Cách xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài chi tiết

0
315

Nếu bạn là một nhà đầu tư là nước ngoài? Bạn đang có ý định góp vốn và đầu tư vào một công ty cổ phần của Việt Nam. Chắc chắn, bạn sẽ phải tuân thủ theo quy định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài . Vậy, quy định mới nhất hiện nay về tỷ lệ sở hữu vốn nhà đầu tư nước ngoài là gì?

Quy định mới nhất về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định mới nhất đã chỉnh sửa của luật đầu tư 2014 tại điều 22. Trong đó có những quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài như sau:

Quy định của luật đầu tư 2014 tại điều 22

Tỷ lệ sở hữu về vốn của những nhà đầu tư là người nước ngoài. Họ cần phải thực hiện theo đúng các quy định trong pháp luật theo mục chứng khoán. Họ có quyền đầu tư vào các công ty niêm yết, đại chúng. Thêm vào đó là những tổ chức kinh doanh về chứng khoán và phần công quỹ đầu tư chứng khoán.

1 anh 1 quy dinh cua luat dau tu 2014 tai dieu 22 nguon internet - Cách xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài chi tiết - quyen-so-huu
Ảnh 1: Quy định của luật đầu tư 2014 tại điều 22 (Nguồn: Internet)

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện theo đúng quy định về pháp luật. Ở đây, chính là những quy định về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước và cổ phần hóa. Khi họ đầu tư vào các doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần hóa. Cùng với đó là chuyển đổi sở hữu vốn được thực hiện theo các hình thức khác.

Tỷ lệ sở hữu vốn của người đầu tư là doanh nghiệp nước ngoài không thuộc vào điểm a, b. Hai điểm a, b có trong quy định của điều 22 của bộ luật này. Mà tỷ lệ sở hữu vốn tuân theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế. Những quy định này thuộc vào pháp luật nước CHXH Việt Nam.

Quy định trong nghị định 60/2010/NĐ-CP tại khoản 2 điều 1

Nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện theo đúng điều ước của quốc tế. Nếu Việt Nam là thành viên thuộc vào điều ước quốc tế này. Đồng thời, công ty Việt Nam có đưa ra quy định về tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài.

2 anh 2 quy dinh trong nghi dinh 602010nd cp tai khoan 2 dieu 1 nguon internet - Cách xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài chi tiết - quyen-so-huu
Ảnh 2: Quy định trong nghị định 60/2010/NĐ-CP tại khoản 2 điều 1 (Nguồn: Internet)

Trường hợp nếu công ty Việt Nam hoạt động trong những ngành – nghề về đầu tư. Đồng thời, các quy định được tuân theo pháp luật đầu tư về tỷ lệ sở hữu vốn. Lúc này, người nước ngoài sẽ phải tuân theo những quy định trong pháp luật này.

Trường hợp, nếu doanh nghiệp Việt chưa đưa ra được mức tỷ lệ đầu tư của nước ngoài. Lúc này, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài mặc định là 49%.

Trường hợp, doanh nghiệp đã đưa ra được những quy định về sở hữu vốn của nước ngoài. Lúc này, tỷ lệ sở hữu vốn của nước ngoài tối đa là mức thấp nhất của từng ngành – nghề.

Nếu doanh nghiệp nhà nước tiến hành chào bán chứng khoán cho công chúng. Lúc này, tỷ lệ vốn của nhà đầu tư là nước ngoài sẽ tuân theo pháp luật cổ phần hóa. Nếu trường hợp không có quy định về cổ phần hóa. Lúc này, tỷ lệ sở hữu vốn tuân theo khoản 1 của điều luật này.

Tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài được xác định như thế nào?

Nếu bạn đang có ý định góp vốn vào 1 doanh nghiệp tại Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài cần phải xác định tỷ lệ sở hữu vốn giới hạn cho mình. Cụ thể, bạn cần tiến hành công việc này thông qua các bước sau:

Xác định về lĩnh vực kinh doanh

Người đầu tư nước ngoài cần phải xác định được về lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp. Qua đó, bạn sẽ biết được doanh nghiệp có quy định về sở hữu nhà đầu tư nước ngoài không? Nếu doanh nghiệp có đưa ra điều ước về quốc tế cho nhà đầu tư nước ngoài. Bắt buộc, bạn sẽ phải tuân thủ và làm theo những quy định đó.

3 anh 3 cach xac dinh ty le so huu cua nha dau tu nuoc ngoai nguon internet - Cách xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài chi tiết - quyen-so-huu
Ảnh 3: Cách xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (Nguồn: Internet)

Ngoài ra, bạn cần phải xét xem doanh nghiệp có đưa ra điều kiện về kinh doanh cho ngành nghề đó không? Nếu có, bạn cũng cần phải tuân thủ theo những điều kiện này nữa.

Xác định giới hạn của nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu tỷ lệ vốn là bao nhiêu?

Để xác định chính xác về tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài là bao nhiêu? Bạn có thể xem lại nghị định 60/2015/NĐ-CP tại khoản 2 của điều 1. Những quy định này đã được chúng tôi chia sẻ trong phần trên của bài viết.

Tìm hiểu về các quy định trong điều lệ của công ty

Ngoài việc, nhà đầu tư nước ngoài tuân thủ nghị định về việc sở hữu vốn của pháp luật. Bạn cũng phải tuân thủ những quy định về ngành nghề kinh doanh. Những quy định này có trong điều lệ mà công ty, doanh nghiệp Việt Nam đưa ra. Chẳng hạn như:

4 anh 4 tim hieu ve cac quy dinh trong dieu le cua cong ty nguon internet - Cách xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài chi tiết - quyen-so-huu
Ảnh 4: Tìm hiểu về các quy định trong điều lệ của công ty (Nguồn: Internet)
  • Doanh nghiệp có đưa ra về mức giới hạn cho tỷ lệ sở hữu vốn của nước ngoài không? Nếu không có thì mức giới hạn được tính là 100%.
  • Việc cổ phần hóa trong trường hợp doanh nghiệp thuộc nhà nước. Những quy định này sẽ được thực hiện theo nghị định 59/2011/NĐ-CP.

Tóm lại, việc xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài khá quan trọng. Nếu bạn có ý định đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam. Bạn cần phải xác định tỷ lệ này một cách rõ ràng và chính xác. Ngoài ra, tỷ lệ này theo từng ngành nghề sẽ có những quy định khác nhau. Vì thế, bạn cần phải tìm hiểu mọi thứ thật cẩn thận.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here