Meey Land tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 dưới hình thức trực tuyến

0
965

Ngày 29/07/2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 với hình thức trực tuyến. 

f70ca6efdfff28a171ee - Meey Land tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 dưới hình thức trực tuyến - tin-tuc

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức dưới hình thức trực tuyến

Mở đầu chương trình, toàn thể đại hội đã được lắng nghe báo cáo tình hình hoạt động của công ty trong năm 2020 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát.

c3d7cb7ec46d33336a7c - Meey Land tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 dưới hình thức trực tuyến - tin-tuc

Ông Hoàng Mai Chung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land phát biểu trong đại hội

Với tinh thần nhất trí cao, đại hội đã thông qua các nội dung đề xuất như: bổ sung ngành nghề kinh doanh, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty,… Đồng thời, Đại hội cũng đã thông qua việc bãi nhiệm các thành viên Ban kiểm soát và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ I (2019-2024).

8b7074032a17dd498406 scaled - Meey Land tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 dưới hình thức trực tuyến - tin-tuc

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức dưới hình thức trực tuyến

Sau một thời gian làm việc hết sức nghiêm túc và trách nhiệm, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dưới hình thức trực tuyến của Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land đã thành công tốt đẹp. 

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments