Wiki Bất động sản

Phí trả nợ trước hạn là gì? Tại sao trả nợ trước hạn bị phạt?

Trong vay tín chấp, khách hàng luôn cố gắng trả nợ đúng hạn, đúng quy trình để không bị phạt tiền. Tuy nhiên, có nhiều khách hàng muốn kết thúc nợ sớm nên sẽ chọn cách trả nợ trước hạn. Nhưng phí trả nợ trước hạn là vấn đề khiến nhiều khách hàng đắn đo và tại sao trả nợ sớm hơn quy định lại bị tính phí phạt.