Hàng loạt quy hoạch của TP Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành trong năm 2023

Hoàng Bích Nga
Năm 2022 là một năm thành công của TP Hồ Chí Minh với những kết quả tích cực trong bối cảnh từng là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch Covid-19. Trong năm 2023, chính quyền địa phương này đặt mục tiêu hoàn thành hàng loạt quy hoạch nhằm phát triển kinh tế - xã hội. 

Theo vietnamfinance.vn, ngày 3/1, Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 được tổ chức.

Tại Hội nghị, đại diện UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố ước tăng 9,03% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra (6 - 6,5%); cao hơn mức tăng trung bình của cả nước là 12,6% (cả nước đạt 8,02%).

Thu ngân sách trên địa bàn thành phố ước đạt 472.000 tỷ đồng, đạt 122% dự toán được giao và tăng 23,6% so với cùng kỳ; đóng góp khoảng 26,5% tổng thu ngân sách cả nước (tổng thu ngân sách cả nước 1.784 nghìn tỷ đồng).

Về các dự án hạ tầng kỹ thuật, trong năm 2022, TP Hồ Chí Minh đã khánh thành cầu Thủ Thiêm 2, hoàn thành các thủ tục khởi công dự án Vành đai 3 và nhiều công trình, dự án hạ tầng quan trọng khác.

Bên cạnh những kết quả khả quan đó, vẫn tồn tại một số vấn đề dù đã được cải thiện nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Thành phố cũng đối mặt với nhiều khó khăn chung từ bối cảnh trong nước và quốc tế; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chậm việc tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố bước đầu còn một số khó khăn do thể chế chưa được điều chỉnh một cách đồng bộ; khả năng hấp thụ vốn của nhiều lĩnh vực còn thấp.

Về 19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trong năm 2022, dự kiến có 14/19 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch, 2/19 chỉ tiêu dự kiến không đạt và 3/19 chỉ tiêu chưa đủ cơ sở tính toán và đánh giá.

quy-hoach-tp-ho-chi-minh-1672828564.jpg
Năm 2023, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành hàng loạt quy hoạch.

Về kế hoạch trong năm 2023, TP Hồ Chí Minh dự báo sẽ có những thuận lợi, cơ hội cùng với khó khăn, thách thức đan xen. Chủ đề năm 2023 được thành phố xác định là “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội” với 17 chỉ tiêu.

Thành phố triển khai 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Nổi bật là đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công tác lập quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040; Đồ án quy hoạch chung TP. Thủ Đức thuộc TP Hồ Chí Minh đến năm 2040.

Xây dựng tiêu chí thu hút FDI, đề án huy động đầu tư xã hội; xúc tiến thủ tục xây dựng đề án 'Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ'; Chính sách phát huy kiều hối và định hướng dòng tiền chảy vào sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, tiến hành triển khai Kế hoạch bán đấu giá nhà đất công, đề án khai thác quỹ đất dọc metro, dọc Vành đai 3; Kế hoạch sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, quản lý tài sản công…

Đại diện UBND TP Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành về 3 nội dung. Một là quan tâm chỉ đạo, xử lý, giải quyết dứt điểm những nội dung kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với TP Hồ Chí Minh ngày 27/7/2022 (TBKL số 250/TB-VPCP ngày 17/8/2022) và tại buổi làm việc ngày 27/11/2022 (TBKL số 289/TB-VPCP ngày 22/12/2022).

Hai là tiếp tục quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ thành phố trong quá trình làm việc với các Bộ để thống nhất nội dung, trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 54 để trình Quốc hội tại kỳ họp giữa năm 2023.

Ba là quan tâm, hỗ trợ thành phố trong việc triển khai Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030; Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.