Nền tảng cho thuê mua bán nhà đất #1
Mở ứng dụng trong Meey Land
meeyland
Mua bán
Bạn tìm gì hôm nay
Nhà riêng
Quận Thanh Xuân
2 - 3 tỷ
Diện tích
Dự án
Lọc thêm

Mua Bán Nhà Riêng Quận Thanh Xuân Hà Nội 2 Tỷ Tháng 12/2022

20,653 tin BĐS
Thông thường
Tất cả
Môi giới
Chính chủ
Khác
Sắp xếp:
Thông thường
Thông thường
Môi giới
8 tiếng trước
2,55 Tỷ
102 Tr/m²
Khách
2
8 tiếng trước
2,1 Tỷ
65,63 Tr/m²
Môi giới

Thanh Xuân, Hà Nội

48 m2
8 tiếng trước
2,25 Tỷ
46,88 Tr/m²
Môi giới
8 tiếng trước
2,7 Tỷ
71,05 Tr/m²
Môi giới
1 ngày trước
2,4 Tỷ
78,69 Tr/m²
Môi giới
3
2 ngày trước
2,85 Tỷ
71,25 Tr/m²
Môi giới
2 ngày trước
2,68 Tỷ
72,83 Tr/m²
Môi giới
3
2 ngày trước
2,9 Tỷ
82,86 Tr/m²
Môi giới
2 ngày trước
3 Tỷ
53,57 Tr/m²
Môi giới

Thanh Xuân, Hà Nội

8 tiếng trước

Khách
2

Thanh Xuân, Hà Nội

8 tiếng trước

Môi giới

2,25 Tỷ46,88 Tr/m²

48 m2

Thanh Xuân, Hà Nội

8 tiếng trước

Môi giới

Thanh Xuân, Hà Nội

8 tiếng trước

Môi giới

Thanh Xuân, Hà Nội

1 ngày trước

Môi giới
3

Thanh Xuân, Hà Nội

2 ngày trước

Môi giới

Thanh Xuân, Hà Nội

2 ngày trước

Môi giới
3

Thanh Xuân, Hà Nội

2 ngày trước

Môi giới

Thanh Xuân, Hà Nội

2 ngày trước