Cập nhật tiến độ sửa chữa mặt cầu Thăng Long: Dự kiến thông xe trước ngày 31/12

Hoài Thanh - Phòng SEO

Nhà thầu huy động công nhân, máy móc để thi công các hạng mục hàn đinh neo, đổ bê tông siêu tính năng, đảm bảo hoàn thiện tu sửa mặt cầu Thăng Long trước 31/12.

Nguồn: https://doanhnhanvn.vn/-tien-do-sua-chua-mat-cau-thang-long-den-dau-24275.html