3,4 triệu người lao động được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà từ gói 6.600 tỷ đồng

Hoàng Bích Nga

Gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động nhằm giải quyết khó khăn và thu hút lực lượng lao động trở lại thị trường sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Hỗ trợ khó khăn với người lao động  

Ngày 28/3/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khải đã ký Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. 

Ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết trong năm 2021, cán cân cung - cầu lao động của thị trường lao động đã bị tác động tiêu cực. Cụ thể, nguồn cung lao động suy giảm nghiêm trọng, nhiều lao động bị mất việc làm, giảm giờ làm việc, bị ngừng việc. Đối với những lao động vẫn giữ được việc thì gặp tình trạng giảm thu nhập, tiền lương khiến đời sống gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó là sự chuyển dịch lao động lớn từ thành thị về nông thôn, từ các trung tâm kinh tế lớn về các tỉnh. 

Do ảnh hưởng của làn sóng dịch lần thứ tư bùng phát, thị trường lao động đã ghi nhận 2 đợt dịch chuyển lao động lớn là đợt tháng 7, đầu tháng 8/2021 và đợt đầu tháng 10/2021. Trong những đợt này có khoảng 2,2 triệu người rời bỏ các các thị trường làm việc để trở về quê. Do đó, sau khi đại dịch được kiểm soát đã gây ra tình trạng thiếu hụt lao động nhằm khôi phục và phát triển sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước.  

nguoi-lao-dong-01-1648801907.jpg
Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. 

Từ thực tế trên, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để phục hồi, phát triển kinh tế xã hội tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022. Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi kinh tế.

Ông Vũ Trọng Bình cho biết: "Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 11, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 08 quy định về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo trình tự thủ tục rút gọn”. 

Theo ước tính của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, sẽ có 3,4 triệu lao động được hưởng thụ chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà thuộc chính sách này. 

Như vậy với Quyết định số 08 sẽ giúp cho những lao động có thể “an cư lạc nghiệp”, giúp người lao động cống hiến nhiều hơn cho quá trình phục hồi sản xuất cho doanh nghiệp nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung. Đồng thời, đối với đơn vị sử dụng việc làm sẽ có thể “giữ chân” người lao động, và thu hút những người lao động đã phải bỏ phố về quê do đại dịch có thể trở lại làm việc. 

Về phương thức triển khai thực hiện Quyết định số 08, thủ tục chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà sẽ thực hiện theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát huy vai trò, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động trong việc thực hiện chính sách.

nguoi-lao-dong-02-1651727754.jpg
Ảnh minh họa.

Cục trưởng Cục Việc làm nói: "Kế hoạch triển khai gồm giải quyết những vướng mắc cụ thể ở các địa bàn cũng như tổ chức giám sát, tổng kết, đánh giá. Trong khi triển khai sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương đảm bảo tiền ngân sách phải tiêu đúng quy định, không bị trục lợi". 

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho hai nhóm lao động

Đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/2/2022 đến ngày 30/6/2022 sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. 

Bên cạnh đó, người lao động phải đạt điều kiện có hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1/4, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Thời gian hỗ trợ tối đa là 3 tháng. Phương thức chi trả hàng tháng. 

nguoi-lao-dong-02-1648801906.jpg
3,4 triệu người lao động sẽ nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà.

Đối tượng người lao động quay lại thị trường lao động. Tại Quyết định số  08/2022/QĐ-TTg mới được phê duyệt, Chính phủ quyết định hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng tiền thuê trọ với người lao động làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu chế xuất hoặc khu vực kinh trọng điểm; đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ 1/4/2022 đến ngày 30/6/2022.

Đồng thời, người lao động phải đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có hợp đồng lao động xác định thời hạn một tháng trở lên, được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6, trừ trường hợp có hợp đồng lao động tiếp nối hợp đồng đã giao kết và thực hiện trước đó.

Trường hợp không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, mới được tuyển dụng và có giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì người lao động phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Phương thức chi trả hằng tháng.

Về hồ sơ đề nghị hỗ trợ, các đối tượng thuộc chính sách hỗ trợ cần có danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động mới được tuyển dụng thì bổ sung thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm đề nghị. 

Thời gian nhận hỗ trợ trong vòng 11 ngày từ khi lập danh sách đến khi người lao động nhận được tiền hỗ trợ.