Thị trường

Tỷ lệ trống của các khu công nghiệp Việt Nam chỉ còn gần 40%

Việt Nam đang có 406 khu công nghiệp đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 71%, Chuyên gia Savills nhìn nhận, nguồn cung đất công nghiệp phải nhanh chóng cải thiện trong những năm tới vì nhu cầu thuê của các doanh nghiệp ngày càng gia tăng.