Đề xuất gia hạn 20.000 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất trong nước

Nguyễn Quân

Trong phương án vừa được trình lên Chính phủ, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt của kỳ tính thuế từ tháng 6 đến tháng 9/2022. Doanh nghiệp sẽ phải nộp đầy đủ số thuế được gia hạn này trước ngày 20/11/2022.