Tìm hiểu những điểm mới trong quyết định 79 có thể bạn chưa biết

Hữu Phước

Quyết định 79 là một văn bản pháp luật mà bất kỳ một ai hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cũng cần nắm bắt. Quyết định được ban hành bởi của Bộ xây dựng về định mức chi phí quản lý dự án và Tư vấn đầu tư xây dựng. Vậy số quyết định 957, quyết định 79/qđ-bxd có những điểm mới nào?

Điểm mới về phạm vi áp dụng trong Quyết Định 79

Trong một văn bản pháp luật, sự có mặt của một câu chữ thôi cũng đủ để làm thay đổi nội dung. Thậm chí, chỉ cần thay thế một một từ văn bản pháp luật có thể trở nên chặt chẽ hoặc lỏng lẻo hơn. Do vậy khi nhắc đến điểm mới quyết định số 79/qđ-bxd chúng ta cần phải xét về mặt câu chữ. Và trên thực tế, ở quyết định số 79 này cũng vậy đã có những thay đổi nhất định về phạm vi áp dụng. 

 Quyết định 79 thay đổi về đối tượng áp dụng
Ảnh 1: Quyết định 79 thay đổi về đối tượng áp dụng (Nguồn: Internet)

Quyết định 79 bộ xây dựng phạm vi áp dụng đã có sự thay đổi rõ rệt. Chữ “tham khảo” đã được bỏ đi đồng thời thay bằng chữ “xác định”. Đồng thời đối tượng thuộc nghị định số 32 sẽ áp dụng quyết định 79.  Như vậy về câu chữ và về đối tượng áp dụng cũng đã có sự thay đổi rõ rệt.

Điểm mới về định mức quản lý dự án trong Quyết Định 79

Tại quyết định 79/qđ-bxd bản word định mức về chi phí quản lý đã có sự thay đổi. Đồng thời phù hợp với nghị định 32 và luật xây dựng mới năm 2014. Trong đó tại phần kết cấu tổng thể định mức chi phí quản lý dự án sẽ có tỷ lệ cao hơn rất nhiều với mức giá trước trước kia. Điều này cũng là hiển nhiên khi mà giá cả thị trường đang có sự thay đổi rõ rệt. Với sự thay đổi này người lao động sẽ yên tâm hơn khi tham gia công việc.

Bên cạnh đó tại quyết định 79 bxd chi phí lập báo cáo KTKT được xác định theo một định mức chung không nhỏ hơn 5 triệu đồng. Ở nghị định 957 định mức tối tiểu là 10 triệu đồng. Kèm theo đó việc xác định dựa trên Gxd+Gtb dự.  

Đồng thời mọi người cần phải chú ý trước kia có bảng định mức chi phí lập dự án đầu tư thì tại quyết định 79/2017 có hai bảng. Bao gồm: bảng định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng 

Nhìn chung quyết định số 79/qđ-bxd ngày 15/02/2017 có sự thay đổi khá nhiều để phù hợp với tình hình thực tại. Đồng thời phát huy quyền lợi của người lao động tại phần định mức chi phí thiết kế xây dựng đã có sự thay đổi.

Định mức chi phí thiết kế công trình thay đổi
Ảnh 2: Định mức chi phí thiết kế công trình thay đổi (Nguồn: Internet)

Cụ thể hơn: Chi phí thiết kế xây dựng tại quyết định 79 của bộ xây dựng được tính theo chi phí xây dựng trong Tổng mức đầu tư được duyệt. Trong khi đó, trước kia là dự toán của từng công trình. Như vậy đây là một sự thay đổi nhỏ nhưng lại rất quan trọng.

Trong quyết định 79/qđ-bxd pdf quan sát sẽ thấy bỏ định mức chi phí Thẩm tra tính hiệu quả, cũng như bỏ định mức chi phí thẩm tra tính khả thi của dự án đầu tư. Đây là sự thay đổi lớn cần chú ý để thực hiện chính xác, đảm bảo đúng pháp luật và quyền lợi cho những người trong ngành. 

Bên cạnh đó, quyết định 79 còn bổ sung thêm định mức chi phí Thẩm tra B/c NCTKC; B/c NCKT; B/c KTKT. Trong các chi phí thẩm tra đó thì Thẩm tra B/c KTKT  sẽ được xác định trên cơ sở định mức chi phí thẩm tra dự toán và định mức chi phí thẩm tra dự toán. Qua đó, chúng ta thấy rằng ở quyết định 79/bxd đã có sự điều chỉnh hệ số 1,2.

Thay đổi trong tính chi phí

Quyết định 79/qđ-bxd năm 2017 áp dụng cách tính chi phí Quản lý trong bảng tổng hợp dự toán chi phí tư vấn có sự thay đổi. Và sự thay đổi này theo biên độ tùy từng mục. Để biết sự thay đổi cụ thể bạn có thể tra lại quyết định số 79.

Cách tính chi phí có sự thay đổi cụ thể
Ảnh 3: Cách tính chi phí có sự thay đổi cụ thể (Nguồn: Internet)

Quyết đã có sự thay đổi về cách tính chi phí khác trong bảng tổng hợp dự toán chi phí tư vấn và bằng 6 % bao gồm chi phí chuyên gia cộng với chi phí quản lý. Còn về chi phí dự phòng trong bảng tổng hợp dự toán chi phí tư vấn không được quá 10%. Trong khi đó, ở nghị định 957 áp dụng một mức cố định là 10%. Với nghị định mới thì mức chi phí này có thể dao động nằm trong khoảng 10% là được.

Ngoài ra, còn một số thay đổi khác trong các điều khoản. Để biết thêm thông tin và chi tiết, cũng như tránh trường hợp làm sai so với quyết định, các đơn vị trong ngành cần nghiên cứu kỹ lưỡng. Thêm vào đó đây là một trong những văn bản pháp luật quan trọng. Có thể có một số bản sao chép có sự chỉnh sửa. Trong quá trình nghiên cứu cần tìm bản chính thống, tham khảo tại website uy tín của nhà nước, văn phòng luật.

Quyết định 79 của bộ xây dựng đã có những thay đổi nhất định để phù hợp với tình hình thực tế. Sự thay đổi so với nghị định 957 có sự rõ ràng khác biệt, nhưng có những điểm thay đổi nhưng gần như nhau. Thế nên với những người công tác trong ngành xây dựng bất động sản cần nghiên cứu kỹ quyết định 79 để thực hiện đúng pháp luật.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm thông tin khác tại chuyên mục TƯ VẤN LUẬT