Hà Nội có nhà ở xã hội giá 17 triệu đồng/m2

Nguyễn Quân

Điều kiện để mua được nhà ở xã hội giá rẻ này phải là người chưa có nhà ở hoặc nhà ở không quá 15 m2, hộ khẩu Hà Nội và có chứng minh thu nhập thấp.