Nền tảng cho thuê mua bán nhà đất #1
Mở ứng dụng trong Meey Land
meeyland
Mua bán
Bạn tìm gì hôm nay
Nhà riêng
Quận Hải An
Giá
Diện tích
Dự án
Lọc thêm(1)

Mua Bán Nhà Riêng Quận Hải An Hải Phòng 4 Phòng Ngủ Tháng 12/2022

1,275 tin BĐS
Thông thường
Tất cả
Môi giới
Chính chủ
Khác
Sắp xếp:
Thông thường
Thông thường
Môi giới
4
4 ngày trước
2,6 Tỷ
57,78 Tr/m²
Khách
1 tuần trước
4,4 Tỷ
69,84 Tr/m²
Khách
1 tuần trước
7,2 Tỷ
120 Tr/m²
Khách
1 tuần trước
2,48 Tỷ
53,91 Tr/m²
Khách
2 tuần trước
2,2 Tỷ
48,89 Tr/m²
Chính chủ
6
3 tuần trước
2,75 Tỷ
59,78 Tr/m²
Môi giới
12
33 ngày trước
3,25 Tỷ
62,5 Tr/m²
Khách
35 ngày trước
2,59 Tỷ
56,8 Tr/m²
Môi giới
13
44 ngày trước
5,85 Tỷ
97,5 Tr/m²
Môi giới
10
52 ngày trước
3,6 Tỷ
60 Tr/m²
Môi giới
4

Hải An, Hải Phòng

4 ngày trước

Khách

Hải An, Hải Phòng

1 tuần trước

Khách

Hải An, Hải Phòng

1 tuần trước

Khách

Hải An, Hải Phòng

1 tuần trước

Khách

Hải An, Hải Phòng

2 tuần trước

Chính chủ
6

Hải An, Hải Phòng

3 tuần trước

Môi giới
12

Hải An, Hải Phòng

33 ngày trước

Khách

Hải An, Hải Phòng

35 ngày trước

Môi giới
13

Hải An, Hải Phòng

44 ngày trước

Môi giới
10

Hải An, Hải Phòng

52 ngày trước