Nền tảng cho thuê mua bán nhà đất #1
Mở ứng dụng trong Meey Land
meeyland
Mua bán
Bạn tìm gì hôm nay
Nhà riêng
Quận Nam Từ Liêm
Giá
Diện tích
Dự án
Lọc thêm(1)

Mua Bán Nhà Riêng Quận Nam Từ Liêm Hà Nội 5 Tầng Tháng 12/2022

22,451 tin BĐS
Thông thường
Tất cả
Môi giới
Chính chủ
Khác
Sắp xếp:
Thông thường
Thông thường
Môi giới
5
19 tiếng trước
3,8 Tỷ
115,15 Tr/m²
Môi giới
4
23 tiếng trước
3,3 Tỷ
110 Tr/m²
Môi giới
5
1 ngày trước
4,2 Tỷ
120 Tr/m²
Khách
2 ngày trước
4,15 Tỷ
112,16 Tr/m²
Khách
2 ngày trước
4,5 Tỷ
101,24 Tr/m²
Môi giới
3 ngày trước
2,9 Tỷ
82,86 Tr/m²
Khách
4 ngày trước
12 Tỷ
193,55 Tr/m²
Môi giới
4 ngày trước
4 Tỷ
72,73 Tr/m²
Khách
4 ngày trước
4,9 Tỷ
132,43 Tr/m²
Khách
4 ngày trước
3,3 Tỷ
73,33 Tr/m²
Khách
4 ngày trước
4,1 Tỷ
132,26 Tr/m²
Môi giới
40 m2
6 PN
5 ngày trước
Thương lượng
Môi giới
5 ngày trước
Thương lượng
Môi giới
8
5 ngày trước
4,1 Tỷ
113,89 Tr/m²
Môi giới
5

Nam Từ Liêm, Hà Nội

19 tiếng trước

Môi giới
4

Nam Từ Liêm, Hà Nội

23 tiếng trước

Môi giới
5

Nam Từ Liêm, Hà Nội

1 ngày trước

Khách

Nam Từ Liêm, Hà Nội

2 ngày trước

Khách

Nam Từ Liêm, Hà Nội

2 ngày trước

Môi giới

Nam Từ Liêm, Hà Nội

3 ngày trước

Khách

Nam Từ Liêm, Hà Nội

4 ngày trước

Môi giới

Nam Từ Liêm, Hà Nội

4 ngày trước

Khách

Nam Từ Liêm, Hà Nội

4 ngày trước

Khách

Nam Từ Liêm, Hà Nội

4 ngày trước

Khách

Nam Từ Liêm, Hà Nội

4 ngày trước

Môi giới

Nam Từ Liêm, Hà Nội

5 ngày trước

Môi giới

Nam Từ Liêm, Hà Nội

5 ngày trước

Môi giới
8

Nam Từ Liêm, Hà Nội

5 ngày trước