Tập đoàn Meey Land được vinh danh tại lễ công bố và trao giải thưởng Sao Khuê 2022

Nguyễn Quân

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land đã chính thức nhận kỷ niệm chương và được vinh danh tại lễ công bố và trao giải thưởng Sao Khuê 2022 do Hiệp hội Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức.