Các vấn đề pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở (P11)

0
351
Trường hợp tài sản gắn liền với đất nằm chung trên nhiều thửa đất

Thể hiện nội dung Giấy chứng nhận trong trường hợp tài sản gắn liền với đất nằm chung trên nhiều thửa đất của nhiều người sử dụng được quy định như thế nào?

Có thể bạn quan tâm: Các vấn đề pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở (P10)

1. Trường hợp tài sản gắn liền với đất nằm chung trên nhiều thửa đất thuộc quyền sử dụng đất.của nhiều người mà những người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu chung đối với tài sản gắn liền với các thửa đất đó thì Giấy chứng nhận được cấp cho từng người sử dụng đất và được ghi như sau:

a) Thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận được ghi theo quy định;

b) Thông tin về thửa đất của người được cấp Giấy chứng nhận được ghi theo quy định;

c) Thông tin về toàn bộ tài sản nằm chung trên các thửa đất liền kề mà người được cấp Giấy chứng nhận có quyền sở hữu chung với người khác được ghi theo quy định; trong đó diện tích tài sản gắn liền với đất ghi theo hình thức sở hữu chung.

Tại điểm Ghi chú trên trang 2 của Giấy chứng nhận được ghi “Cùng sở hữu chung… (ghi tên loại tài sản thuộc sở hữu chung) với… (ghi lần lượt tên của những người khác cùng sở hữu chung tài sản)”.

Cac van de phap luat ve cap giay chung nhan quyen su dung dat - Các vấn đề pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở (P11) - quyen-so-huu
Các vấn đề pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

2. Trường hợp tài sản gắn liền với đất nằm chung trên nhiều thửa đất thuộc quyền sử dụng đất của nhiều người khác nhau nhưng tài sản nằm chung trên các thửa đất đó thuộc quyền sở hữu của người khác thì được ghi như sau:

a) Giấy chứng nhận cấp cho người sử dụng đất ghi thông tin về người sử dụng đất và thông tin về thửa đất của người đó theo quy định; thông tin về tài sản gắn liền với đất được ghi bằng dấu

b) Giấy chứng nhận cấp cho chủ sở hữu tài sản ghi thông tin về chủ sở hữu tài sản theo quy định.

Thông tin về các thửa đất đã thuê (hoặc mượn,…) được ghi theo quy định sau:

  • Địa chỉ sử dụng đất: thể hiện thông tin địa chỉ chung, của các thửa đất, bao gồm tên đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh;
  • Các thông tin về thửa đất số, tờ bản đồ số, diện tích, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng, nguồn gốc sử dụng đất được thể hiện vào bảng dưới đây:

Có thể bạn quan tâm: Các vấn đề pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở (P13)

Thông tin về toàn bộ tài sản nằm chung trên các thửa đất liền kề thuộc quyền sở hữu của người được cấp Giấy chứng nhận ghi theo quy định.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments