GIAO DỊCH VỀ NHÀ Ở PHẦN V

0
626

Nếu như ở phần trước nói về điều luật, quy định và những lưu ý cho thuê nhà ở thì phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về thuê mua nhà ở xã hội qua phần giao dịch về nhà ở phần V. Dưới đây bài viết sẽ nói chi tiết hơn bạn đọc hãy tham khảo nhé.

Có thể bạn quan tâm: GIAO DỊCH VỀ NHÀ Ở PHẦN IV

Mục 4: THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Điều 134. Thủ tục thuê mua nhà ở xã hội

giao dich ve nha o 29 - GIAO DỊCH VỀ NHÀ Ở PHẦN V - tu-van-luat
Ảnh 1: Thủ tục thuê mua nhà ở xã hội

1.Việc thuê mua nhà ở xã hội phải lập thành hợp đồng cỏ các nội dung quy định tại Điều 121 của Luật này; trường hợp thuê mua nhà ở xã hội do các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng thì hợp đồng thuê mua được ký kết giữa chủ đầu tư với bên thuê mua; trường hợp thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước thì việc ký kết hợp đồng thuê mua được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 83 của Luật này.

2.Khi kết thúc thời hạn thuê mua nhà ở theo hợp đồng và bên thuê mua đã thanh toán hết tiền thuê mua theo thỏa thuận thì bên cho thuê mua phải làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người thuê mua, trừ trường hợp bên thuê mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

Điều 135. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê mua nhà ở xã hội

giao dich ve nha o 18 - GIAO DỊCH VỀ NHÀ Ở PHẦN V - tu-van-luat
Ảnh 2: Quyền và nghĩa vụ của bên thuê mua nhà ở xã hội

1.Bên thuê mua nhà ở xã hội phải thực hiện quy định tại Điều 62 của Luật này và các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê mua nhà ở.

Trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê mua nhà ở mà bên thuê mua đã nhận bàn giao nhà ờ thì bên thuê mua phải trả lại nhà ở này cho bên cho thuê mua; bên thuê mua được hoàn lại số tiền đã nộp lần đầu, trừ trường hợp quy định tại điểm e và điểm h khoản 1 Điều 84 và khoản 2 Điều 136 của Luật này.

2.Trường hợp bên thuê mua nhà ờ chết thì giải quyết như sau:

a)Nếu có người thừa kế hợp pháp đang cùng sinh sống tại nhà ở đó thì người thừa kế hợp pháp đó được tiếp tục thuê mua nhà ờ, trừ trường hợp người thừa kế hợp pháp tự nguyện trả lại nhà ở thuê mua;

b)Nếu có người thừa kế hợp pháp nhưng không cùng sinh sống tại nhà ở đó mà bên thuê mua nhà ở đã thực hiện được hai phần ba thời hạn thuê mua thl người thừa kế hợp pháp được thanh toán hết số tiền tương ứng với một phần ba thời hạn thuê mua còn lại và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó;

c)Nếu có người thừa kế hợp pháp nhưng không thuộc diện quy định tại điểm a và điểm b khoản này thì bên cho thuê mua được quyền thu hồi nhà ở và người thừa kế hợp pháp được hoàn trả số tiền mà bên thuê mua nhà ở đã nộp lần đầu có tính lãi suất theo quy định về lãi suất không kỳ hạn liên ngân hàng tại thời điểm hoàn trả;

d)Nếu không có người thừa kế hợp pháp thì số tiền thuê mua đã nộp lần đầu thuộc sở hữu của Nhà nước và bên cho thuê mua được thu hồi nhà ở thuê mua để ký hợp đồng thuê, thuê mua với đối tượng thuộc diện được thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật này.

Điều 136. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê mua và thu hồi nhà ở xã hội cho thuê mua

1.Trường hợp thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước thì việc chấm dứt hợp đồng thuê mua và thu hồi nhà ở được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, e, g và h khoản 1 Điều 84 của Luật này.

2.Trường hợp thuê mua nhà ờ xã hội không thuộc sở hữu nhà nước thì bên cho thuê mua được chấm dứt hợp đồng thuê mua nhà ờ, được thu hồi nhà ở đang cho thuê mua khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a)Bên thuê mua tự ý cho thuê hoặc bán nhà ở thuê mua cho người khác trong thời hạn thuê mua;

b)Bên thuê mua không trả tiền thuê nhà từ 03 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;

c)Bên thuê mua tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở thuê mua;

d)Bên thuê mua sử dụng nhà ở không đúng mục đích như đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê mua;

đ) Thuộc trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135 của Luật này;

e)Các trường hợp khác theo thỏa thuận của các bên.

3.Bên thuê mua nhà ở xã hội không thuộc diện quy định tại khoản 1 Điều này được chấm dứt hợp đồng thuê mua theo thỏa thuận trong hợp đồng; trường hợp đã nhận bàn giao nhà ở thì phải trả lại nhà ở này cho bên cho thuê mua.

Có thể bạn quan tâm: Vấn đề cần chú ý khi giao dịch bất động sản cần biết tránh rủi ro

Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đọc có thể nắm được những quy định giao dịch về nhà ở phần V đúng quy định pháp luật. Bạn đọc có thể theo dõi thêm các bài viết khác của chúng tôi tại chuyên mục tư vấn luật nhé.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments