Wiki Bất động sản

Doanh số tiêu thụ tháng 11 của Sao Ta giảm sút do nhiều áp lực

Trong tháng 11, sản lượng tiêu thụ của Sao Ta là gần 14 triệu USD, so với tháng liền trước đã thấp hơn 5,5 triệu USD. Doanh số tiêu thụ của doanh nghiệp giảm sút được cho là do áp lực nặng nề từ lạm phát cùng với việc cạnh tranh tôm giá rẻ từ một số quốc gia khác.