Nền tảng cho thuê mua bán nhà đất #1
Mở ứng dụng trong Meey Land
meeyland
Mua bán
Bạn tìm gì hôm nay
Nhà riêng
Quận Hà Đông
Giá
Diện tích
Dự án
Lọc thêm(1)

Mua Bán Nhà Riêng Quận Hà Đông Hà Nội 4 Phòng Ngủ Tháng 12/2022

36,234 tin BĐS
Thông thường
Tất cả
Môi giới
Chính chủ
Khác
Sắp xếp:
Thông thường
Thông thường
Môi giới
3
3 tiếng trước
6,8 Tỷ
123,64 Tr/m²
Chính chủ
6 tiếng trước
Thương lượng
Môi giới
6
6 tiếng trước
4,8 Tỷ
120 Tr/m²
Khách
11 tiếng trước
8,45 Tỷ
169 Tr/m²
Môi giới
3
13 tiếng trước
6 Tỷ
125 Tr/m²
Chính chủ
1 ngày trước
1 Tỷ
25 Tr/m²
Chính chủ
1 ngày trước
Thương lượng
Chính chủ
1 ngày trước
Thương lượng
Khách
1 ngày trước
4,9 Tỷ
122,5 Tr/m²
Môi giới
1 ngày trước
Thương lượng
Môi giới
1 ngày trước
Thương lượng
Môi giới
2
1 ngày trước
2,35 Tỷ
61,84 Tr/m²
Khách
1 ngày trước
4,5 Tỷ
128,57 Tr/m²
Môi giới
3
1 ngày trước
6 Tỷ
120 Tr/m²
Môi giới
3

Hà Đông, Hà Nội

3 tiếng trước

Chính chủ

Hà Đông, Hà Nội

6 tiếng trước

Môi giới
6

Hà Đông, Hà Nội

6 tiếng trước

Khách

Hà Đông, Hà Nội

11 tiếng trước

Môi giới
3

Hà Đông, Hà Nội

13 tiếng trước

Chính chủ

Hà Đông, Hà Nội

1 ngày trước

Chính chủ

Hà Đông, Hà Nội

1 ngày trước

Chính chủ

Hà Đông, Hà Nội

1 ngày trước

Khách

Hà Đông, Hà Nội

1 ngày trước

Môi giới

Hà Đông, Hà Nội

1 ngày trước

Môi giới

Hà Đông, Hà Nội

1 ngày trước

Môi giới
2

Hà Đông, Hà Nội

1 ngày trước

Khách

Hà Đông, Hà Nội

1 ngày trước

Môi giới
3

Hà Đông, Hà Nội

1 ngày trước