Nền tảng cho thuê mua bán nhà đất #1
Mở ứng dụng trong Meey Land
meeyland
Mua bán
Bạn tìm gì hôm nay
Nhà riêng
Tỉnh Hải Dương
1 - 2 tỷ
Diện tích
Dự án
Lọc thêm

Mua Bán Nhà Riêng Tỉnh Hải Dương 1 Tỷ Đến 2 Tỷ Tháng 11/2022

547 tin BĐS
Thông thường
Tất cả
Môi giới
Chính chủ
Khác
Sắp xếp:
Thông thường
Thông thường
Môi giới
2
1 tuần trước
1,45 Tỷ
25 Tr/m²
Môi giới
1 tuần trước
1,85 Tỷ
44,05 Tr/m²
Khách
10/05/2022
1,9 Tỷ
19,45 Tr/m²
Khách
21/04/2022
1,35 Tỷ
29,35 Tr/m²
Môi giới
28/02/2022
1,78 Tỷ
42,89 Tr/m²
Môi giới
25/11/2021
1,85 Tỷ
29,27 Tr/m²
Môi giới
24/11/2021
1,78 Tỷ
42,89 Tr/m²
Môi giới
2

Hải Dương, Hải Dương

1 tuần trước

Môi giới

Hải Dương, Hải Dương

1 tuần trước

Khách

Hải Dương, Hải Dương

10/05/2022

Khách

Hải Dương, Hải Dương

21/04/2022

Môi giới

Hải Dương, Hải Dương

28/02/2022

Môi giới

Hải Dương, Hải Dương

25/11/2021

Môi giới

Hải Dương, Hải Dương

24/11/2021