Big Tech lo ngại trong việc đưa nhân viên trở lại văn phòng khi số lượng người xin nghỉ việc tăng cao

Nguyễn Quân

Trong suốt hai năm qua, phần lớn nhân viên đã quen với hình thức làm việc từ xa thay vì lên văn phòng. Do đó, việc thay đổi môi trường làm việc có thể dẫn tới nhiều hệ lụy khác nhau. Google dự định sẽ đưa hầu hết nhân viên trở lại các văn phòng làm việc theo lịch trình lên công ty ít nhất ba ngày/tuần.