Thị trường

Loạt doanh nghiệp hoãn mở bán dự án, chật vật vay tiền duy trì hoạt động

Sang năm 2023, nhiều doanh nghiệp địa ốc đã có những kế hoạch mới nhằm đa dạng kênh huy động vốn, tái cơ cấu sản phẩm, rà soát danh mục dự án, tập trung nguồn lực vào các dự án khả thi…