3,4 triệu lao động trên cả nước sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ

Nguyễn Quân

Với ngân sách dự kiến 6.600 tỷ đồng, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà có thể giúp 3,4 triệu người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất.