Ca sĩ “Chiếc khăn gió ấm” tham gia HĐQT, một cổ phiếu bất động sản tăng gấp 9 lần

Vào ngày cuối cùng của năm 2022, CTCP Sông Đà 1.01 (mã SJC) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường với nhiều nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý nhất là việc tái cấu trúc toàn bộ HĐQT. Tại Đại hội, cổ đông SJC đã thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ 3 thành viên HĐQT gồm ông Phạm Thanh Phong (Chủ tịch HĐQT), ông Tạ Văn Trung (kiêm Giám đốc) và ông Nguyễn Bình Đông (kiêm Phó Giám đốc).

Link nội dung: https://meeyland.com/meey-tv/ca-si-chiec-khan-gio-am-tham-gia-hdqt-mot-co-phieu-bat-dong-san-tang-gap-9-lan/