Đã có doanh nghiệp thưởng tết hơn 1 tỷ đồng

Đến nay, một số địa phương đã có báo cáo về tình hình thưởng Tết của doanh nghiệp năm 2023. Hiện mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất xuất hiện tại Đà Nẵng là hơn 1 tỷ đồng, trong khi, có đơn vị chỉ thưởng có 50.000 đồng.

Link nội dung: https://meeyland.com/meey-tv/da-co-doanh-nghiep-thuong-tet-hon-1-ty-dong/