Nền tảng cho thuê mua bán nhà đất #1
Mở ứng dụng trong Meey Land
meeyland
Mua bán
Bạn tìm gì hôm nay
Nhà riêng
Quận Long Biên
1 - 2 tỷ
Diện tích
Dự án
Lọc thêm

Mua Bán Nhà Riêng Quận Long Biên Hà Nội 1 Tỷ Tháng 12/2022

2,893 tin BĐS
Thông thường
Tất cả
Môi giới
Chính chủ
Khác
Sắp xếp:
Thông thường
Thông thường
Môi giới
3
1 ngày trước
2 Tỷ
50 Tr/m²
Khách
4 ngày trước
2 Tỷ
66,67 Tr/m²
Chính chủ
3
1 tuần trước
2 Tỷ
60,61 Tr/m²
Khách
1 tuần trước
1,95 Tỷ
42,39 Tr/m²
Môi giới
4
1 tuần trước
1,05 Tỷ
28,38 Tr/m²
Khách
1 tuần trước
1,6 Tỷ
32 Tr/m²
Khách
1 tuần trước
2 Tỷ
66,67 Tr/m²
Môi giới
7
2 tuần trước
1,38 Tỷ
21,9 Tr/m²
Chính chủ
2 tuần trước
2 Tỷ
45,45 Tr/m²
Môi giới
4
2 tuần trước
1,95 Tỷ
60,94 Tr/m²
Môi giới
4
2 tuần trước
2 Tỷ
44,44 Tr/m²
Môi giới
6
3 tuần trước
2 Tỷ
66,67 Tr/m²
Chính chủ
5
3 tuần trước
2 Tỷ
62,5 Tr/m²
Môi giới
3 tuần trước
2 Tỷ
66,67 Tr/m²
Môi giới
4
28 ngày trước
1,6 Tỷ
45,71 Tr/m²
Môi giới
3

Long Biên, Hà Nội

1 ngày trước

Khách

Long Biên, Hà Nội

4 ngày trước

Chính chủ
3

Long Biên, Hà Nội

1 tuần trước

Khách

Long Biên, Hà Nội

1 tuần trước

Môi giới
4

Long Biên, Hà Nội

1 tuần trước

Khách

Long Biên, Hà Nội

1 tuần trước

Khách

Long Biên, Hà Nội

1 tuần trước

Môi giới
7

Long Biên, Hà Nội

2 tuần trước

Chính chủ

Long Biên, Hà Nội

2 tuần trước

Môi giới
4

Long Biên, Hà Nội

2 tuần trước

Môi giới
4

Long Biên, Hà Nội

2 tuần trước

Môi giới
6

Long Biên, Hà Nội

3 tuần trước

Chính chủ
5

Long Biên, Hà Nội

3 tuần trước

Môi giới

Long Biên, Hà Nội

3 tuần trước

Môi giới
4

Long Biên, Hà Nội

28 ngày trước