Sự thật thú vị tại Huawei - Công ty công nghệ hàng đầu thế giới

Nguyễn Quân

Sau hơn 33 năm, Nhậm Chính Phi, một cựu quân nhân, đã đưa Huawei phát triển thành tập đoàn công nghệ toàn cầu và vượt qua nhiều công ty ở phương Tây có lịch sử hàng trăm năm.