Bản tin BĐS 24/3/2023: Thủ tướng yêu cầu trình dự thảo Luật Đất đai sửa đổi trước 1/4

Nguyễn Hồng Quân
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký công điện của Thủ tướng về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành khẩn trương tổ chức tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (đồng thời gửi Ủy ban Kinh tế Quốc hội), chậm nhất trước 20/3.