Những câu hỏi liên quan đến pháp luật, giấy phép xây dựng (Phần 3)

0
508
Hồ sơ đề nghị cấp phép giấy phép xây dựng
Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án

Dưới đây là câu trả lời chi tiết và chính xác nhất cho hàng loạt những câu hỏi liên quan đến pháp luật giấy phép xây dựng

Có thể bạn quan tâm: Những câu hỏi liên quan đến pháp luật, giấy phép xây dựng (Phần 4)

Câu hỏi 288. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới được quy định như thế nào?

1.Đối với công trình không theo tuyến

a)Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu;

b)Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp đối với công trình xây dựng trạm, cột phát sóng tại khu vực không thuộc nhóm đất có Mục đích sử dụng cho xây dựng, không chuyển đổi được Mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về địa Điểm xây dựng của ủy ban nhân dân cấp huyện;

cap phep xay dung doi voi truong hop xay dung moi - Những câu hỏi liên quan đến pháp luật, giấy phép xây dựng (Phần 3) - xay-dung-hoan-cong
Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu

c)Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

-Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 – 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 – 1/200;

-Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200.

2.Đối với công trình theo tuyến trong đô thị

cong trinh theo tuyen trong do thi - Những câu hỏi liên quan đến pháp luật, giấy phép xây dựng (Phần 3) - xay-dung-hoan-cong
Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu

a)Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu;

b)Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vị trí và phương án tuyến.

c)Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai;

d)Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

-Sơ đồ vị trí tuyến công trình tỷ lệ 1/100 – 1/500;

-Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình tỷ lệ 1/500 – 1/5000;

-Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;

-Riêng đối với công trình ngầm phải bổ sung thêm:

+ Bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;

+ Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài công trình tỷ lệ 1/100 – 1/500.

3.Đối với công trình tôn giáo

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng gồm các tài liệu như quy định tại Khoản 1 trên và bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mè công trình của cơ quan tôn giáo theo phân cấp.

doi voi cong trinh ton giao - Những câu hỏi liên quan đến pháp luật, giấy phép xây dựng (Phần 3) - xay-dung-hoan-cong
Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng

4.Đối với công trình tín ngưỡng

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng như quy định tại Khoản 1 trên.

5.Công trình tượng đài, tranh hoành tráng

a)Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu;

b)Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c)Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, di tích lịch sử theo phân cấp;

d)Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

-Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/100 – 1/500;

-Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/100 – 1/500;

-Bản vẽ các mặt đứng, các mặt cắt chủ yếu công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200.

6.Đối với công trình quảng cáo

  1. a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định;

sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm: Giao thông, thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỉ lệ 1/100 – 1/200.

-Giai đoạn 2:

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chính giai đoạn 2 của công trình tỷ lệ 1/50 -1/200;

2.Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:

Việc phân chia công trình theo giai đoạn thực hiện do chủ đầu tư xác định theo quyết định đầu tư. Hồ sơ gồm:

a)Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu;

b)Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về vị trí và phương án tuyến;

c)Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phần đất thực hiện theo giai đoạn hoặc cả dự án theo quy định của pháp luật về đất đai;

d)Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

-Sơ đồ vị trí tuyến công trình tỷ lệ 1/100 – 1/500;

-Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình tỷ lệ 1/500 – 1/5000;

-Các bản vẽ theo từng giai đoạn:

+ Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình theo giai đoạn tỷ lệ 1/50 – 1/200;

+ Đối với công trình ngầm yêu cầu phải cỏ bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình theo từng giai đoạn tỷ lệ 1/50 – 1/200;

+ Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo từng giai đoạn tỷ lệ 1/100 – 1/500.

3.Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

Câu hỏi 290. Hồ sơ đề nghị cấp phép giấy phép xây dựng cho dự án được quy định như thế nào?

ho so de nghi cap giay phep xay dung - Những câu hỏi liên quan đến pháp luật, giấy phép xây dựng (Phần 3) - xay-dung-hoan-cong
Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án

1.Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu.

2.Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

3.Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công các công trình xây dựng đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

a)Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án tỷ lệ 1/100 – 1/500;

b)Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 – 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

c)Bản vẽ các mặt đứng và các mặt cắt chính của từng công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200;

d)Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 của từng công trình kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỉ lệ 1/50 – 1/200.

Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Khoản này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

4.Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

Có thể bạn quan tâm: Những câu hỏi liên quan đến pháp luật, giấy phép xây dựng (Phần 2)

Ngoài các câu hỏi liên quan đến vấn đề pháp luật, giấy phép xây dựng bạn có thể tìm hiểu thêm về luật xây dựng hoàn công hữu ích tại đây: Xây dựng – hoàn công

Rate this post
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments