Nền tảng cho thuê mua bán nhà đất #1
Mở ứng dụng trong Meey Land
meeyland
Mua bán
Bạn tìm gì hôm nay
Nhà riêng
Quận Tân Phú
Giá
Diện tích
Dự án
Lọc thêm(1)

Mua Bán Nhà Riêng Quận Tân Phú Tp. Hồ Chí Minh 3 Phòng Ngủ Tháng 12/2022

10,667 tin BĐS
Thông thường
Tất cả
Môi giới
Chính chủ
Khác
Sắp xếp:
Thông thường
Thông thường
Môi giới
5
3 tiếng trước
4,8 Tỷ
84,21 Tr/m²
Môi giới
5
4 tiếng trước
4,8 Tỷ
84,21 Tr/m²
Môi giới
2
6 tiếng trước
6,6 Tỷ
65,35 Tr/m²
Môi giới
3
58 m2
3 PN
2 WC
6 tiếng trước
8,5 Tỷ
146,55 Tr/m²
Môi giới
9 tiếng trước
5,9 Tỷ
111,32 Tr/m²
Môi giới
4
50 m2
3 PN
3 WC
1 ngày trước
5,9 Tỷ
118 Tr/m²
Môi giới
3
1 ngày trước
5,9 Tỷ
84,29 Tr/m²
Môi giới
5
1 ngày trước
7,4 Tỷ
80,43 Tr/m²
Môi giới
3
1 ngày trước
8,7 Tỷ
185,11 Tr/m²
Khách
2 ngày trước
10,6 Tỷ
170,97 Tr/m²
Khách
6
2 ngày trước
4,8 Tỷ
114,29 Tr/m²
Môi giới
3
70 m2
3 PN
3 WC
2 ngày trước
5,9 Tỷ
84,29 Tr/m²
Môi giới
3
2 ngày trước
5,9 Tỷ
84,29 Tr/m²
Môi giới
3
3 ngày trước
4 Tỷ
137,93 Tr/m²
Khách
6
3 ngày trước
4,1 Tỷ
107,89 Tr/m²
Khách
4 ngày trước
7,7 Tỷ
126,23 Tr/m²
Môi giới
5

Tân Phú, Hồ Chí Minh

3 tiếng trước

Môi giới
5

Tân Phú, Hồ Chí Minh

4 tiếng trước

Môi giới
2

Tân Phú, Hồ Chí Minh

6 tiếng trước

Môi giới
3

Tân Phú, Hồ Chí Minh

6 tiếng trước

Môi giới

Tân Phú, Hồ Chí Minh

9 tiếng trước

Môi giới
4

5,9 Tỷ118 Tr/m²

50 m2
3 PN
3 WC

Tân Phú, Hồ Chí Minh

1 ngày trước

Môi giới
3

Tân Phú, Hồ Chí Minh

1 ngày trước

Môi giới
5

Tân Phú, Hồ Chí Minh

1 ngày trước

Môi giới
3

Tân Phú, Hồ Chí Minh

1 ngày trước

Khách

Tân Phú, Hồ Chí Minh

2 ngày trước

Khách
6

Tân Phú, Hồ Chí Minh

2 ngày trước

Môi giới
3

Tân Phú, Hồ Chí Minh

2 ngày trước

Môi giới
3

Tân Phú, Hồ Chí Minh

2 ngày trước

Môi giới
3

Tân Phú, Hồ Chí Minh

3 ngày trước

Khách
6

Tân Phú, Hồ Chí Minh

3 ngày trước

Khách

Tân Phú, Hồ Chí Minh

4 ngày trước