Báo cáo đầu tư và báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là gì?

0
366
Báo cáo đầu tư

Báo cáo đầu tư đề xuất chủ trương đầu tư là gì? Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gồm những nội dung gì? Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án như thế nào? Tất cả n hững vấn đề thắc mắc này sẽ được giải đáp trong bài viết ngày hôm nay, các bạn cùng theo dõi.

bao cao dau tu 1024x575 - Báo cáo đầu tư và báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là gì? - phan-tich-nhan-dinh
Ảnh số 1:  Báo cáo đầu tư và báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (Nguồn: Internet).

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là gì?

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là tài liệu được soạn thảo để tập trung trình bày các nội dung nghiên cứu tổng quát về sự cần thiết, dự kiến kế hoạch, tính khả thi, tính hiệu quả, dự trù nguồn vốn của một công trình đầu tư cụ thể. Từ báo cáo đầu tư và đề xuất chủ trương đầu tư này, các cấp có thẩm quyền sẽ đưa ra quyết định chủ trương đầu tư.

Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án

Để đảm bảo tính khoa học, chuyên nghiệp, mẫu báo cáo đầu từ và đề xuất chủ trương đầu tư dự án phải thể hiện được đầy đủ các thông tin như sau:

* Các thông tin chung về dự án:

Tên của dự án
Dự án nhóm
Cấp quyết định đầu tư của dự án
Tên đầy đủ của chủ dự án (nếu có)
Vị trí, địa điểm triển khai thực hiện dự án
Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án
Thời gian thực hiện và hoàn thiện dự án

Một số thông tin bổ sung khác cho mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu từ (nếu có)

* Các nội dung chính của dự án:

Thực hiện trình bày báo cáo đầy đủ theo các nội dung mẫu báo cáo đầu tư và đề xuất chủ trương đầu tư theo nghị định 136. Cụ thể gồm có các nội dung như sau:
Sự cần thiết của dự án để thực hiện các mục tiêu chiến lược hoặc kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội.
Mục tiêu và quy mô của dự án
Dự trù nguồn vốn, nhân lực thực hiện dự án
Dự kiến tiến độ thực hiện đảm bảo đúng thời hạn
Tính toán, xác định các chi phí liên quan khác trong quá trình thực hiện dự án và sau khi dự án kết thúc
Phân tích, đánh giá sơ bộ về hiệu quả của dự án
Phân chia thành các dự án thành phần (nếu có)
Các giải pháp cụ thể để thực hiện dự án.
Ngoài ra, báo cáo đầu tư và đề xuất chủ trương đầu tư của dự án cũng phải tuân thủ thêm các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 19 của Nghị định này: Ghi chính xác và đầy đủ tên của Cơ quan thẩm định nguồn vốn và các cơ quan khác có liên quan, ký tên người nhận rõ ràng, chức vụ và đóng dấu.

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

bao cao dau tu 2 1024x483 - Báo cáo đầu tư và báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là gì? - phan-tich-nhan-dinh
Ảnh số 2: Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư (Nguồn: Internet).

Báo cáo, tình hình thực hiện dự án đầu tư cũng là một trong những loại báo cáo cần thiết và quan trọng trong tập hồ sơ tài liệu về dự án đầu tư nhằm mục đích giúp dự án đạt được những mục tiêu nhất định trong tương lai.
Đặc biệt với những nội dung thông tin báo đầu tư, tình hình thực hiện dự án đầu tư sẽ là cơ sở để cơ quan nhà nước hoặc các cơ quan có thẩm quyền tiến hành quản lý, đánh giá đồng thời giải quyết những kiến nghị từ nhà đầu tư.
Các nhà đầu tư bảo thực hiện báo cáo đầu tư, tình hình thực hiện dự án đầu tư theo mẫu quy định và đúng định kỳ.

Mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

Mẫu báo cáo đầu tư, tình hình thực hiện dự án đầu tư được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 40 Luật đầu tư.

Các nội dung quan trọng trong mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư gồm có:

Tiến độ của dự án
Tiến độ thực hiện vốn đầu tư
Các tiến độ thực hiện khác được quy định cụ thể tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Báo cáo đầu tư, tình hình tài chính, kết quả hoạt động tính đến thời điểm báo cáo
Những khó khắn vướng mắc trong khi thực hiện dự án
Một số kiến nghị cần được giải quyết
Tài liệu kèm theo
Báo cáo đầu tư, tài chính năm trước liền kề
Các giấy tờ, bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Báo cáo, giám sát đánh giá đầu tư
Báo cáo đầu tư, giám sát đánh giá đầu tư sẽ thể hiện được tình hình cụ thể về những việc đã làm được và những vấn đề còn tồn đọng của việc quản lý dự án, thực hiện kế hoạch đầu tư cũng như các chương trình đầu tư khác trong dự án.

Mẫu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư

 

bao cao dau tu 3 1024x682 - Báo cáo đầu tư và báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là gì? - phan-tich-nhan-dinh
Ảnh số 3:  Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư (Nguồn: Internet).

Chủ đầu tư có thể làm báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 6 tháng hoặc 1 năm, tuân thủ theo Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT.
Ngoài ra cũng theo thông tư này sẽ có đến 16 mẫu báo cáo giám sát đầu tư khác nữa. Mỗi mẫu báo cáo sẽ tương ứng với từng loại hình dự án cụ thể.
Các dự án sử dụng nguồn vốn viên trợ ODA hoặc vốn vay ưu đãi từ nước ngoài cũng sẽ được thực hiện báo cáo giám sát, báo cáo đầu tư nước ngoài căn cứ theo mẫu quy định tại thông tư này.

Đối tượng áp dụng thực hiện mẫu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư theo thông tư 22 là các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc lập báo cáo, giám sát đánh giá đầu tư.
Trên đây là một số thông tin tham khảo về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, các mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, mẫu báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư, mẫu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư. Với những thông tin này hy vọng sẽ giúp các bạn giải đáp được các thắc mắc trong quá trình thực hiện báo cáo đầu tư.

Nguồn: Meeyland.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here