Nhiều Hiệp hội ngành nghề kiến nghị Chính phủ lùi thời điểm tăng lương tối thiểu

Nguyễn Quân

Mới đây, đại diện 8 hiệp hội có lượng lao động lớn đã cùng ký vào văn bản để kiến nghị Chính phủ lùi thời điểm tăng lương tối thiểu vùng đến ngày 1/1/2023 thay vì 1/7 như hiện nay theo quyết định của Hội đồng tiền lương Quốc gia.