoảng 19.700.000 đồng/tháng đối với nam và hơn 24.100.000 đồng/tháng đối với nữ. 

Đáng chú ý, theo như Điểm c Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu thì những điều kiện này sẽ bao gồm: Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019 và đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội tự nguyện trở lên.

Thêm vào đó, tại Khoản 2 Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, nếu người lao động đã đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm, những người này sẽ được đóng cho đến khi đủ 20 năm để có thể đủ điều kiện hưởng lương hưu.