Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và những thông tin cần biết

0
587
anh-5-bao-cao-giam-sat-danh-gia-dau-tu-nguon-internet
Ảnh 5: Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư ( Nguồn Internet )

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư ? Bao gồm những nội dung gì? Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án như thế nào? Tất cả những vấn đề thắc mắc này sẽ được giải đáp trong bài viết ngày hôm nay, các bạn cùng theo dõi.

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là gì?

Đây là tài liệu được soạn thảo để tập trung trình bày các nội dung nghiên cứu tổng quát về sự cần thiết, dự kiến kế hoạch, tính khả thi, tính hiệu quả, dự trù nguồn vốn của một công trình đầu tư cụ thể. Từ việc này, các cấp có thẩm quyền sẽ đưa ra quyết định chủ trương đầu tư.

Mau bao cao giam sat danh gia dau tu - Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và những thông tin cần biết - phan-tich-nhan-dinh
Ảnh 1: Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là gì? ( Nguồn Internet )

Quy định về mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Mẫu báo cáo đề xuất với chủ trương đầu tư là tài liệu nghiên cứu sơ bộ về tính khả thi, tính hiệu quả của một dự án. Vì vậy quy định đặt ra cho mẫu báo cáo rất rõ ràng, cụ thể. Vì thế, người soạn thảo báo cáo cần phải hiểu và nắm rõ để thực hiện cho đúng.

Nội dung mẫu báo cáo đề xuất

Mẫu báo cáo đề xuất theo chủ trương đầu tư gồm rất nhiều nội khác nhau. Mỗi một nội dung trong mẫu báo cáo đều nằm trong quy định ban hành đối với mẫu báo cáo đề xuất tiêu chuẩn. Cụ thể như:

Các thông tin chung về dự án

Thông tin chung dự án là một trong những nội dung cần phải có trong các mẫu báo cáo đề xuất đầu tư. Bởi vì thông tin dự án sẽ giúp cơ quan thẩm định hình dung được tổng quan dự án cần phê duyệt đầu tư. Đồng thời, thông tin dự án cũng sẽ giúp cơ quan phê duyệt dễ dàng đưa ra quyết định của mình. Các thông tin chung về dự án cần cung cấp bao gồm:

 • Tên dự án
 • Dự án nhóm
 • Cấp quyết định đầu tư của dự án
 • Tên đầy đủ của chủ dự án
 • Vị trí, địa điểm xây dựng dự án
 • Dự kiến mức đầu tư dự án
 • Thời gian thực hiện dự án
 • Thời gian hoàn thành dự án
2 anh 2 bao cao neu ro thong tin chung du an nguon internet - Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và những thông tin cần biết - phan-tich-nhan-dinh
Ảnh 2: Báo cáo nêu rõ thông tin chung dự án (Nguồn: Internet)

Các nội dung chính của dự án

Bên cạnh việc cung cấp thông tin chung về dự án, mẫu báo cáo cần phải có phần thông tin chính. Phần thông tin chính sẽ bao gồm nhiều nội dung quan trọng được thực hiện theo các nghị định pháp luật đề ra. Trong đó các nội dung chính của dự án có thể kế đến như:

 • Sự cần thiết của chương trình để thực hiện các mục tiêu đề ra, phương án phát triển kinh tế xã hội.
 • Nêu rõ mục tiêu cũng như quy mô của dự án
 • Dự trù nguồn vốn, nhân lực thực hiện dự án
 • Dự kiến tiến độ thực hiện theo đúng thời hạn đề ra
 • Tính toán, xác định các chi phí liên quan một cách cụ thể. Kể các chi phí trong quá trình triển khai và sau dự án kết thúc.
 • Phân tích, đánh giá sơ bộ về hiệu quả của dự án
 • Phân chia thành những dự án thành phần
 • Nêu rõ các giải pháp thực hiện dự án
 • ….

Nội dung mẫu báo cáo cũng cần phải ghi rõ cơ quan thẩm định vốn là ai. Các cơ quan khác có liên quan gồm những cơ quan nào. Người đánh giá, thẩm định mẫu báo cáo đề xuất phải lý tên rõ ràng. Người ký tên ghi rõ chức vụ, đóng dấu cẩn thận. Đây chính là những nội dung quy định về mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

3 anh 3 bao cao neu ro thong tin du tru von dau tu nguon internet - Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và những thông tin cần biết - phan-tich-nhan-dinh
Ảnh 3: Báo cáo nêu rõ thông tin dự trù vốn đầu tư (Nguồn: Internet)

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư cho từng nhóm dự án

Mẫu báo cáo đề xuất đầu tư không chỉ quy định về mặt nội dung mà còn nhiều vấn đề khác. Trong đó trình tự, thủ tục quyết định báo cáo quy định phân chia cho từng nhóm.

Đối với dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công do bộ, cơ quan trung ương quản lý

Quy định dành cho người đứng đầu của bộ, cơ quan chịu trách nhiệm xử lý loại giấy tờ này như sau.

 • Giao đơn vị trực thuộc tổ chức lập báo cáo.
 • Thành lập hội đồng thẩm. Hoặc để cho đơn vị có chức năng thực hiện thẩm định mẫu báo cáo. Từ đó xem xét đề xuất đầu tư dự án, thẩm định nguồn vốn,…
 • Người đứng đầu bộ chỉ đạo đơn vị hoàn chỉnh báo cáo đề xuất đầu tư nếu có sai sót.

Đối với dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công do địa phương quản lý

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp sẽ là người chịu trách nhiệm giải quyết trình tự, thủ tục quyết định mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cho nhóm này. Trong đó chủ tịch sẽ có những trách nhiệm sau.

4 anh 4 trinh tu thu tuc quyet chu truong dau tu cho cac nhom nguon internet - Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và những thông tin cần biết - phan-tich-nhan-dinh
Ảnh 4: Trình tự thủ tục quyết chủ trương đầu tư cho các nhóm (Nguồn: Internet)
 • Giao cơ quan chuyên môn giải quyết. Hoặc Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp lập báo cáo.
 • Thành lập hội đồng tiến hành kiểm định báo cáo.
 • Chỉ đạo cơ quan hoàn chỉnh lại báo cáo theo ý kiến thẩm định.

Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án

Để đảm bảo tính khoa học, chuyên nghiệp, mẫu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư dự án phải thể hiện được đầy đủ các thông tin như sau:
* Các thông tin chung về dự án:
Tên của dự án
Dự án nhóm
Cấp quyết định đầu tư của dự án
Tên đầy đủ của chủ dự án (nếu có)
Vị trí, địa điểm triển khai thực hiện dự án
Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án
Thời gian thực hiện và hoàn thiện dự án
Một số thông tin bổ sung khác (nếu có)
* Các nội dung chính của dự án:
Thực hiện trình bày báo cáo đầy đủ  theo nội dung mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo nghị định 136. Cụ thể gồm có các nội dung như sau:
Sự cần thiết của dự án để thực hiện các mục tiêu chiến lược hoặc kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội.
Mục tiêu và quy mô của dự án
Dự trù nguồn vốn, nhân lực thực hiện dự án
Dự kiến tiến độ thực hiện đảm bảo đúng thời hạn
Tính toán, xác định các chi phí liên quan khác trong quá trình thực hiện dự án và sau khi dự án kết thúc
Phân tích, đánh giá sơ bộ về hiệu quả của dự án
Phân chia thành các dự án thành phần hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư (nếu có). Các giải pháp cụ thể để thực hiện dự án.
Ngoài ra, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của dự án cũng phải tuân thủ thêm các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 19 của Nghị định này: Ghi chính xác và đầy đủ tên của Cơ quan thẩm định nguồn vốn và các cơ quan khác có liên quan, ký tên người nhận rõ ràng, chức vụ và đóng dấu.

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư cũng là một trong những loại báo cáo cần thiết và quan trọng trong tập hồ sơ trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư về dự án đầu tư nhằm mục đích giúp dự án đạt được những mục tiêu nhất định trong tương lai.
Đặc biệt với những nội dung thông tin báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trường học, trường mầm non sẽ là cơ sở để cơ quan nhà nước hoặc các cơ quan có thẩm quyền tiến hành quản lý, đánh giá đồng thời giải quyết những kiến nghị từ nhà đầu tư.

Bao cao giam sat danh gia dau tu - Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và những thông tin cần biết - phan-tich-nhan-dinh
Ảnh 5: Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư ( Nguồn Internet )

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 40 Luật đầu tư.

Bao cao tinh hinh thuc hien du an dau tu - Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và những thông tin cần biết - phan-tich-nhan-dinh
Ảnh 6: Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư ( Nguồn Internet )

Các nội dung quan trọng trong mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư gồm có:
Tiến độ của dự án
Tiến độ thực hiện vốn đầu tư
Các tiến độ thực hiện khác được quy định cụ thể tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động tính đến thời điểm báo cáo
Những khó khắn vướng mắc trong khi thực hiện dự án
Một số kiến nghị cần được giải quyết
Tài liệu kèm theo
Báo cáo tài chính năm trước liền kề
Các giấy tờ, bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư
Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư sẽ thể hiện được tình hình cụ thể về những việc đã làm được và những vấn đề còn tồn đọng của việc quản lý dự án, thực hiện kế hoạch đầu tư cũng như các chương trình đầu tư khác trong dự án.

Mẫu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư

Chủ đầu tư có thể làm báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 6 tháng hoặc 1 năm, tuân thủ theo Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT. (mẫu báo cáo xin chủ trương đầu tư dự án).

bao cao de xuat chu chuong dau tu - Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và những thông tin cần biết - phan-tich-nhan-dinh
Ảnh 7: Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là gì? ( Nguồn Internet )

Ngoài ra cũng theo thông tư này sẽ có đến 16 mẫu báo cáo giám sát đầu tư khác nữa. Mỗi mẫu báo cáo sẽ tương ứng với từng loại hình dự án cụ thể.
Các dự án sử dụng nguồn vốn viên trợ ODA hoặc vốn vay ưu đãi từ nước ngoài cũng sẽ được thực hiện báo cáo giám sát, báo cáo đầu tư nước ngoài căn cứ theo mẫu quy định tại thông tư này.
Đối tượng áp dụng thực hiện mẫu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư theo thông tư 22 là các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc lập báo cáo, giám sát đánh giá đầu tư.
Trên đây là một số thông tin tham khảo về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, các mẫu báo cáo đề xuất thực hiện theo chủ trương đầu tư, mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư, mẫu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư. Với những thông tin này hy vọng sẽ giúp các bạn giải đáp được các thắc mắc trong quá trình thực hiện báo cáo dự án đầu tư.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here