EU ước tính có tới 80% dân số châu Âu đã nhiễm COVID-19

Nguyễn Quân

Ước tính về dân số châu Âu đã nhiễm COVID-19 nói trên được đưa ra khi EU chuẩn bị kết thúc giai đoạn khẩn cấp của đại dịch, trong đó việc báo cáo số ca mắc mới hàng ngày không còn cần thiết.