TP Hồ Chí Minh tăng cường các giải pháp chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản 

Hoàng Bích Nga

Nhiều giải pháp nhằm chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản đã được UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo triển khai đến các ban ngành tại các quận, huyện trên địa bàn. 

Theo danviet.vn, UBND TP Hồ Chí Minh vừa giao Sở Tư pháp chủ trì, tiếp tục phối hợp với Cục Thuế thành phố, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện áp dụng các giải pháp chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Theo đó, Sở Tư pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực công chứng; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật. Đồng thời thực hiện phối hợp cung cấp thông tin theo đề nghị của cơ quan thuế, cơ quan công an làm cơ sở xử lý vi phạm.

Giao Sở Tài nguyên – Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai TP và Chi nhánh TP Thủ Đức và các quận, huyện khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký biến động về bất động sản tăng cường đối chiếu, kiểm tra lịch sử giao dịch bất động sản. Sở này cần tăng cường tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân, chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản kê khai giá mua bán trung thực theo giá thực tế. 

chong-that-thu-thue-1653384434.jpg
UBND TP Hồ Chí Minh vừa có công văn chỉ đạo triển khai các giải pháp chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Đồng thời, Sở Tài nguyên – Môi trường cũng có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan thuế về các trường hợp kê khai giá trị bất động sản trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá của bất động sản đó tại các lần giao dịch trong lịch sử để cơ quan thuế xử lý theo quy định. UBND TP chỉ đạo Sở này phối hợp cung cấp thông tin theo đề nghị của cơ quan thuế, cơ quan công an làm cơ sở xử lý vi phạm.

UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo: "Nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền để tham mưu kịp thời cho UBND TP ban hành bảng giá đất sát với giá thị trường cho phù hợp thực tiễn hiện nay. Thường xuyên khảo sát để xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch từ chuyển nhượng bất động sản làm căn cứ để tham mưu UBND TP xác định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường bất động sản tránh thất thu thuế".

Về phía Công an TP được giao chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP Thủ Đức và các quận, huyện tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện các hành vi gian lận trốn thuế, phối hợp với cơ quan thuế xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Đối với Sở Xây dựng, UBND TP giao nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản. Sở này có trách nhiệm phối hợp và cung cấp thông tin theo đề nghị của cơ quan thuế, cơ quan công an làm cơ sở xử lý vi phạm.

Đối với các tổ chức hành nghề công chứng, UBND TP khuyến cáo các tổ chức này cần tuyên truyền, hướng dẫn người dân; chủ đầu tư dự án bất động sản; doanh nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản kê khai giá bất động sản trên hợp đồng công chứng theo giá thực tế mua bán để làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật.

"Những trường hợp chuyển nhượng bất động sản có giá trị bất động sản kê khai trên hợp đồng thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế là hành vi vi phạm pháp luật thuế, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật", UBND TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh.