Cá nhân cho thuê nhà có phải xuất hóa đơn hay không?

149

Cá nhân cho thuê nhà có phải xuất hóa đơn hay không? đây là thắc mắc của rất nhiều người đang hoạt động trong lĩnh vực nhà cho thuê. Tất cả những thông tin quan trọng này đều sẽ được giải đáp vô cùng chi tiết trong nội dung bài chia sẻ dưới đây.

Cá nhân thuê nhà có được mua và xuất hóa đơn

ca nhan cho thue nha co can xuat hoa don - Cá nhân cho thuê nhà có phải xuất hóa đơn hay không? - tu-van-luat, nghia-vu-tai-chinh
Ảnh 1: Cá nhân thuê nhà có được xuất hóa đơn là mối quan tâm của rất nhiều người – Hình minh họa ( Nguồn: Internet)

Để trả lời cho câu hỏi cá nhân cho thuê nhà có phải xuất hóa đơn chúng ta căn cứ vào quy định tại khoản 1 – Điều 13 – Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, cụ thể:

  • Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.
  • Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.
ca nhan cho thue nha co can xuat hoa don 2 - Cá nhân cho thuê nhà có phải xuất hóa đơn hay không? - tu-van-luat, nghia-vu-tai-chinh
Ảnh 2: Luật nước ta quy định rõ ràng về việc cá nhân thuê nhà có được xuất hóa đơn hay không – Hình minh họa ( Nguồn: Internet)

Từ những quy định trên, bán hóa đơn cho các cá nhân hoạt động cho thuê nhà được chia ra thành 2 trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Các cá nhân có nhà cho thuê đạt mức doanh thu đến ngưỡng phải chịu thuế giá trị gia tăng. Theo quy định của thông tư số 119/2014/TT-BTC từ năm 2014 nếu doanh thu trên 100.000.000 VNĐ/ năm

Lúc này các cơ quan thuế sẽ cấp hóa đơn lẻ theo từng số cho các cá nhân có nhà cho thuê để xuất cho doanh nghiệp để các doanh nghiệp có thể tính vào chi phí hợp lý nếu có kèm theo hợp đồng thuê nhà và chứng từ thanh toán

Trường hợp 2: Các cá nhân cho thuê nhà có mức doanh thu chưa đến ngưỡng chịu thuế giá trị gia tăng

Đối với trường hợp thứ 2 này cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân có nhà cho thuê, doanh nghiệp đi thuê nhà lập bảng kê 01/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC kèm theo các chứng từ liên quan (hợp đồng thuê nhà, chứng từ thanh toán) để tính vào chi phí hợp lý.

Tuy nhiên, theo quy định của Thông tư số 96/2015/TT-BTC, quy định về tính vào chi phí hợp lý khi thuê tài sản của cá nhân không còn quy định bắt buộc phải có hóa đơn. Tổng cục thuế đã có công văn hướng dẫn cơ quan Thuế không cấp hóa đơn lẻ (ngoại trừ trường hợp đơn vị sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuê) và được cụ thể hóa bởi Công văn số 1834/TCT-TNCN ngưỡng doanh thu chịu thuế cá nhân cho thuê tài sản năm 2016 của Tổng cục Thuế, cụ thể:

  • Cơ quan Thuế không cấp hóa đơn lẻ cho hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho doanh nghiệp thuê kể cả trường hợp doanh thu thuế trên 100.000.000 đồng/năm. Doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân (nếu có trong trường hợp bên thuê là người nộp thuế thay), không phải lập Bảng kê theo mẫu số 01/TNDN tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC…
ca nhan cho thue nha co can xuat hoa don 3 - Cá nhân cho thuê nhà có phải xuất hóa đơn hay không? - tu-van-luat, nghia-vu-tai-chinh
Ảnh 3: Cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân có tài sản cho doanh nghiệp thuê – Hình minh họa ( Nguồn Internet)

Tóm lại: Câu trả lời cho câu hỏi Cá nhân cho thuê nhà có phải xuất hóa đơn không chính là: Cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân có tài sản cho doanh nghiệp thuê. Do đó các doanh nghiệp cần phải chuẩn bị đầy đủ: Hợp đồng thuê nhà, chứng từ thanh toán tiền thuê nhà, chứng từ nộp thuế thay cho bên Thuế (có thỏa thuận) để tính vào chi phí hợp lý được trừ của doanh nghiệp.

Các cá nhân kinh doanh theo hộ kinh doanh cá thể không thể xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng được mà chỉ được sử dụng hóa đơn bán hàng và tính thuế theo phương pháp trực tiếp khi hoạt động bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.

Hồ sơ chi phí hợp lý cho thuê nhà của cá nhân có cần hóa đơn

ca nhan cho thue nha co can xuat hoa don 4 - Cá nhân cho thuê nhà có phải xuất hóa đơn hay không? - tu-van-luat, nghia-vu-tai-chinh
Ảnh 4. Hồ sơ chi phí hợp lý cho thuê nhà của cá nhân có cần hóa đơn – Hình minh họa ( Nguồn Internet)

Tại quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thì các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Riêng khoản chi tiền thuê nhà của cá nhân, khoản 2.5 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định như sau:

2.5. Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ dưới đây:

– Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.

– Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.

– Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.”

Căn cứ vào quy định trên, nếu doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân không có đủ hồ sơ quy định tại khoản 2.5 khoản 2 Điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC sẽ không được tính vào chi phí hợp lý. Cụ thể:

  • Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà không có thỏa thuận nộp thuế thay cho cá nhân: Hồ sơ tính vào chi phí gồm: Hợp đồng thuê tài sản, chứng từng thanh toán tiền thuê tài sản.
  • Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà có thỏa thuận nộp thuế thay cho cá nhân: Hồ sơ tính vào chi phí gồm: Hợp đồng thuê tài sản, chứng từ thanh toán tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.

Lưu ý: Ngoài những giấy tờ ở trên, các doanh nghiệp cần chuẩn bị thêm:

  • Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, hoặc hợp đồng mua bán nhà ký với chủ đầu tư dự án (nếu là nhà mua của chủ đầu tư xây dựng nhà ở để bán – nhà chung cư, nhà ở thương mại) hoặc giấy phép xây dựng (nếu là tự đầu tư xây dựng nhà ở) để chứng minh cá nhân có quyền cho thuê nhà.
ca nhan co phai xuat hoa don khi thue nha - Cá nhân cho thuê nhà có phải xuất hóa đơn hay không? - tu-van-luat, nghia-vu-tai-chinh
Ảnh 5: Từ ngày 06/08/2015 hồ sơ để đưa khoản tiền thuê nhà của cá nhân vào chi phí hợp lý không cần phải có hóa đơn nữa. ( Nguồn Internet)

Căn cứ vào quy định trên, từ ngày 06/08/2015 kể từ ngày thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực thì hồ sơ để đưa khoản tiền thuê nhà của cá nhân vào chi phí hợp lý không cần phải có hóa đơn nữa.

Như vậy, với nội dung chia sẻ trên quý độc giả có câu trả lời cho câu hỏi Cá nhân cho thuê nhà có phải xuất hóa đơn không? Đừng quên quay trở lại với website của chúng tôi để tiếp tục cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác nhé.

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận