Ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ đứng đầu về cắt giảm lao động bởi ảnh hưởng nặng nề do thiếu đơn hàng

Trong thời gian 10 tháng đầu năm có đến 41.556 người mất việc (ghi nhận chiếm 8,8%), 430.665 người giảm giờ làm (ghi nhận chiếm 91,20%) đã bao gồm giảm giờ làm hàng ngày, làm cách nhật và nghỉ hưởng lương ngừng việc, nghỉ không hưởng lương cũng như tạm hoãn hợp đồng lao động.

Thống kê sơ bộ từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2022 có 122.000 nghìn doanh nghiệp đã giải thể, tạm dừng hoạt động, nhiều người lao động mất việc làm. 

Điều này cũng đã khiến cho 472.214 lao động trong các doanh nghiệp bị ảnh hưởng đến việc làm, trong đó có 41.556 người mất việc (ghi nhận chiếm 8,8%), 430.665 người giảm giờ làm (ghi nhận chiếm 91,20%) đã bao gồm giảm giờ làm hàng ngày và làm cách nhật cũng như nghỉ hưởng lương ngừng việc hay nghỉ không hưởng lương đồng thời tạm hoãn hợp đồng lao động.  

nganh-det-may-da-giay-che-bien-go-dung-dau-ve-cat-giam-lao-dong-boi-anh-huong-nang-ne-do-thieu-don-hang-1669797823.jpg
Trong thời gian 10 tháng đầu năm có đến 41.556 người mất việc (ghi nhận chiếm 8,8%), 430.665 người giảm giờ làm (ghi nhận chiếm 91,20%) đã bao gồm giảm giờ làm hàng ngày, làm cách nhật và nghỉ hưởng lương ngừng việc, nghỉ không hưởng lương cũng như tạm hoãn hợp đồng lao động

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với 430.000 lao động bị ảnh hưởng giờ làm việc, ngành nghề dệt may có 131.340 lao động (ghi nhận chiếm 27,81%); da giày có 171.414 lao động (ghi nhận 36,30%); chế biến gỗ có 63.681 lao động (ghi nhận 13,49%); điện tử có 19.535 lao động (ghi nhận 4,14%); cơ khí có 5.239 lao động (ghi nhận 1,11%); các ngành nghề khác 81.000 lao động (ghi nhận 17,15%). 

Như thế, chỉ riêng 3 lĩnh vực dệt may, da giày cũng như chế biến gỗ đã chiếm đến gần 78% lượng lao động bị ảnh hưởng. Cũng trong 10 tháng năm 2022 có 122.100 doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động khiến cho nhiều người lao động mất việc làm. 

Cũng theo đó, số doanh nghiệp cắt giảm lao động lên đến 1.235 doanh nghiệp ở 44 tỉnh, thành phố cũng bị ảnh hưởng sản xuất, kinh doanh đã phải cắt giảm lao động. 

nganh-det-may-da-giay-che-bien-go-dung-dau-ve-cat-giam-lao-dong-boi-anh-huong-nang-ne-do-thieu-don-hang-2-1669797834.jpg
Dự báo trong thời gian sắp tới, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn và đơn hàng cũng sẽ tiếp tục cắt giảm có thể hết quý 1 và thậm chí là quý 2/2023

Cũng theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có doanh nghiệp nợ lương của 6.946 người lao động với tổng số tiền ghi nhận là 110 tỷ đồng và có 121 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội của 32.315 lao động, tổng số tiền ghi nhận là 237, 9 tỷ đồng.

Dự báo trong thời gian sắp tới, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn và đơn hàng cũng sẽ tiếp tục cắt giảm có thể hết quý 1 và thậm chí là quý 2/2023 đã dẫn đến việc có người lao động tiếp tục bị thiếu, bị mất việc làm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập và đời sống. 

Cũng theo thông tin tổng hợp từ công đoàn cơ sở, dự kiến trong tháng 12/2022 cùng những tháng đầu năm 2023 sẽ có 667 doanh nghiệp tiếp tục thực hiện việc giảm giờ làm của 271.736 lao động cùng 88 doanh nghiệp có kế hoạch cắt giảm tiếp 15.769 lao động.

Link nội dung: https://meeyland.com/dau-tu/nganh-det-may-da-giay-che-bien-go-dung-dau-ve-cat-giam-lao-dong-boi-anh-huong-nang-ne-do-thieu-don-hang/