Xây Dựng Kiến Trúc

Căn nhà hình tổ chim với tầng trệt bỏ trống, giúp gia đình tránh lũ vào mùa mưa

Nằm ở khu vực hàng năm đều có nước lũ dâng cao hơn 1m, căn nhà đã được thiết kế như một giải pháp tránh lũ với hình dạng một tổ chim với tầng trệt được bỏ trống.