Trả lời một số vấn đề về hồ sơ địa chính khi bàn giao, mua bán đất đai

0
434
Trả lời một số vấn đề về hồ sơ địa chính khi bàn giao, mua bán đất đai
Trả lời một số vấn đề về hồ sơ địa chính khi bàn giao, mua bán đất đai

Bảo mật hồ sơ địa chính được quy định như thế nào?

Bao mat ho so dia chinh duoc quy dinh nhu the nao - Trả lời một số vấn đề về hồ sơ địa chính khi bàn giao, mua bán đất đai - trinh-tu-thu-tuc
Bảo mật hồ sơ địa chính được quy định như thế nào

1. Dữ liệu địa chính cần bảo mật gồm

  • Thông tin về người sử dụng đất và thông tin thuộc tính thửa đất của các đơn vị quốc phòng, an ninh;
  • Thông tin về cá nhân của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà người đó có yêu cầu bảo mật phù hợp với quy định của pháp luật;-
  • Các thông tin khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm: Các vấn đề pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà đất đai và nhà ở (P23)

2. Các tài liệu hồ sơ địa chính có chứa thông tin cần bảo mật quy định tại Khoản trên được quản lý theo chế độ mật.

3. Việc quản lý, vận chuyển, giao nhận, truyền dẫn các tài liệu, dữ liệu hồ sơ địa chính có chứa thông tin mật và việc in, sao, chụp, khai thác, cung cấp thông tin mật từ các tài liệu hồ sơ địa chính phải tuân theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

4. Cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin và các cơ quan có liên quan đến việc khai thác, sử dụng thông tin phục vụ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao có trách nhiệm quản lý, bảo mật thông tin của hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.

Bàn giao hồ sơ địa chính được quy định ra sao?

Ban giao ho so dia chinh duoc quy dinh nhu the nao - Trả lời một số vấn đề về hồ sơ địa chính khi bàn giao, mua bán đất đai - trinh-tu-thu-tuc
Bàn giao hồ sơ địa chính được quy định như thế nào

1. Việc bàn giao hồ sơ địa chính giữa các đơn vị, giữa các cấp để sử dụng phải được thể hiện bằng biên bản

2. Hồ sơ địa chính đã xây dựng được bàn giao sau khi kiểm tra, nghiệm thu theo quy định.

Trường hợp bàn giao sản phẩm theo từng công đoạn hoặc theo tiến độ thực hiện dự án thì rc hiện theo thỏa thuận bằng văn bản giữa chủ đầu tư và đơn vị thực hiện.

3. Cơ quan chủ trì bàn giao hồ sơ địa chính quy định như sau:

a) Sờ Tài nguyên và Môi trường chủ trì việc bàn giao hồ sơ địa chính giữa đơn vị tư vấn xây hồ sơ địa chính với Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất  tỉnh; giữa Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; giữa các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện trong trường hợp điều chuyển, sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính giữa các huyện; giữa Văn phòng đăng quyền sử dụng đất cấp huyện và Văn phòng đăng ký đất đai;

b) Văn phòng đăng ký đất đai chủ trì việc bàn giao hồ sơ địa chính cho Chi nhánh Văn phòng ig ký đất đai; giữa các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai;

c) Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì việc bàn giao bản sao hồ sơ địa chính giữa Chi chánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện với ủy an nhân dân cấp xã; giữa các xã do điều chuyển, sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính cấp ầ thuộc cùng một đơn vị hành chính cấp huyện;

d) Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xâ phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc ãn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện chủ trì bàn giao bản sao hồ sơ địa chính khi thay đổi công chức địa chính cấp xã.

Có thể bạn quan tâm: Vấn đề xoay quanh việc đất đai bị chuyển đổi hướng giải quyết

Nguồn: Web: thuvienphapluat.vn (Trích theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19-5-2014 và Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29-9-2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments