Thông tư 06/2016/tt-bxd về xác định và quản lý chi phí đầu tư trong xây dựng

Hữu Phước

Chi phí đầu tư xây dựng là một lĩnh vực quan trọng nhưng lại gây ra nhiều vướng mắc cho các doanh nghiệp. Để hướng dẫn xác định và quản lý các chi phí đầu tư, bộ xây dựng đã ban hành thông tư 06/2016/tt-bxd. Vậy theo quy định của thông tư, việc xác định và quản lý chi phí thế nào? Khi tìm hiểu, mọi người thường có những thắc mắc đối với thông tư? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết dưới đây.

Thông tư 06/2016/tt-bxd quy định về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Thông tư 06/2016/tt-bxd quy định về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của thông tư 06/2016/tt-bxd

Thông tư 06/ 2016 được ra đời với những cập nhật, đổi mới nhằm thay thế thông tư 04/2010/tt-bxd. Thông tư 06 của bộ xây dựng hướng dẫn về các nội dung, cách xác định, quản lý chi phí đầu tư. Trong đó bao gồm các loại như: 

 • Tổng mức đầu tư xây dựng
 • Dự toán xây dựng
 • Dự toán các gói thầu
 • Định mức xây dựng
 • Giá xây dựng công 
 • Các chỉ số giá và giá ca máy, thiết bị thi công. 

Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan tới việc xác định và quản lý chi phí xây dựng. Các dự án được áp dụng là dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn ngân sách từ nước ngoài hoặc dự án PPP theo hình thức đối tác thông tư. Các dự án có nguồn vốn khác không thuộc phạm vi điều chỉnh, không bị bắt buộc sử dụng thông tư 06/2016/tt-bxd nhưng được khuyến khích áp dụng. 

Thông tư điều chỉnh các công trình có vốn từ ngân sách nhà nước, vốn nước ngoài hoặc PPP
Ảnh 1: Thông tư điều chỉnh các công trình có vốn từ ngân sách nhà nước, vốn nước ngoài hoặc PPP (Nguồn: Internet)

Các nội dung chính của Thông tư 06/2016/TT-BXD

Thông tư 06/2016/tt-bxd gồm các nội dung chính như sau:

 • Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng và phương pháp xác định (quy định tại điều 3 và 4)
 • Quy trình thẩm định, kiểm tra và phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng (điều 5)
 • Phương pháp điều chỉnh tổng mức đầu tư, xây dựng (điều 6)
 • Nội dung dự toán và phương pháp xác định dự toán (điều 7 và 8)
 • Quy trình thẩm định, kiểm tra và phê duyệt dự toán (điều 9)
 • Các điều trình dự toán (điều 10)
 • Dự toán một số gói thầu như: thầu thi công xây dựng, mua sắm vật tư, thiết bị, tư vấn đầu tư hay các gói thầu hỗn hợp (điều 11 đến 14)
 • Thẩm quyền xác định, thẩm tra và phê duyệt các gói thầu (điều 15)
 • Phương pháp lập định mức xây dựng (quy định tại điều 16)

Ngoài ra, thông tư số 06/2016/tt-bxd còn quy định về cách Quản lý định mức xây dựng công trình hay quản lý giá công trình, giá ca máy và giá thiết bị thi công. 

Phương pháp tính tổng mức đầu tư xây dựng thế nào?
Ảnh 2: Phương pháp tính tổng mức đầu tư xây dựng thế nào? (Nguồn: Internet)

Một số câu hỏi thường gặp với thông tư 06 bộ xây dựng

Kể tới thời điểm ban hành, thông tư 06/2016/tt – bxd đã chứng minh được giá trị và vai trò của mình. Thông tư có tác dụng trong việc điều chỉnh việc xác định chi phí và quản lý đầu tư xây dựng. Vậy khi áp dụng thông tư 06 2016, các tổ chức, cá nhân thường có những thắc mắc gì?

Các phương pháp nào đang được áp dụng để xác định tổng mức đầu tư xây dựng?

Theo thông tư số 06/2016/tt-bxd ngày 10/3/2016 của bộ xây dựng, có 4 phương pháp được áp dụng để xác định tổng mức đầu tư, bao gồm:

 • Xác định theo khối lượng xây dựng. Phương pháp này được tính theo cơ sở và yêu cầu của dự án
 • Xác định theo suất vốn đầu tư
 • Xác định theo dữ liệu có sẵn từ các công trình. Trong đó có thể sử dụng cả công trình tương tự đang thực hiện hoặc đã thực hiện. 
 • Kết hợp cả 3 phương pháp kể trên. 

Trong một công trình, nội dung dự toán xây dựng gồm những gì?

Thông tư 06/2016/tt-bxd ngày 10/3/2016 quy định, nội dung dự toán công trình xây dựng gồm các loại chi phí sau:

 • Chi phí trực tiếp như các loại phí vật liệu, nhân công hay máy móc. Các vật liệu cho chủ đầu tư cung cấp cũng được áp dụng để tính chi phí này và một số loại chi phí trực tiếp khác theo thông tư 06/2016. 
 • Chi phí chung như các loại chi phí quản lý, chi phí điều hành sản xuất hay cho phí phục vụ cho công nhân, phục vụ thi công và phục vụ quản lý. 
 • Thuế thu nhập tính trước theo thông tư 06/2016/tt – bxd được hiểu là khoản lợi nhuận của doanh nghiệp được dự tính trước khi dự toán công trình xây dựng.
 • Thuế giá trị gia tăng được tính theo quy định hiện hành của nhà nước.
Nội dung dự toán công trình xây dựng gồm 4 loại chi phí
Ảnh 3: Nội dung dự toán công trình xây dựng gồm 4 loại chi phí (Nguồn: Internet)

Phương pháp xác định dự toán gồm những phương pháp nào?

Dự toán công trình được áp dụng theo các bước sau:

 • Xác định chi phí xây dựng: có thể tính theo khối lượng, giá xây dựng hoặc theo hao phí vật liệu và nhân công, máy móc. 
 • Xác định chi phí thiết bị: được tính theo các chi phí bao gồm khối lượng, số lượng, chủng loại của thiết bị hoặc tính theo chi phí kết hợp với chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ và chi phí lắp đặt, thí nghiệm công trình. 
 • Chi phí quản lý dự án: tính theo % được quy định và công bố của bộ xây dựng. 
 • Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
 • Chi phí dự phòng và chi phí khác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền đối với từng dự án. Đặc biệt là đối với các công trình cần chi phí đặc thù, công trình sử dụng nguồn vốn ODA. 
Chi phí hạng mục chung là gì?
Ảnh 4: Chi phí hạng mục chung là gì? (Nguồn: Internet)

Chi phí hạng mục chung theo thông tư 06/2016/tt-bxd được hiểu thế nào?

Chi phí chung theo thông tư 06/2016 được hiểu là một hoặc một số hoặc toàn bộ chi phí được xác định. Chi phí này phải được tính khi công trình xây dựng đã được phê duyệt và phải phù hợp với phạm vi công việc, yêu cầu của gói thầu. Chi phí chung sẽ được xác định theo định mức được cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc bằng cách lập dự toán. Tuy nhiên, đơn vị chủ đầu tư cần lưu ý, tổng chi phí chung của gói thầu không được vượt quá chi phí hạng mục chung. 

Thời gian xác định, thẩm tra và thẩm định dự toán gói thầu là bao lâu?

Sau khi gói thầu phê duyệt, nếu muốn thay đổi giá gói thầu để tổ chức lựa chọn nhà thầu và chủ đầu tư thì cần được duyệt trước khi mở thầu 28 ngày. Nếu dự toán gói thầu vượt dự toán công trình thì đơn vị chủ đầu tư phải có trách nhiệm báo cáo để được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Chỉ số giá xây dựng gồm 3 loại chi phí
Ảnh 5: Chỉ số giá xây dựng gồm 3 loại chi phí (Nguồn: Internet)

Chỉ số giá xây dựng được chia thành những loại nào?

Theo thông tư 06/2016/tt-bxd, chỉ số giá xây dựng sẽ được chia thành 3 loại, bao gồm: 

 • Chỉ số giá tính theo chi phí
 • Chỉ số giá theo cơ cấu chi phí
 • Chỉ số giá theo loại công trình.

Trong đó, chỉ số giá theo yếu tố chi phí sẽ gồm các yếu tố như như chỉ số giá vật liệu, giá nhân công hay giá máy móc và thiết bị. Chỉ số giá theo cơ cấu chi phí cũng sẽ bao gồm 3 yếu tố trên nhưng cách tính có một số khác biệt. Và chỉ số giá theo loại công trình sẽ phản ứng mức độ biến động đối với từng loại công trình xây dựng khác nhau. 

Phương pháp tính chỉ số giá xây dựng?

Để xác định chỉ số giá xây dựng, các bên liên quan sẽ xác định theo 4 bước sau: 

 • Bước 1: xác định thời điểm tính toán như thời điểm gốc, thời điểm so sánh.
 • Bước 2: lập danh mục các chỉ số cần được xác định. Từ đó chọn các yếu tố đầu vào. 
 • Bước 3: thu thập dữ liệu, sau đó xử lý và tính toán.
 • Bước 4: cuối cũng hãy xác định chỉ số giá xây dựng công trình như cơ cấu chi phí, chỉ số giá cho từng loại… 

Cơ quan nào có trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng?

Theo thông tư 06/2016/tt-bxd, trách nhiệm quản lý sẽ thuộc về bộ xây dựng, bộ tài chính và ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có công trình xây dựng.

Thông tư 06/2106 có quy định chi phí lán trại không?

Chi phí lán trại theo thông tư 06/2016 không được quy định cụ thể. Đây có thể được xếp vào chi phí trực tiếp cho nhân công. 

Để hiểu rõ hơn về thông tư 06/2016/tt-bxd, bạn có thể tìm kiếm thông tư 06/2016/tt-bxd doc trên mạng và download về để tra cứu thường xuyên. Chỉ với từ khóa thông tư 06/2016/tt-bxd file word, bạn có thể dễ dàng cập nhật phiên bản chính xác nhất của thông tư. Trong thông tư còn phụ lục với nhiều công thức tính toán khác. Các đơn vị liên quan cần hiểu rõ cách tính để dự toán chi phí chính xác nhất.

Hy vọng qua bài viết trên đây, bạn đã có thêm một số thông tin về thông tư 06/2016/tt-bxd. Đây là thông tư quan trọng đối với công trình xây dựng có vốn nước ngoài, công trình PPP. Tuy nhiên, không hề dễ để hiểu thông tư này. Hãy đọc và tìm hiểu thật kỹ để áp dụng đúng các quy định của pháp luật nhé.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết khác tại chuyên mục tư vấn luật nhé!