Giao dịch về nhà ở phần VII: Quy định về tặng nhà ở

0
631
Giao dịch về nhà ở mới nhất 2020
Giao dịch về nhà ở mới nhất 2020

Tiếp theo bài viết này chúng tôi muốn gửi tới bạn thông tin điều luật quy định về tặng nhà ở cho một người nào đó. Chủ đề này thuộc vào giao dịch về nhà ở phần VI. Để biết rõ hơn bạn đọc theo dõi thêm nhé.

Có thể bạn quan tâm: Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mới nhất 2021

Mục 5: TẶNG CHO NHÀ Ở

Điều 137. Tặng cho nhà ở thuộc sở hữu chung

giao dich ve nha o 1 1980x1321 geo - Giao dịch về nhà ở phần VII: Quy định về tặng nhà ở - tu-van-luat
Ảnh 1: Giao dịch về nhà ở mới nhất 2020

1.Trường hợp tặng cho nhà ờ thuộc sở hữu chung hợp nhất thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung.

2.Trường hợp tặng cho nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần thì chủ sở hữu chỉ được tặng cho phần nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình và không được làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung khác. Sau khi nhận tặng cho phần sở hữu chung thì chủ sở hữu nhà ở mới không được làm ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu chung khác,

Điều 138. Tặng cho nhà ở đang cho thuê

1.Chủ sở hữu nhà ở đang cho thuê phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết trước về việc tặng cho nhà ở.

2.Bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê nhà ở đến hết hạn hợp đồng thuê nhà đã ký với bên tặng cho, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Mục 6: ĐỔI NHÀ Ở

Điều 139. Đổi nhà ở thuộc sở hữu chung

giao dich ve nha o 10 geo - Giao dịch về nhà ở phần VII: Quy định về tặng nhà ở - tu-van-luat
Ảnh 2: Giao dịch về nhà ở mới nhất 2020

1.Việc đổi nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất phải được sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung.

2.Trường hợp đổi nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần thì chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung chỉ được đổi phần nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình và đảm bảo không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu chung khác. Sau khi nhận đổi phần nhà ở thuộc sở hữu chung thì chủ sở hữu nhà ở mới không được làm ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu chung khác.

Điều 140. Đổi nhà ở đang cho thuê

giao dich ve nha o 30 geo - Giao dịch về nhà ở phần VII: Quy định về tặng nhà ở - tu-van-luat
Ảnh 3: Giao dịch về nhà ở mới nhất 2020

1.Chủ sở hữu nhà ở đang cho thuê phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết trước về việc đổi nhà ở.

2.Bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê nhà ở đến hết hạn hợp đồng thuê nhà ở đã ký với chủ sở hữu nhà ở cũ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác

Điều 141. Thanh toán giá trị chênh lệch

Khi đổi nhà ở và chuyển quyền sở hữu nhà ở cho nhau, nếu có chênh lệch về giá trị nhà ở thì các bên đổi nhà ở phải thanh toán giá trị chênh lệch đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Có thể bạn quan tâm: Trình tự thủ tục cho tặng quyền sử dụng đất mới nhất 2020

Qua phần giao dịch về nhà ở phần VII chúng tôi hy vọng bạn đọc sẽ có thêm kiến thức về luật để giao dịch thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments