Hình NFT ông Trịnh Văn Quyết được bán với giá gần 17.000 USD

Nguyễn Quân

Trên nền tảng giao dịch OpenSea, chủ sở hữu có tên là AFENFT đã tạo ra hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết. Bức hình được bán công khai với giá 5 Ethereum, tương đương với 17.000 USD. Ngoài ra, người tạo ra NFT này cũng không đề cập gì thêm ở phần mô tả. Bức hình của ông Trịnh Văn Quyết được bán công khai với giá 5 Ethereum, tương đương với 17.000 USD.