Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện như thế nào?

Trần Hùng

Thu hồi đất vì phục vụ quốc phòng, an ninh là nhu cầu lớn và quan trọng của đất nước. Vì vậy để đảm bảo việc thu hồi diễn ra thuận lợi và người dân tuân thủ chấp hành thì mọi việc đều phải tuân thủ theo một quy trình chặt chẽ. Trong đó từ trình tự, thủ tục thu hồi phải thực hiện đúng theo quy định nhà nước. Vậy trình tự thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh thực hiện như thế nào? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất

Bước đầu quan trọng trong trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh

Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện như thế nào? Trước hết các đơn vị có thẩm quyền sẽ đưa ra thông báo thu hồi đất. Sau đó gửi thông báo tới từng người dân có đất thuộc phạm vị bị thu hồi. Ở đây sẽ thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh và cấp huyện.

Ảnh 1: Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện như thế nào? (Nguồn Internet)
Ảnh 1: Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện như thế nào? (Nguồn Internet)

Tiến hành phổ biến thông tin thu hồi trên toàn bộ phương tiện thông để người bị thu hồi nắm bắt thông tin. UBND xã sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm kết hợp cùng các tổ chức liên quan thực hiện nhiệm vụ bồi thường. Cũng như giải tỏa mặt bằng theo kế thu hồi đất đã được triển khai thực hiện.

Điều tra, khảo sát, đo đạc,…và phối hợp với người sử dụng đất để có số liệu chính xác về lô đất. Tiến hành thống kê nhà cửa, tài sản. Căn cứ vào quy định tại điều 67 luật đất đai 2013, cơ quan thẩm quyền phải thông báo để người dân thời gian thu hồi.

Đề ra phương án bồi thường, hỗ trợ người dân khi bị thu hồi đất

Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện như thế nào? Công đoạn tiếp theo là lập, thẩm định phương án bồi thường cụ thể cho người dân. Cụ thể đơn vị thực hiện bồi thường cũng như giải phóng mặt bằng phải có đề án bồi thường chi tiết. Phối hợp với UBND cấp xã để lấy ý kiến phương án bồi thường từ người dân. Niêm yết công bố phương án bồi thường.

Ảnh 2: Đề ra phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết (Nguồn Internet)
Ảnh 2: Đề ra phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết (Nguồn Internet)

Việc tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường sẽ được lập thành biên bản có xác nhận rõ ràng. Từ xác nhận của đại diện UBND cấp xã. Cũng như đại diện ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã. Ngoài ra còn có xác nhận của người đại diện cho những hộ bị thu hồi đất.

Biên bản ghi rõ số lượng ý kiến đồng ý. Số lượng ý kiến không đồng ý. Số lượng ý kiến khác với phương án bồi thường,…

Ban hành quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện các phương án bồi thường

Tại điều 66 luật đất đai 2013, quyết định thu hồi đất. Hay quyết định phê duyệt đề án bồi thường sẽ được làm trong cùng ngày. Đơn vị thực hiện đền bù cũng như giải tỏa mặt bằng phải phối hợp với UBND để công khai phê duyệt phương án bồi thường. Gửi quyết định đền bù đến cho từng người sở hữu đất thuộc diện thu hồi. Cuối cùng tổ chức thực hiện việc bồi thường. Các phương án bồi thường được triển khai.

  • Bồi thường tiền và cấp tái định cư
  • Bồi thường tiền
  • Cho thuê nhà ở trong điều kiện không có tái định cư

Trong trường hợp người sử dụng đất muốn quyên góp quỹ đất và không cần bồi thường thì phải có thủ tục thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất một cách rõ ràng. Như vậy mọi sai trái sẽ không tồn tại trong quá trình thực hiện đền bù và giải tỏa mặt bằng các khu đất trong diện được thu hồi.

Ảnh 3: Tổ chức thực hiện phương án bồi thường cho người bị thu hồi đất (Nguồn Internet)
Ảnh 3: Tổ chức thực hiện phương án bồi thường cho người bị thu hồi đất (Nguồn Internet)

Quản lý đất đã được giải phóng mặt bằng

Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện như thế nào? Trong bước này thì tổ chức làm nhiệm vụ giải tỏa mặt bằng chịu trách nhiệm quản lý quỹ đất sau thu hồi. Tiến hành giải tỏa mặt bằng để cơ quan nhà nước bàn giao, cho thuê hoặc đấu thầu cho các mục đích sử dụng. Tại đây là sử dụng đất thu hồi cho mục đích quốc phòng, an ninh.

Nếu quá trình thu hồi đất diễn ra đúng quy trình và thủ tục như trên thì công việc giải tỏa mặt bằng trở nên dễ dàng hơn. Còn trong trường hợp quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường có sai sót mà người bị thu hồi có khiếu nại. Nói đúng hơn là họ cảm thấy quyết định được đưa ra đó chưa đúng với thực tế đất bị thu hồi. Có thể dựa trên loại đất, vị trí, diện tích đất,…Lúc này mọi người có thể khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính để đòi lại quyền lợi.

Ảnh 4: Tiến hành quản lý đất đã được giải phóng mặt bằng (Nguồn Internet)
Ảnh 4: Tiến hành quản lý đất đã được giải phóng mặt bằng (Nguồn Internet)

Thời gian khiếu nại sẽ là 90 ngày. Bắt đầu từ khi nhận được quyết định hành chính. Hoặc ngay khi biết quyết định hành chính. Cũng như hành vi hành chính. Dựa theo điều 9 Luật khiếu nại 2011 để thực hiện các khiếu chưa thỏa đáng. Bạn khiếu nại tới ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc khởi kiện tới tòa án nhân dân cấp huyện. Như vậy mọi sai trái sẽ được cơ quan tòa án giải quyết nhanh chóng giúp bạn.

Kết luận

Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện như thế nào? Đây là một trong những câu hỏi rất được quan tâm hiện nay. Vì vậy hy vọng thông qua những thông tin được chia sẻ trên đây bạn sẽ tìm thấy cho mình câu trả lời. Đồng thời bỏ túi thêm nhiều kiến thức bổ ích.