Chiết tiết về thông tư 08 về trợ giúp pháp lý mới nhất năm 2021

Anh Vân - Phòng SEO

Từ những ngày đầu được ban hành cho đến nay, thông tư 08 về trợ giúp pháp lý đã được kiến nghị và thực hiện điều chỉnh một số quy định. Nếu mọi người không nắm rõ thông tin này và vi phạm thì sẽ dẫn tối một số vấn đề pháp lý, ảnh hưởng tới doanh nghiệp, bản thân. Luật pháp được đề ra để tất cả công dân chấp hành, thế nên hãy tìm hiểu thật kỹ và chấp hành theo đúng chỉ định. Mời quý độc giả tham khảo thêm.

Một số điều chỉnh cơ bản đối với thông tư 08 về trợ giúp pháp lý

Như đã nói thông tư 08 về trợ giúp pháp lý ban hành năm 2017 đã có một số điều chỉnh nhất định. Cụ thể như sau:

Phạm vị điều chỉnh

Trong thông tư mới sẽ quy định lại một số chi tiết về hợp động thực hiện việc trợ giúp pháp lý, đăng ký tham gia vào các công tác trợ giúp pháp lý hoặc kiểm tra các kết quả đối với tập sự trợ giúp pháp lý, thực hiện hướng dẫn làm giấy tờ trong hoạt động, công tác trợ giúp pháp lý.

Các đối tượng áp dụng

Các quy định được chỉnh trong thông tư 08 sẽ áp dụng trực tiếp lên các đối tượng sau đây:

 • Các công tác viên, trợ giúp viên về pháp lý, những tư vấn viên pháp luật thực hiện hỗ trợ mặt pháp lý, luật sư.
 • Tập sự hỗ trợ pháp lý.
 • Đối tượng được hỗ trợ pháp lý.
 • Các trung tâm hỗ trợ pháp lý của Nhà nước, Sở tư pháp cùng những cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân liên quan khác.
Ảnh 1: thông tư 8 về trợ giúp pháp lý (nguồn: internet)
Ảnh 1: thông tư 8 về trợ giúp pháp lý (nguồn: internet)

Một số thay đổi về hợp động hỗ trợ pháp lý

Điều chỉnh lại số luật sư ký kết hợp đồng

Khi ký hợp đơn, các cơ quan pháp lý cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý sẽ phải điều chỉnh lại số lượng luật sư sẽ ký kết hợp đồng dựa vào nguồn nhân đang hiện có. Đồng thời xác định chính xác hơn thông qua việc kiểm kê một số thông tin về:

 • Số lượng vụ án được xét sự vào năm trước.
 • Kết quả của việc thực hiện hỗ trợ pháp lý vào năm trước.
 • Số lượng hỗ trợ viên và luật sư đã ký kết hợp đồng từ trước.
 • Tổng số người được hỗ trợ pháp lý vào năm trước.
 • Sự thay đổi về lượng dân số tại khu vực địa phương vào năm nay.
 • Một số nội dung khác có ảnh hưởng, tác động tới việc công tác hỗ trợ pháp lý.

Công tác đánh giá hồ sơ để lựa chọn luật sư

Thành lập Tổ đánh giá luật sư

Ban giám đốc của Trung tâm hỗ trợ pháp lý đã thành lập Tổ đánh giá luật sư để kiểm kê, xem xét hồ sơ, sàng lọc để tìm ra được luật sư xứng đáng ký hợp đồng. Trong Tổ này gồm 3 đến 5 thành viên, tất cả đều phải đạt các tiêu chí sau đây:

 • Am hiểu, có kiến thức chuyên môn về luật pháp.
 • Am hiểu về hoạt động công tác hỗ trợ pháp lý.
 • Trong tất cả thành viên, bắt buộc phải có 1 người đại diện thuộc Đoàn luật sư địa phương.
 • Tổ trưởng của Tổ đánh giá luật sư sẽ là lãnh đạo Trung tâm hỗ trợ pháp lý Nhà nước.
Ảnh 2: những thay đổi cần nắm rõ (nguồn: internet)
Ảnh 2: những thay đổi cần nắm rõ (nguồn: internet)

Nghĩa vụ của Tổ đánh giá luật sư

Khi tham, công tác tại Tổ đánh giá luật sư, toàn Tổ phải có trách nhiệm như dưới đây:

 • Xây dựng hình thức, tiêu chí đánh giá.
 • Soạn các bảng điểm, hạng mục để đánh giá hồ sơ, năng luật của luật sư.
 • Trình lên Giám đốc Trung tâm hỗ trợ pháp lý Nhà nước để chờ phê duyệt.
 • Xây dựng cách thức thông báo về việc lựa chọn luật sư.
 • Thực hiện đánh giá hồ sơ của luật sư ứng tuyển và chịu toàn bộ trách nhiệm cho bài đánh giá và kết quả lựa chọn.

Nghĩa vụ của các thành viên trong Tổ đánh giá luật sư

Đồng thời, riêng từng thành viên trong Tổ đánh giá luật sư sẽ phải chịu một số trách nhiệm như sau:

 • Tự chịu trách nhiệm riêng cho các báo cáo đánh giá, kết quả lựa chọn luật sư mà bản thân đã đưa ra.
 • Phải luôn giữ độc lập, trung thực, khách quan và giữa bí mật toàn bộ thông tin về việc thực hiện đánh giá hồ sơ luật sư.
Ảnh 3: công tác lựa chọn luật sư (nguồn: internet)
Ảnh 3: công tác lựa chọn luật sư (nguồn: internet)

Thông báo về việc lựa chọn ứng cử viên

Nội dung bảng thông báo lựa chọn luật sư

Trong bảng thông báo về việc lựa chọn các luật sư, ứng cử viên sao bao gồm một số nội dung như bên dưới:

 • Số lượng ứng cử viên (luật sư) dự kiến được lựa chọn.
 • Điều kiện ký kết hợp đồng công tác trợ giúp pháp lý theo đúng các quy định trong Điều 14 - Luật hỗ trợ pháp lý, tại Khoản 3 và 5.
 • Hình thức, tiêu chí, bảng điểm, hạng mục đánh giá hồ sơ của các ứng cử viên.
 • Các yêu cầu đối với hồ sơ ứng tuyển theo đúng Thông tư 08, tại Điều 6.
 • Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ cụ thể.
 • Thông tin về thời hạn nộp hồ sơ ứng tuyển trong vòng 20 ngày kể từ lúc đăng tải thông báo.
 • Dự thảo về việc ký kết hợp đồng tham gia công tác hỗ trợ pháp lý.
 • Một vài yêu cầu, điều kiện khác (nếu có).

Thời hạn đăng tải thông bảo

Khi thông báo được chính thức hoàn thành, mọi người phải có nghĩa vụ tăng tải lên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp địa phương trong vòng 5 ngày làm việc hành chính.

Và đó chính làm một số thay đổi của thông tư 08 về trợ giúp pháp lý về việc đánh giá, ký kết hợp động với những luật sư muốn tham gia công tác hỗ trợ pháp lý tại Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước. Mong rằng những thông tin luật bên trên sẽ hữu ích cho bạn. Cảm ơn tất cả quý đọc giả vì đã tham khảo bài viết này.