ĐHCĐ VietinBank năm 2022: Đặt chỉ tiêu tăng trưởng 5-10% tổng tài sản

Thân Ngọc Quý

Quý I/2022, VietinBank có quy mô tổng tài sản là 1.663.730 tỷ đồng tại ngày 31/3/2022, ghi nhận mức tăng 8,6% so với đầu năm.

Theo Nhịp sống kinh tế, ngày 29/4/2022, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022.

Quý I/2022, quy mô tổng tài sản của VietinBank tại ngày 31/3/2022 là 1.663.730 tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm. Bên cạnh đó, tiền gửi khách hàng đạt 1.213 nghìn tỷ đồng, tăng 4,4% so 31/12/2021. Thu nhập hoạt động của VietinBank cũng tăng 8,9% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, thu xử lý rủi ro và thu KDNT tăng trưởng tương ứng 163% và 130% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi thuần từ hoạt động khác là 1.877 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 328% so cùng kỳ 2021. Trong quý I/2022, chi phí DPRR tín dụng là khoảng 4,4 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 3 nghìn tỷ đồng (tương đương tăng 228%) so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu cũng đã được kiểm soát. Trong quý I/2022, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VietinBank đạt hơn 5,8 nghìn tỷ đồng.

vietinbank-1651208891.jpg

Về kết quả kinh doanh năm 2021, dư nợ tín dụng tại thời điểm 31/12/2021 đạt hơn 1,14 triệu tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm trước. Nguồn vốn huy động thị trường I hợp nhất đạt 1,16 triệu tỷ đồng, tăng hơn 17,3% so với năm 2020. Nguồn vốn CASA thị trường I cũng tăng hơn 20% so với năm trước.

Năm 2021, tỷ lệ thu ngoài lãi đạt 21,4%. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng được kiểm soát ở mức khoảng 1,26%. Đồng thời, ngân hàng cũng chủ động tăng cường trích lập dự phòng rủi ro. Theo đó, ỷ lệ bao nợ xấu hợp nhất tại 31/12/2021 đạt 180,4%; tỷ lệ CIR được kiểm soát tốt, ở mức 32,3%.

Cũng trong năm qua, ngân hàng đã chủ động cắt giảm hơn 7.000 tỷ đồng lợi nhuận từ việc giảm lãi suất cho vay, phí, thoái lãi để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Năm 2021, lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 17.589 tỷ đồng, tăng 2,7% so với năm 2020.

Tháng 7/2021, ngân hàng cũng hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 37.234 tỷ đồng lên 48.058 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt các năm 2017 - 2019.

Năm nay, VietinBank dự kiến sẽ tăng trưởng tổng tài sản từ 5 đến 10%. Dư nợ tín dụng đúng theo mức phê duyệt của nhà nước. Đồng thời, VietinBank đặt mục tiêu tăng trưởng 8-10% nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư, có điều chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN. Theo Thông tư 02, ngân hàng đảm bảo tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng dưới 1,8%.

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu tăng trưởng 15% lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2022, thực hiện chi trả cổ tức và cơ cấu chi trả cổ tức (tiền mặt, cổ phiếu) thực hiện theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tuân thủ quy định của pháp luật;

Đáng chú ý, trong đại hội cổ đông cũng đã thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Thành - Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 - 2024.