Những trường hợp không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

​​​​​​​Nhiều bạn đọc thắc mắc, những trường hợp nào không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cùng đọc bài viết dưới đây để có câu trả lời.

Hỏi:

Tôi đang có một mảnh đất cần chuyển nhượng, nhưng tôi nhận được thông tin có nhiều trường hợp không được chuyển quyền sử dụng đất. Tôi muốn biết cụ thể đó là những trường hợp nào? Xin cảm ơn.

(Anh Nguyễn Quý Ngọc, Hà Nội).

Trả lời:

Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi tới chuyên mục, vấn đề anh quan tâm luật sư Luật sư Nguyễn Huy An - Đoàn Luật sư TP Hà Nội xin tư vấn như sau:

1. Trường hợp nào không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất?

Tại Điều 188 Luật Đất đai 2013 có quy định về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất như sau:

Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

147409-dsc-6611-1673844183.jpg
Có 4 trường hợp không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất (ảnh minh họa)

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Như vậy, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải đáp ứng các điều kiện kể trên. Cho nên, các trường hợp không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đó là:

- Không có giấy chứng nhận;

- Đất đang có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

- Đất hết thời hạn sử dụng.

Như vậy, anh hãy đối chiếu trường hợp của anh xem có nằm trong 4 trường hợp nêu trên hay không. Nếu không nằm trong 4 trường hợp đó thì vẫn chuyển nhượng bình thường.

2. Cá nhân không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong trường hợp nào?

Tại Điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định về trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất như sau:

Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

4. Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Theo đó, các trường hợp cá nhân không được nhận tặng cho quyền sử dụng đất bao gồm:

- Nhận chuyển nhượng uyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

- Cá nhân không sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa.

- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Link nội dung: https://meeyland.com/hoi-dap-phap-luat/nhung-truong-hop-khong-duoc-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat/